Munay Hatha Yoga ~ Chakra Yoga

Hatha Yoga bygger på læren om de to sider af vort væsen: evnen til at handle og evnen til at reflektere. Ha symboliseres ved Solen, den varme, kreative, fysiske og maskuline side - Tha symboliseres ved Månen, den kølige, modtagelige, psykiske og feminine side. Yoga betyder forening eller enhed og gennem den meditative blide Hatha Yoga forenes krop, sind, følelser og ånd uden at præstere i Asanas.

 

De klassiske Meditative Hatha Yoga Asanas åbner til energien i chakraer som arbejder sammen parvis (f.eks. ROD/Krone), hvor der skabes en harmonisering. Gennem de enkelte stillinger (Asanas) åbnes energibanerne i kroppen, der sætter os i forbindelse med vores fysiske krop og de følelser, der er forbundet til de dertil hørende organer. Vi vender blikket indad og skaber en bevidsthed, 

hvor vi iagttager åndedrættet og kroppens signaler, som skaber rum til at sjælens budskaber kan lande via vores intuition.

 

Yoga renser kroppen fysisk, mentalt, emotionelt og spirituelt med en opretholdelse af en harmonisk indre balance og frihed.

 

Når jeg stilner sindet opstår større klarhed - min bevidsthed udvides i hjertets nærvær gennem vejrtrækningens energi (pranayama) - energien cirkulerer og transmuterer følelserne til guddommelig kærlighedsenergi. Det bringer en dybere væren af lyksalighed, der med ord kan udtrykkes som en forening af det indre maskuline (Pingala) og feminine aspekt (IDA) med vores iboende skabende livskraft kundalini energien (SUSHUMNA).

Tantra Yoga

De klassiske Hatha Yoga Asanas kædes ofte sammen med Tantra som betyder: Tan - at udvide & Tra - at frigive. Tantra er blot en benævnelse for en måde at "være" med sig selv og andre. Vi udvider og frigiver energien i os selv, med livet og andre. Vi harmoniserer chakraerne og dermed vores følelsesmæssige tilstande i krop og sjæl

 

Yoga er en livsstil, der bidrager med smukke oplevelser og udfor-dringer til dit liv. Din krop renses fysisk for giftstoffer, fordøjelse og stofskifte øges og koncentrationen forbedres væsentligt med en større lethed, klarhed og bevidsthed til følge. Du kommer i kontakt med dine forskellige bevidsthedslag i et dybere nærvær med dig selv, skaber dybere klarhed indtil intuitionen, åbner dit hjerte og levendegør din livskraft.

Yoga og Bachs Blomster
Siden 2002 har jeg som Bach Terapeut arbejdet med de vidunder-lige Bachs Blomster, der healer følelsesmæssige
tilstande, balancerer sind og sjæl, samt giver os et uendeligt potentiale af muligheder for at vokse i vores bevidsthed.
Yoga og Bachs blomster skaber en forening af det hele menneske, idet der sker en dyb forening på sjælsplan og helt ind på celleplan. Vi oplever en subtil healing, der rækker ind i det ubevidste og samtidig healer i det kollektive ubevidste. 
Jeg er dybt taknemlig for at denne forening, da vi oplever en healing, der rækker bagom alt og et sted, hvor sindet ikke forstår.
Min undervisning er den meditative Hatha Yoga, som er en tantrisk Yoga form, der skaber nærvær og balance mellem det feminine og maskuline aspekt i os i en forening af hjertets energi med vores iboende skabende livskraft ~ Kundalini energien.
Mit fokus er healing af vores 12 chakraer og DNA, der alle relaterer til vores livsområder, der harmoniseres af Ærkeenglene, farver og krystaller, som vibrerer i en højere frekvens af kærlighed
Jeg oplever at kombinationen af Tantrisk Yoga forenet med de 12 chakra smidiggør vores rygsøjle ved at frigive spændinger og dertilhørende følelser, som aktiverer vores livskraft og kundalini.
 
Se info her omkring Workshops og hold.

Min Yoga praksis

Jeg har praktiseret Yoga (Hatha & Tantra) siden 2003 og undervist siden 2008. Yoga er kilden til stor nydelse i mit liv og har gennem årene støttet mig i at komme i et dybere nærvær med mig selv som iagttager, gennem en forståelse af min fysiske krops subtile energier, energibaner, muskler, organer, chakra og livsområder.

 

Jeg har arbejdet bevidst med Kundalini energien siden 2008, hvor jeg oplevede min kundalini energi rejse sig første gang i en ud af kroppen oplevelse.