top of page
17230247_10154553603009538_638209431_o.j

Chakra Healing

Abeblomst korresponderer med de højfrekvente chakra:

Krone, Causal, Sjælsstjerne og Stjerneporten og støtter derved en dyb forbindelse til ROD chakra og Jordpunktet.

Abeblomst typer har brug for at være grounded, idet de kan flyve ind i højere dimensioner, endda helt ud til SOL'en bag SOLen ... Helios og have lyst til at forsvinde fra jorden.

Abeblomst er forbundet med SOL'ens Engle ~ Kolibrien

Inka Visdommen

Abeblomst kan med fordel anvendes til healing af vores Navlechakra til at støtte arbejdet med at navigere i energierne.

 

Vores maveområde er stedet for at mærke og kommunikere energi. At udveksle energi (Ayni) med ALT, da ALT er levende. Inkaerne arbejder med Pachamama's navle ~ en Qosqo, som er placeret et sted rundt om navlen, der kræver en daglig praksis, for at navigere i energierne. 

Herfra udveksles og fordøjes energi. Både fysisk og følelsesmæssigt. Når vi lærer at anvende vores Qosqo kan vi både "spise" og fordøje alt energi, som ifølge Inkaerne kan være tung eller let energi. Intet er rigtigt eller forkert. Alt er energi og vi kan vælge at anvende energien bevidst. Ligesom et tordenvejr kan "spises" med Qosqo'en og styrke vores maskuline handlingskraft kan fuldmånens energi "spises" og nære vores kontakt til det feminine og vores intuition.

Vi kan transformere enhver form for oplevelse til let energi ved at "spise" den tunge energi og fordøje med hjertets energi ~ Munay

Affirmationer

"Jeg anerkender min sensitive natur"

"Jeg følger min indre vejledning"

"Jeg oplever verden i tillid"

"Jeg er stærk i min kerne"

"Jeg nærer min energi"

"Jeg er fri af angst"

"Jeg er modig"

"Jeg er fred"

"Jeg eR"

ABEBLOMST ~ MIMULUS

Mod og tillid

Mærk dit mod til at være menneske på jorden og

vær en kolibri i orkanens øje, der drikker af livets nektar. 

Abeblomst typer er meget sensitive sjæle, der fornemmer alle energier og derfor let lader sig påvirke af de omgivelser de er i. Deres forfinede energi vidner om et sjælspotentiale for dyb indføling og evne til at navigere i de energier de oplever i deres indre univers som i det ydre.

 

Deres styrke er et roligt nervesystem, som levendegøres ved at de erkender et behov for tilbagetrækning i deres egen energi. Abeblomst sjæle har brug for fred og ro til at restituere, da de nemt kan føle sig overvældet af oplevelser, stemninger, følelser og energier.

De kommer nemt til at føle sig som en "kolibri i en krageflok" hvor kunsten er at mestre at stå i orkanens øje og samtidig være modtagelig for livets glæder ~ at drikke af livets nektar

Budskab

Træk vejret dybt nogle gange og vend så blikket indad for en stund. Fornem din grundenergi fylde hele dit væsen ved at forbinde dig dybt med dit Jordpunkt i Pachamama's hjerte.

Din sensitive natur har brug for at være grounded.

Du er her på jorden med en sjælsaftale, som nu ønsker at udfolde sig i en anerkendelse af dit sensitive væsen. Hav tillid til det du mærker og vær bevidst om at afgrænse dig i din energi velvidende at du har evnen til at navigere i alle energier og dimensioner.

Du er et englemenneske, der er her for at samarbejde

med Starkeepers og Creator. 

Ved at acceptere dit sensitive væsen kan dit handlekraftige væsen folde sig ud i tillid til at du er støttet af det guddommelige.

Det er tid til at vedkende dig din sjælsaftale om at formidle de lette energier i det jordiske liv. At bygge bro mellem oververdenen (Hanan Pacha) og underverdenen (Ukhu Pacha), så disse to verdenener forenes i den fysiske verden (Kay Pacha)

Indre barn Healing

Ved ankomst til livet på jorden kan Abeblomst typer opleve

nærværet af den dybe urangst for at inkarnere ned i et fysisk liv,

som forgrener sig i et bredt spektre af angst for alt muligt.

Herunder sygdom, social angst og fobier i alle sine former.

En kendt angst for alt muligt skabt på tankeplanet.

Tankeplanet kan fuldstændig overtage fornuften og manifestere sig i overdreven ængstelse for alt muligt, som bliver endnu mere forstærket ved bevidst at fokusere på angsten. 

Et behov for at lyset er tændt om natten og et behov for et nærvær af et

andet menneske til at berolige det indre oprør,

der fuldstændig kan tage over på de indre tankeplaner, er bare et par eksempler, der er vanskelige at overkomme.

Når et barn græder som det første når det vågner, er det et tydeligt tegn på en Abeblomst sjæl, der har svært ved at forlige sig med at være inkarneret i et fysisk liv. De vil opleve denne "opvågnen" som en kæmpe indstrømning af energi, der føles fuldstændig overvældende at navigere i. De vil indtil symbiosen frisættes naturligt have brug for at have sin Moder omkring sig til at støtte integreringen af at være sensitiv i en fysisk krop.

bottom of page