De 38 Bachs Blomster

Chakra Healing

Abeblomst korresponderer med de højfrekvente chakra:

Krone, Causal, Sjælsstjerne og Stjerneporten og støtter derved en dyb forbindelse til ROD chakra og Jordpunktet.

Abeblomst typer har brug for at være grounded, idet de kan flyve ind i højere dimensioner, endda helt ud til SOL'en bag SOLen ... Helios og have lyst til at forsvinde fra jorden.

Abeblomst er forbundet med SOL'ens Engle ~ Kolibrien

Krystallerne rodocrosite til krone, charoite til Causal, amethyst til sjælsstjerne og selenite til stjerneporten støtter healingen sammen med Ærkeenglene Jofiel, Christiel, Mariel og Metatron.

Inka Visdommen

Abeblomst kan med fordel anvendes til healing af vores Navlechakra til at støtte arbejdet med at navigere i energierne.

 

Vores maveområde er stedet for at mærke og kommunikere energi. At udveksle energi (Ayni) med ALT, da ALT er levende. Inkaerne arbejder med Pachamama's navle ~ en Qosqo, som er placeret et sted rundt om navlen, der kræver en daglig praksis, for at navigere i energierne. 

Herfra udveksles og fordøjes energi. Både fysisk og følelsesmæssigt. Når vi lærer at anvende vores Qosqo kan vi både "spise" og fordøje alt energi, som ifølge Inkaerne kan være tung eller let energi. Intet er rigtigt eller forkert. Alt er energi og vi kan vælge at anvende energien bevidst. Ligesom et tordenvejr kan "spises" med Qosqo'en og styrke vores maskuline handlingskraft kan fuldmånens energi "spises" og nære vores kontakt til det feminine og vores intuition.

Vi kan transformere enhver form for oplevelse til let energi ved at "spise" den tunge energi og fordøje med hjertets energi ~ Munay

Affirmationer

"Jeg anerkender min sensitive natur"

"Jeg følger min indre vejledning"

"Jeg oplever verden i tillid"

"Jeg er stærk i min kerne"

"Jeg nærer min energi"

"Jeg er fri af angst"

"Jeg er modig"

"Jeg er fred"

"Jeg eR"

ABEBLOMST ~ MIMULUS

Mod og tillid

Mærk dit mod til at være menneske på jorden og

vær en kolibri i orkanens øje, der drikker af livets nektar. 

Abeblomst typer er meget sensitive sjæle, der fornemmer alle energier og derfor let lader sig påvirke af de omgivelser de er i. Deres forfinede energi vidner om et sjælspotentiale for dyb indføling og evne til at navigere i de energier de oplever i deres indre univers som i det ydre.

 

Deres styrke er et roligt nervesystem, som levendegøres ved at de erkender et behov for tilbagetrækning i deres egen energi. Abeblomst sjæle har brug for fred og ro til at restituere, da de nemt kan føle sig overvældet af oplevelser, stemninger, følelser og energier.

De kommer nemt til at føle sig som en "kolibri i en krageflok" hvor kunsten er at mestre at stå i orkanens øje og samtidig være modtagelig for livets glæder ~ at drikke af livets nektar

Budskab

Træk vejret dybt nogle gange og vend så blikket indad for en stund. Fornem din grundenergi fylde hele dit væsen ved at forbinde dig dybt med dit Jordpunkt i Pachamama's hjerte.

Din sensitive natur har brug for at være grounded.

Du er her på jorden med en sjælsaftale, som nu ønsker at udfolde sig i en anerkendelse af dit sensitive væsen. Hav tillid til det du mærker og vær bevidst om at afgrænse dig i din energi velvidende at du har evnen til at navigere i alle energier og dimensioner.

Du er et englemenneske, der er her for at samarbejde

med Starkeepers og Creator. 

Ved at acceptere dit sensitive væsen kan dit handlekraftige væsen folde sig ud i tillid til at du er støttet af det guddommelige.

Det er tid til at vedkende dig din sjælsaftale om at formidle de lette energier i det jordiske liv. At bygge bro mellem oververdenen (Hanan Pacha) og underverdenen (Ukhu Pacha), så disse to verdenener forenes i den fysiske verden (Kay Pacha)

Indre barn Healing

Ved ankomst til livet på jorden kan Abeblomst typer opleve

nærværet af den dybe urangst for at inkarnere ned i et fysisk liv,

som forgrener sig i et bredt spektre af angst for alt muligt.

Herunder sygdom, social angst og fobier i alle sine former.

En kendt angst for alt muligt skabt på tankeplanet.

Tankeplanet kan fuldstændig overtage fornuften og manifestere sig i overdreven ængstelse for alt muligt, som bliver endnu mere forstærket ved bevidst at fokusere på angsten. 

Et behov for at lyset er tændt om natten og et behov for et nærvær af et

andet menneske til at berolige det indre oprør,

der fuldstændig kan tage over på de indre tankeplaner, er bare et par eksempler, der er vanskelige at overkomme.

Når et barn græder som det første når det vågner, er det et tydeligt tegn på en Abeblomst sjæl, der har svært ved at forlige sig med at være inkarneret i et fysisk liv. De vil opleve denne "opvågnen" som en kæmpe indstrømning af energi, der føles fuldstændig overvældende at navigere i. De vil indtil symbiosen frisættes naturligt have brug for at have sin Moder omkring sig til at støtte integreringen af at være sensitiv i en fysisk krop.

Chakra og DNA Healing

Agermåne korresponderer med Halschakraet, der er forbundet med Solar Plexus Chakraet. DNA'en der relaterer til ærlig kommunikation af vores højere kreative udtryk funderet i en bevidst integritet, hvor vi kender vores JA og NEJ.

 

Agermåne kan klart anbefales sammen med Tusindgylden, der netop giver en healing ind i både hals og Solar Plexus, der støtter evnen til at være TROværdig i egne værdier og derved skabe TROværdige dybe relationer.

Anvend krystallen Sodalite på dit halschakra og bed Ærkeenglen Michael og Blue Dragons om at frisætte de bindinger, der forhindrer dig i at udtrykke dig klart, samt støtte healingen af de tilhørende DNA kamre i halschakraet.

Inka Visdommen

Hauscar Inka er vogteren af underverdenen (Ukhu Pacha). Han sætter lys på vores ubevidste og bevidste skyggesider, så der kan ske en healing og transformation.

Han har den vildeste humor og husker os på, at livet er en illusion. At vi må huske at berige vores liv med mere humor og undlade at tage det hele så seriøst.

Prøv bare at påkalde hans tilstedeværelse og se hvad der sker. Han vil elske at være en del af dit finurlige liv her på jorden og han anvender de sjoveste redskaber til healing. Kæmpe store vatpinde til at rense øregangene og flaskerensere til en gennemgribende rensning af chakraerne. Han dukker altid op i energien ved healinger og ceremoniarbejde. Elsker ham.

Affirmationer

"Jeg erkender mine skyggesider"

"Jeg bruger humoren bevidst"

"Jeg nærer min sjæls energi"

"Jeg nedbryder facaden"

"Jeg viser den jeg eR"

"Jeg er TROværdig"

"Jeg er ægte glæde"

"Jeg er ærlig"

 AGERMÅNE ~ AGRIMONY

Ærlighed og livsglæde

Mærk styrken og glæden ved at stå i din integritet,

hvor ærlighed og TROværdighed er dit indre ALTER.

Agermåne typer står stærke i deres integritet. De er ærlige af natur og går sjældent på kompromis for fred. De anerkender deres sjælsaftale og følger den uanfægtet af deres omgivelser. Det vigtigste for dem er ærlighed i alt.

De er dybest set mestre i at være TROværdige i alle deres relationer, herunder relationen til dem selv. De træder helt frem i den de eR og viser uden omsvøb, hvad de bærer i hjertet både af smerte og kærlighed.

De ved, at ærlighed beriger den sjælelige udvikling og netop åbner for muligheden for at bevæge sig dybere i healingen af personlighedens begrænsende idealer relateret til autoriteter og livets overfladiske fordybelse i stimulanser og afhængigheder.

Budskab

Ønsker du at bevæge dig under overfladen og helt ned i dybet? Du er klar til at "smide" facaden og vedkende dig den du i virkeligheden eR derinde bagved det stivnede smil. Den indre smerte kalder på healing. Vis hvem du eR med alt hvad der eR og skab en dybere oplevelse af dine værdier. Giv rum til at dine følelser levendegøres i en bevidsthed om, at de er en naturlig del af dig, hvor de beriger dit udtryk med nuancer, der farver dit indre som ydre liv.

Vær ærlig og TROværdig. Stå helt tydelig i din integritet.

Agermåne tager dig med på dybt vand og lærer dig at trække vejret under vandet. Dine skyggesider synliggøres, så du kan finde hjem til den du eR.

 

Vær ærlig i din konfrontation ~ hvor i livet stimulerer du dine sanser, for at undgå at mærke dig selv helt. Har du en indre misbruger, der for en tid løser din rastløshed og manglende ansvar for at vælge det der nærer din sjælelige og menneskelige udvikling.

Indre barn Healing

Agermåne typer er den fødte skuespiller, der "klovner" sig i deres omgivelser i et forsøg på at skjule en dyb indre sjælelig smerte, der viser sig, når de er alene. En facade hvor alt tilsyneladende er ren idyl er væsentlig at opretholde for at undgå konfrontationer.

 

De er sensitive i deres natur og det lille barn i det indre univers vil gøre alverdens forsøg på at der er fred og ro i deres omgivelser til stor opofrelse af egne værdier.

Det er typisk det indre barn, der spiller komedie, for at få opmærksomheden væk fra den indre smerte, der unægtelig er forbundet med et ønske om at være god nok og en del af fællesskabet.

Et barn der mobbes vil generelt føle en ulidelig indre smerte ved at være holdt uden for fællesskabet, måske endda på trods af, at det er en egen oplevelse, der aktiveres ved at føle sig overvældet og utilstrækkelig på grund af tidligere erfaringer med at blive udelukket af stammen.

Børn der bider negle, skære tænder, har hudirritationer og nervøse lidelser er typisk i en ubalanceret Agermåne tilstand, ligesom alle former for stimulanser er et udtryk for en dyb indre smerte, der undertrykkes i en manglende erkendelse af sjælens indre oprør om at være på afveje.

AGERSENNEP ~  MUSTARD

Munterhed og livsglæde

Agersennep er lysblomsten. Den bringer lys og glæde til vores celler og støtter os i at bevæge os fra Sjælesmerte til sjælelig storhed.

Agersennep gennemstrømmer sjælen med glæde og munterhed, der helt naturligt beriger vores evne til at stråle vores lys.

Agersennep transformerer vores tungsindige depressive og melankolske væsen, som kan dukke frem ud af det blå og på mystisk vis forsvinde igen som dug for solen. Vi genskaber kontakten til igen at kunne glædes i livet.

 

Nogle gange kommer vi til et sted i livet, hvor vi virkelig har brug for at kigge indad, for at finde vores vej. Agersennep åbner nænsomt vores hjerte til nye dybder, der skaber muligheden, for at bevæge os endnu dybere i samklang med lyset. Ethvert menneske vil opleve Agersennep tilstanden, der ofte optræder lige før afgørende sjælelige og menneskelige udviklingstrin. 

Ved 

Chakra og DNA Healing

Kirsebærblomme korresponderer med Navlechakraet. 

 DNA'en der relaterer til en bevidst anvendelse af vores

energi og kraft gennem stilhed og tale.

Anvend krystallen Citrine på dit navlechakra og bed Ærkeenglen Gabriel og Golden Dragons om at frisætte alt hvad der forhindrer dig i at lade din kraft komme til udtryk gennem en bevidst anvendelse af din energi. Lad dem støtte healingen af de tilhørende DNA kamre i Navlechakraet.

Inka Visdommen

Inkaerne og deres efterkommere anvender begrebet Qosqo, som er et område, der ligger et sted omkring din navle. Sæt dig stille og roligt med et nærvær af åndedrættet og lad din opmærksomhed være tilstede ved din navle og bed om at møde din Qosqo. Bevæg så opmærksomheden rundet om din navle og fornem hvor energien ændrer sig eller du mærker en puls. Din Qosqo anvender du ved at være bevidst om den energi du sender ud og modtager.

Inkaerne kalder Qosqo'en for Pachamama's navle ~ den åndelige mave. Det er herfra vi forbinder os med energierne i alt omkring os, fordøjer, fornemmer energi, spiser tung energi, trækker energi fra naturen og forbinder os med ritualsteder.

Når du lærer at anvende din energi optimalt kan du navigere i alle energier uden at lade dig påvirke følelsesmæssigt. Du står i din kraft og anvender den bevidst.

En måde at øve sig på at udveksle energi er at forestille sig din Qosqo som en kameralinse du kan vælge at skrue op og ned for afhængig af hvor og hvem du er sammen med. Naturen er jo fantastisk som øvebane til at få en fornemmelse af hvordan din Qosqo opleves i dig.

Jeg lukker for min Qosqo inden jeg sover, så jeg kan være i fred og ro i natten fra energier i mit liv og i det kollektive.

Affirmationer

"Jeg oplever at være fri i mit udtryk"

"Jeg anvender min energi bevidst"

"Jeg er fri i min kreative kraft"

"Jeg favner min kraft"

"Jeg eR min kraft"

"Jeg eR fri"

Integration

Giv dig selv en udfordring ved at iagttage og favne din kontrol i en given situation, hvor du er bevidst om at du holder din kraft tilbage.

Leg og vær spontan

Find dit mod til at åbne dig og "springe ud" i noget nyt

Anvend Yoga Asanas til at harmonisere Navlechakraet.

Udhiana Bandha & Navlakriya

Trikonasana, Chakrasana, Childpose

Stimulér din sanser og skab healing med æteriske olier relateret til Navlechakra

Citrus, kanel, Ingefær, fennikel, lemongrass, geranium

KIRSEBÆRBLOMME ~ CHERRY PLUM

Åbenhed og sindsro

Favn din kontrol og lad den være din støtte til at opleve urkraften, der buldrer i dit indre univers, for at komme til udtryk.

Kirsebærblomme indeholder et kæmpe reservoir af kraft. Den får os tilbage på sporet af den sjælsaftale vi er her med. Den giver os kraft til at stå stærke i det der ellers ser uoverskueligt ud velvidende at den eksplosion af kraft der flyder på de indre planer vil bringe fornyet indsigter til den sjælsudvikling, der banker å for at manifestere sig i det jordiske liv.

Vi erkender at vi er et sted, hvor denne kraft må sættes fri at et kontrolleret tankeplan til det højeste bedste. At den sammentrækning og ophobning af energi i kroppen kan anvendes med større åbenhed og dyb sindsro. Vi bliver simpelthen kaldet fra mørkets dyb.

Fremfor at dvæle ved dyb indre angst for at gøre skade på sine omgivelser og dermed sig selv, hvor ønsket om at blive sat fri kan give en dyb længsel for at tage herfra, mobiliseres en styrke til at frisætte kraften ved at springe ud i blomst, som de sarte hvide blomster

kirsebærblommen er.

Og hvad sker der.

En enorm energi gennemstrømmer hele vores væsen og vi mærke forbundetheden til den vi eR.

Når vi føler os indespærret i egen krop neddrosler vi sjælens fulde potentiale. Vores sjæl mister kontakten til det åndspotentiale, der ligger i vores dybeste ønske om at udtrykke det kald vi er her med.

Mennesker der oplever at være indespærret både fysisk eller følelsesmæssigt kan genvinde kontakten til en følelse af være fri ved at forbinde sig til sit Jordpunkt forankret i Pachamama's hjerte. Det kræver et JA til at træde ind i kraften fremfor at lade sig styre af en følelse af at være ved at blive skør (sindssyg).

Budskab

Hav tillid til at du kan forvalte din kraft. Lad åndedrættets nærvær integrere din kraft.

Vid at den kraft du bærer i dig kan skabe og manifestere udfra en høj bevidsthed. Det betyder at du må vælge med omhu til hvad og hvordan du anvender din kraft.

Du står overfor en ny bevidsthed i din måde at være i livet. En kæmpe mulighed for at tage en afgørende beslutning og bringe den til handling.

Du kan vælge at favne din kontrol og spørge den hvad den ønsker at vise dig udfra kærlighed. Tillad den så at udfolde sig som de funklende stjerner i himmelrummet, der oplyser din vej.

Indre barn Healing

Som børn er vi blevet konfronteret med at tilpasse os. Vi har lukket ned for vores kraft og fortsætter med at gøre det i vores voksenliv. Måske husker du ligesom jeg at have været vidne til disse irettesættelser: "Sid pænt, opfør dig ordentlig, gå ind på dit værelse, vær nu en sød pige eller dreng, spis pænt og spis op, tal pænt og hør efter hvad jeg siger, tag dig sammen, hvorfor skal jeg sige det 2 gange, lad nu vær med at skabe dig, slap dog af og tag det roligt"!

Dette har betydet at vores kraft nogle gange er kommet til udtryk som ubehersket frustreret temperament, vredesudbrud og en angst for at miste forstanden og give los i en given situation.

Denne kontrol af en indre kraft, der er undertrykt gennem hele livet kan gøre stor skade på vores sjæls potentiale, idet vi konstant forsøger at holde på os selv i en angst for at eksplodere.

Derfor vil vi opleve, at healing med kirsebærblomme vil nænsomt give sindsro til være afslappet og åbne i energien.

Den støtter det indre barn i at føle sig god nok uden skyldfølelse og dårlig samvittighed.

At favne kontrollen og sætte kraften fri

Det var en lang tur fra Jylland til Sjælland og videre op igennem de svenske skove for til sidst at lande i en Community ~ Ananda Mandala 

Ikke uden grund fandt jeg ud af, at stedet har fået dette navn, der oversat til dansk betyder: Stedet for glæde og bliss.

Da jeg ankom blev jeg mødt af en vidunderlig feminin energi, der favnede og indhyldede mig i en følelse af at være kommet "hjem".

Det viste sig, at det var gaven til mig fra dette magiske sted midt i den svenske natur. At mærke hvordan det er at "komme hjem" ~ at være en fri sjæl i en fysisk krop.

Det var mit andet ophold på dette sted og jeg glædede mig til at praktisere Yoga, nyde en kraftfuld svedehytte, sauna og gåture i den smukke natur.

Søen kiggede igen på mig med sit mørke dyb. Jeg vidste at det blev min store udfordring at forene mig med at dykke ned i dybet. Et mørke der fik hele min krop til at ryste.

Jeg har helt fra jeg var en lille pige været fuldstændig bange for mørket ...  hvad kunne der opstå ud af mørket. En angst for at blive "taget" og "overrasket". Jeg husker hvordan jeg som barn gik fuldstændig i panik, hvis jeg mærkede tang på min krop ved vesterhavet og hvor bange jeg altid var for mørket. Det at blive overrasket og forskrækket.

Nå men et eller andet sted er det vel et ønske om at kontrollere det ukendte, der pludselig opstår og sluger sit bytte. Jeg havde mange tanker og følelser ind i mit møde med den mørke sø, der på overfladen spejlede solens stråler som funklende stjerner i et uendeligt univers af mystik.

Jeg øvede mig forsigtigt ved at gå i søen fra kanten. Svømme lidt ud og hurtigt ind igen. Det var virkelig grænseoverskridende at bevæge mig ud, hvor jeg ikke kunne skimte bunden. Havde en følelse af at søen var bundløs, som fik mig til at gyse helt ind i det inderste af mine knogler og nervesystem.

Langt om længe mobiliserede jeg et mod til at bevæge mig ud på vippen, der lå lige over vandoverfladen. Der stod jeg så og kiggede ned i søens mørke. De vildeste tanker om at blive "taget" af dybet og spist af et kæmpe uhyre fik mig til at stå længe. Lige pludselig hoppede jeg først på benene og da jeg landede i vandet var jeg hurtig til at få benene ud til siden og svømme hurtigt ind igen. Mit hjerte bankede som om jeg havde deltaget i et maraton løb og spurtet de sidste 100 meter.

Næste forsøg. Hovedspring. Plask. Jeg kom op til overfladen ret hurtigt vil jeg mene og svømmede hurtigt ind til bredden.

Pyhhhhh altså. Tænk sig en overvindelse og samtidig den vildeste følelse af at have præsteret det umulige. Jeg følte mig godt tilfreds og blev enig med mig selv at det var nok for denne dag. Jeg takkede søen for at modtage mig uden at æde mig levende.

Den næste dag var der Svedehytte, hvilket jeg har deltaget i en del gange. Elsker svedehytte og glædede mig til at prøve en ny form.

De første 2 runder var meget feminine og jeg sad roligt i energien og var modtagelig. Efter 2. runde var det tid til at hoppe i søen. Jeg fornemmede min indre stemme sige: NU er det NU.

Jeg havde ingen idé om hvad der kom til at ske.

Mærkede blot at NU måtte jeg svømme lidt længere ud og forene mig med søens mørke kraft.

Et godt stykke ude stoppede jeg op og stillede mig vertikalt i vandet. Lige nøjagtig den vertikale linie med fødderne ned og hovedet oppe var min største angst. Tænk sig hvis jeg blev hevet i fødderne og trukket ned i dybet.

Jeg stod der fast besluttet på, at det måtte være sådan.

Jeg trak vejret og lagde armene lidt ud til siden imens jeg lod hænderne gå op og ned i overfladen for at holde mig oppe. Solen stod lige over mig og jeg mærkede dens kraftige varme stråler kærtegne mit ansigt.

Pludselig var der en energi fra neden, der gik hele vejen op i min krop til mit hjerte. Som en hvirvelstrøm, der indtog min krop og gav mig en følelse af at dreje rundt. Hurtigere og hurtigere imens mit åndedræt åbnede sig kraftigt i mit hjerte. Det var som om hele mit bryst blev gennemstrømmet af en uendelig kosmisk kraft, der fik mit åndedræt til at gå dybere og hurtigere. 

Jeg mærkede energien stige hele vejen op igennem mig og ud i himmelrummet og forbandt mig med Creator.

Solens energi. Mit lys.

Der var LYS overalt omkring mig og i mig. Uanset om jeg åbnede mine øjne eller lukkede dem var der LYS.

Min angst for mørket var transformeret til LYS.

Jeg vidste det var min kundalini energi, der var levende.

Fra bredden af søen var jeg åbenbart observeret af de andre og det lignede åbenbart at jeg var ved at drukne og ja, hvem ved om jeg var sunket i mørket med mit LYS, hvis ikke jeg var blevet hevet op af vandet.

Al min angst var væk og jeg overgav mig fuldstændig til øjeblikkets blissfulde oplevelse. Om jeg var sunket i søens mørke dyb var det okay med mig. Jeg sansede kun den enorme blissfulde energi der gennemstrømmede hele mit væsen. Mit hjerte.

Jeg blev bjerget ind på land og der sad jeg så med masser af mennesker omkring mig, der forsøgte at få mig tilbage til virkeligheden.

Min krop havde forkrampet sig en smule og der gik lidt tid inden jeg fandt helt tilbage.

Jeg var der ... med et kæmpe smil i mit indre univers og fuldstændig klar til de næste 2 runder i svedehytten.

Afbrudt symbiose ~ at være "forladt" af mor

Det røde tog stod klar på perronen. Det lugtede af olie og der stod lidt damp udfra togets hjul. Jeg kiggede på det store ur på væggen med den lille og den store sorte streg omkranset af en masse tal. 

Min far holdt min hånd omend lidt fast. Han var ked af det og forsøgte forgæves at holde sig stærk. Han var i sorg. Jeg så det og jeg mærkede det uden at han vidste det. Ingen vidste, at jeg vidste det alt sammen. Min mor var på vej væk med toget, der stod der på perronen. Min bror var 2,5 år og jeg var 4 år. Hvordan i alverden kan en mor drage afsted fra 2 små børn. Jeg forstod det ikke. Jeg var ulykkelig indeni. Stod bare der og kiggede. Følte nærmest at jeg måtte holde al min smerte tilbage, for at være en sød pige.

Min mor satte sig på hug. Først for at sige farvel til min bror, for så at vende sig mod mig.

Jeg mærkede mine øjne blive fulde af vand og jeg kæmpede med gråden, der pressede på. Min far tog mig op på armen. Min bror stod ved siden af og vi kiggede alle 3 på at vores mor steg på toget. Hun hev vinduet ned, stak hovedet lidt ud og vinkede til os.

Stille og roligt kørte toget ud fra perronen.

Toget blev mindre og mindre sammen med vores mor.

Væk var hun. Der sad jeg så på min fars skød og tog ansvar for at gøre min far glad.

Efter et års tid kom vores mor tilbage fra København. Hun havde fået sig en uddannelse og nu var det åbenbart tid til at afprøve familielivet igen. Jeg var selvfølgelig glad for at vores mor var hjemme igen. Det blev desværre et vidne til et forlist ægteskab mellem min far og mor. Det fungerede bare ikke. Jeg husker min fars frustration og dybe ønske om at få det hele til at fungere. Det lykkedes desværre ikke. Min mor ønskede sin frihed.

En dag inden jeg skulle i børnehave sad jeg i bilen med min far. Han var helt stiv af sorg i ansigtet da han fortalte mig, at min mor var rejst. Endnu engang sad jeg der og måtte undertrykke mine følelser, da jeg jo var på vej i børnehave. Heldigvis flyttede min mor, så hun var tættere på denne gang. Vi blev boende hos vores far. Det mente min mor var bedst. Vi så hende når det passede ind i hendes liv og det var ret usikkert.

Jeg savnede selvfølgelig min mor.

Jeg var en lille pige på 6 år, der pludselig gik i sorg og fik nervemedicin. Min far måtte hive mig ud fra det indersted sted under sengen. Jeg skreg og skreg og skreg af smerte.

Da jeg var 12 og på vej ind i puberteten valgte min mor at hun ikke kunne se os børn. Hun var flyttet sammen med en mand, der på ingen måde ønskede at hun skulle være sammen med os. Så der gik 4 år, hvor jeg kun så min mor 1 gang, hvor jeg lige løb hurtigt op af trapperne og afleverede en julegave. I løbet af de 4 år døde min mormor, som jeg elskede uendeligt. Hun boede på Fanø og det var bare det bedste at være på ferie ved mormor. Hun forkælede os. Det var som om hun gav os den kærlighed vores mor ikke formåede at give os. Hun var der for os. Altid. Nu var hun pludselig væk og jeg fik ikke lov til at være med til hendes begravelse. Det var en stor sorg og jeg mærkede en dyb vrede og frustration. Der var intet at gøre. De voksne bestemte at det var sådan det var.

På min konfirmationsdag fik jeg en læderjagttaske af min mor.

Det var den bedste gave, for jeg savnede min mor og beskyttede hende.

Jeg blev mobbet i skolen fordi jeg var skilsmissebarn og boede hos min far. Det var grufuldt. Altid på vagt. Til sidst flyttede jeg skole. Det var en befrielse.

Min bror og jeg sad i bussen på vej til Vejle. Vores mor havde genoptaget forbindelsen og inviteret på visit. Det var underligt. Jeg var 16 og min bror 14. Vi var spændte og lidt nervøse. Da vi ankom til busstationen sad der en gammel kone på en bænk. Min bror og jeg kiggede på hinanden og så gik der humor i det. Min bror udbrød: "Vores mor er da godt nok blevet gammel siden sidst!" og så grinede vi indtil virkeligheden igen tog sit greb i os. Det var svært at mødes igen. Jeg var tilbageholdende. Husker jeg var tambourmajor på det tidspunkt og min bror spillede tromme. Så vi fornøjede os med at lave opvisning for vores mor. 

Efter et års tid, hvor vi kom tættere på hinanden kom der besøg fra USA af en mand, som min mor havde mødt på hendes ferie ved vores familie derovre. Han kaprede vores mor og tog hende med til USA. 

Det eneste jeg kunne finde ud af at sige var: "Selvfølgelig skal du da tage afsted" og så sad jeg igen med en dyb indre smerte over at være "forladt". Jeg skrev lange smertelige breve til min mor og digte, der beskrev hendes valg. Flyv som en fri fugl .. flyv. Jeg havde selv lyst til at flyve ind i friheden. Mine 2 undulater lod jeg flyve frit i mit værelse. De var tamme. Jeg øvede med dem hver dag.

Lige før jeg blev 18 år flyttede jeg på værelse. Hvilken frihed.

Min mors veninde støttede mig imens hun var i USA og sagde til mig:

"Du har bygget et stenhus af alle de sten, der er kastet efter dig hele dit liv"

Heldigvis fandt jeg ud af her fornylig at lågen stod på klem, så jeg er gået igennem den og ud i friheden.

Da jeg deltog i et shamanistisk grundkursus i 2004 fortalte jeg kort min historie.

Når en oplevelse gentager sig 4 gange fuldendes medicinhjulets retninger. Det vil sige at oplevelsen ligger så dybt, at det kræver et dybtgående healingsarbejde at forløse traumet.

Heldigvis ved jeg i dag, at kærligheden er iboende og vi er alle næret af den store moder og fader, når vi genetablerer forbindelsen til vores egen navlestreng. Kundalini energien dybt forankret i Pachamama, i hjertet og med Fader Sol.

​© INTUITONENS Visdom ~ Catharina Nielsen ~ catharina.nielsen@gmail.com

  • w-facebook