Naturfolket ~ Inka Visdommen

Den Store Moder ~ Pachamama

Som naturbarn er jeg kaldet af Pachamama. Det er her jeg er forbundet med alt og forfiner min intuition.

Vi forbinder os dybt med vores urkraft og intuition ved at række ind i naturens healing og forbinde os med den vi

i virkeligheden eR ♥​ Munay  

Mit ønske er, at vi alle oplever forbundetheden med den Store Moders ubetingede kærlighed. Hun vugger os i hendes kærlige nærende favn.

En kærlighed som vores Moder er et symbol på og som vi genoplever, når vi healer vores relation til vores biologiske Moder og forbinder os med Pachamama's hjerte.

En erkendelse af, at kærligheden er i os alle og vi kan aldrig miste den. Vores egen navlestreng // DNA er dybt forankret i Den Store Moders ubetingede Hjerte.

Shamanisme og Inka Visdommen

er en meget gammel spirituel vej, der handler om at leve i balance og harmoni med os selv og alt omkring os.

Det er en forståelse og accept af at alt er levende og en del af hinanden, hvor vi ærer og respekterer alt der er. En livsstil, der bygger bro mellem det jordiske og åndelige liv.

Vi ærer ydmygt alle vore relationer i dyb taknemlighed.

 

Min Shamanistiske rejse er beriget af Shamaner fra forskellige traditioner og nu primært Inka Visdommen ~ Q'eroerne. Det oprindelige folk ~ Naturfolket.

Vores indre Shaman

Vores Wisdomkeeper er den iboende Shaman i os alle, 

der bærer styrken til at heale os selv.

Nogle bærer Wisdomkeeper energien til at støtte mennesket i at genfinde kontakten til den indre Shaman. 

Shamanen transformerer energi og åbner feltet i forskellige dimen-sioner og bevidsthedslag, for at skabe balance og harmoni til sit

medmenneske og fællesskabet,

der støtter evolutionen og healing af Pachamama. 

Shamanen støtter healingen til at genetablere forbundetheden med Pachamama, Hjertet og Creator. Trommen, sangen og naturen bærer os frem i vores bevidstheder og er medskaber af dyb indre healing.

Ifølge Inka Visdommen er Chakana forbundet med de 12 bevidstheder, der danner fundamentet i menneskets og sjælens udvikling.

 

Naturfolkets forståelse af livet åbner os, for nye indsigter, som skaber ny visdom, der gør, at vi kan møde os selv og livet fra et nyt sted.

Munay  ♥​  Vær den du eR 

​© INTUITONENS Visdom ~ Catharina Nielsen ~ catharina.nielsen@gmail.com

  • w-facebook