Inspiration til integration af Jordpunktet

Mama Yaku • Willka Nusta Vandånden

Vandet er forbundet med tilintetgørelsens kraft også kaldet KALI på Sanskrit eller Willka Nusta på Inka sproget Quechua. Det sorte lys prinsesse. Det feminine udtryk.

Hun er en vild dame og er forbundet med den kraft der opstår, når vi hverken udtrykker eller undertrykker det vi er med. Når vi eR med det der eR udspringer den kreative skaberkraft fra kilden dybt forankret i Pachamama.

Denne kraft inviterer til at noget må dø for at

nyt kan vokse frem.

Sæt eller læg dig godt til rette

Træk vejret dybt og og bed dine guider og åndefælder

om at være med dig.

Hvis du har et spørgsmål, hvor du ønsker støtte

til afklaring, kan du bringe det med ind i rejsen eller blot have en intention om at flyde i vandets Healing.

Lad dig synke helt ned i kroppen gennem dit åndedræt

og ta’ på rejse med trommens og vandets sang ved foden af APU Intihuatana, SOLbjerget i Peru.

Når du hører en hurtig trommen er det en kalden

dig hjem til denne virkelighed.

Vær i energien et øjeblik efterfølgende og tak dine guider

for den Healing og de indsigter du har modtaget.

Mun

Vores GUDstempel • Wiraqosha

Her en inspiration til Healing af din energiboble, din aura og energifelt, som støtter dig i at være mere forbundet med din grundenergi, hvor den er upåvirket af alt omkring dig.

Når vi lander mere og mere i vores Jordpunkt og grundenergi kan vi opleve forbundetheden med den vi i virkeligheden eR og med ALT.

Tayta Nina • ILD ånden

Når vi skaber en ILD ceremoni inviterer vi til en dyb transformation og integration af det vi arbejder med.

Ilden er forbundet med hjertet og SOLens kraft, som inviterer os ind i at mærke vores indre ILD, vores Passion og det vi brænder for at give til verden.

ILD ceremonien renser og transformerer det der på ingen måde tjener os mere og er kraftfuld til integration af ny bevidsthed relateret til de enkelte chakra.

Det er en manifestation af

den 3. Inka Rite • Harmoni Riten • en Healing og harmonisering af vores 12 chakra og DNA,

hvor hvert enkelt lysfrø antændes og dermed levendegør vores celler og lyskrop. Den Gyldne Kundalini.

Skab et bål eller tænd et lys. Hav din intention med dig i hjertet og hvis du føler der er brug for st afbrænde noget gammelt, så lad Ilden transformere det.

Jeg har afholdt flere ILD ceremonier hvor jeg har brændt gamle billeder og dagbøger.

Oprydning i min ROD og Jordpunkt.

Her en ILD ceremoni ved vintersolhverv, hvor ILD ånden tydeligvis danser med os i energierne og byder os velkommen ind i lyset.

Her er link til intro af de enkelte chakra, som har link til inspiration med videoer.

Jordpunktet

ROD

Sacral ~ Hara

Navle

Solar Plexus

Hjerte

Hals

Pande

Krone

Causal

Sjælsstjerne

Creator

Intro og meditation til Jordpunktet

Her modtager du en intro til arbejdet med dit Jordpunkt samt en meditation, hvor vi healer ind i de 33 kamre, der er forbundet med et levende jordpunkt ~ din kundalini energi

Denne healingsmeditation kan anvendes så ofte du mærker det er godt for dig til integration.

Jordinkarnations Healing

Her modtager du en healing der rækker dybt ind i en Jordinkarnation, der er foregået inde i jorden mellem Lemurien og Atlantis.

Min oplevelse fra denne inkarnation har jeg selv integreret og mærker at denne healing er relevant for mange i den tid vi er med, hvor vi bevæger os ind i den gyldne era.

Mange oplever en manglende tillid til at folde vores lys ud, da det at forbinde os dybt i Pachamama er forbundet med en smerte af misbrug, overgreb og splittelse af vores rygsøjle.

En følelse af at den anden del af os *hænger* et sted i universet og ønsker at finde hjem, så vi  kan være *hele* igen. Den vi eR.

Denne healingsmeditation kan anvendes nænsomt indtil du oplever at være *hel* i energien. Derefter vil årsrejsen i alle chakra støtte integrationen.

Yoga til Jordpunktet

En siddende Yoga praksis til at nære forbindelsen til dit Jordpunkt.

Vi bevæger os dybt ind i enegibanerne og arbejder med frisættelse af stagneret energi.

Vær opmærksom på at følelser kan komme frem efterfølgende som en udrensning.

Drik godt med vand!

Denne Yoga kan anvendes så ofte du mærker det er

godt for dig til integration.

Yoga til Jordpunktet og ROD

Vær med i energierne fra Peru, der giver en god jordforbindelse.

Denne Yoga kan anvendes så ofte du mærker det er godt for dig til integration.

Den 1. Hellige Inka Indvielse ~ Slægten af Healere

Den første indvielse forbinder os med hele universets healere og vi bliver selv en del af cirklen. Vi modtager støtte til vores selvhealing, så vi ved at være kan heale alt omkring os.

Inka indvielserne er energetiske lysfrø der overføres til vores DNA, som støtter os i at aktivere vores lyskrop.

 

Inka Riterne er en rejse hjem til den vi i virkeligheden eR, hvor vi oplever at tage et kvantespring i vores menneskelige evolution.

Læs lidt mere om Inka Riterne