top of page

SoulFlower

til hals chakra

Løven

lyng ~ DNA ~ Type

indlevelse og empati

Selvbevidsthed og kærlighed

Næring og selvomsorg

Arketype

Det trængte barn

Mennesker født i Løvens stjernetegn

eller som bærer Løvens energi

og relateret til Hals Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med en flugt

ind i offerrollen og dermed også fawn respons,

hvor barnet enten er stille eller søger

en opmærksomhed ved at være talende konstant.

Det trængende barn er ofte børn, der har undværet

mors kærlighed og derfor søger kærligheden igennem

stilhed eller larm for at få anerkendelse.

Den Gyldne Kundalini

Lyngs sjælspotentiale er at bevæge sig fra at være

opmærksomhedssøgende til at være lyttende empastiske

og interessede mennesker i livet.

De bærer en dyb visdom i at transformere anerkendelse til

at skabe en dyb genkendelse hos andre ved deres ægte 

interesse og empatiske nærvær.

Lyng lederen

Er mennesket, der er forbundet med visdommen i at

være lyttende og empatisk. En indlevelse i andre

mennesker og en evne til at se helheden, så

potentialet udvikles i gruppen.

Kanaliseret Visdom

Lyng bringer visdommen om at være elsket og 

her har vi en interessant sammensætning med

Sødæble ~ det indre barn ~ elsk dig selv

Lyng ~ det trængende barn ~ elsk dig selv

Cikorie ~ det trængende moderskab ~ elsk dig selv

Her har vi en kærlig healing af Moderskabet

til os selv, til vores barn/børn og vores moder

det feminine aspekt i os.

Affirmationer

Jeg er bevidst

Jeg er opfyldt af kærlighed

Jeg er en skabende kanal

Lyng blomsten

Lyngen er lilla nuancer

Den står rundt omkring på heder

specielt sandområder og bjergsider

Tilberedt ved SOL metoden ved

Abergavenny, Wales in 1933

Ægte kastanje

(Kristus) lyset

Frigørelsen og opstandelsen i lyset

Fugl Føniks

Mennesker født i Løvens stjernetegn

eller som bærer Løvens energi og

relateret til Hals Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er en flugt fra smerten

fremfor at have modet til den dybe transformation

ind i LYSET ~ opstandelsen.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale er at bevæge sig fra det fysiske

liv til det åndelige liv, ligesom Løvens energi. 

Vi oplever en åndelig impuls og ved at det er den

skabende kraft.

Kanaliseret Visdom

Ægte Kastanje bærer visdommen om at elske sin karma.

Fremfor at tro på at der skal ske noget på det fysiske plan må vi erkende at skabelsesenergien er forbundet i det 

åndelige udtryk, hvor vi er forbundet med hjertet.

Vi brænder alt hvad der på ingen måde nærer os,

så vi slipper alt smerte og ladere lyset 

gennemstrømme hele vores væsen.

Fra opgivelse til hengivelse i et

JA TAK

til at være sat fri af karmiske bindinger.

Bævreaspen.

Gud er med os.

Sjælsbevidstheden er med os når vi siger

JA TAK 

til transformationen.

Sjælskaldet i ligeværdighed.

Affirmationer

Jeg er opstandelsen

Jeg er kærlighed

Jeg er tillid

Jeg er lys

Ægte Kastanje træet

De smukke træer står både i by, landskaber og skov.

De bærer hun og han blomster og har brug for at der

er et træ i nærheden, så de kan bestøves.

 

Fremstillet ved koge metoden

i Wallingford i1935

Bævreaspen

karma release

SjælsSjælens sensitive natur lander i det jordiske

Mennesker født i alle stjernetegn

og relateret til Hals Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med at stivne

i de karmiske bindinger og en ukendt angst.

Der ligger en angst forbundet med det sjæleplan mere

end på det fysiske plan, som vi oplever med

Abeblomsten, der også er sensitiv af sin natur.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale for sensitivitet og

karma Release.

 

Bævre Aspens natur er sensitiv

med stor indføling ind i det ukendte og en

overfølsomhed på det Sjælelige plan. 

En kæmpe styrke i at være et sensitivt

væsen og bære den energi med ud i verden.

Kanaliseret Visdom

Bævreaspen healer og harmoniserer alle vores chakraer

og sætter os fri af alt hvad der på ingen måde støtter os

på vores rejse her på jorden. 

Den sættter os fri af alle karmiske bindinger.

En frisættelse af de her energier som kan komme ind 

fra det kollektive felt.

Bævreasp tilstanden kan være aktiveret yderligere 

ind i natten, da vi kan opfatte alle dimensioner

og energier fra det kollektive uden helt at

vide hvad det handler om.

Fuglemælk og Bævreasp dansker så smukt sammen

i healingen ind i en Frys respons

(Chock, traumer, sorg og angst)

Vi slutter fred med det ukendte

og oplever at vi er sansestærke som

en styrke og skaber en dybere kontakt til den

åndelige verden og bevidsthed,

der giver en mulighed for at kommunikere 

på flere planer.

Modtag sensitiviteten som en GAVE

Affirmationer

gJeg er fri

Jeg er tryg

Jeg er fredfyldt

Jeg er lys

Bævreasp træet 

SStår derude og ryster sig sensitivt med

sine fine hjerteformede blade som

et brusebad af release.

 

Fremstillet ved KOGE metoden

tæt på Wallingford i 1935

lærk ~ DNA ~ Type

Selvværd ~ Selvtillid

ligeværdighed

Mennesker født i Løvens stjernetegn

og relateret til Hals Chakra

Arketype

Den InterGalaktiske Mester

Løven

Mennesker født i Løvens stjernetegn

eller som bærer Løvens energi

og relateret til Hals Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med fawn respons,

hvor vi har lukket munden og tøjret rebellen.

Vreden er usagt og skaber en form for apati.

Galde og lever er passive, hvilket gør at milten ingen

næring får til at være levende.

Hvis vi går med apatien i længere tid kan hunderosen

støtte op omkring fordybelsen med lærken.

Hvis vi som børn har fået at vide at vi ikke kan

dit eller dat. Er blevet sammenlignet med andre

og irettesat, kan det være medårsag til at

Lærk mennesket mister kontakten til

sit fulde Sjæls potentiale

Den Gyldne Kundalini

Lærkens sjælspotentiale er at bevæge sig fra at være

i ubalance i selvværd og selvtillid til at være 

i følelsen af ligeværdighed med alt.

Vi skaber udfra at det er sjovt fremfor

at skulle præstere. Vi mærker en glædesfyldthed

ved at skabe vejen hen til vores Sjælskald.

Vi skaber udfra at være og nyde og mærker

livsglæden sprudle i os og at livskraften er levende.

Lærken kommer med masser af 

ligeværdighed, når den er helt

balanceret.

Lærk lederen

Er mennesket, der ofte underspiller sig selv indtil de

mærker og oplever ligeværdigheden og den 

visdom de bærer i deres Sjælskald.

De finder vej til visdommen i det

Sjælspotentiale de bærer i hjertet.

Kanaliseret Visdom

Lærken bringer visdommen om at have fuld

tillid til at være holdt af hele universet og

elsket fuldt som det menneske det er

og den Sjæls energi og kald

det er her for at leve og

give til verden

Affirmationer

Jeg er bevidst

Jeg er opfyldt af kærlighed

Jeg er en skabende kanal

Lyng blomsten

Lyngen er lilla nuancer

Den står rundt omkring på heder

specielt sandområder og bjergsider

Tilberedt ved KOGE metoden ved

nær Sotwell i 1935

Vinranke ~ DNA ~ Type

Fra diktator til leder

Mennesker født i Løvens stjernetegn

og relateret til Hals Chakra

Arketype

Den InterGalaktiske Mester

Mette Frederiksen

Verdensledere som Putin og Trump

Mennesker født i Løvens stjernetegn

eller som bærer Løvens energi

og relateret til Hals Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med kamp og flugt respons, En evig kamp om retfærdighed og magt og

en evig flugt fra alle de følelser der rumsterer inde

bagved, der styret jernhårdt fra tankeplanet.

Det lille barn vil igen og igen gøre opmærksom

på sig selv ved at stille sig frem som leder gennem

magt, manipulation, begær og et kæmpe EGO.

Det er tydeligt et lille barns traume, der

rækker ud fra et sted om at være set og hørt.

Den Gyldne Kundalini

Vinrankens sjælspotentiale er at bevæge sig fra at være

manipulerende i sin måde at kommunikerer på i

en meget direkte kommunikationsform, forbundet med

det maskuline udtryk, til at kommunikere fra hjertet.

Jernet når hjertet, fremfor at sidde i milten og

skabe en fanatisk fanatisme, der kun ønsker at

overbevise andre om at der kun er en vej at gå.

Vinranke lederen

Er mennesket, der typisk er firmaets mand og

er fuldt dedikeret til både visionen og missionen

gennemføres via alle medarbejdere. 

Dette ud fra dominans, magtmisbrug, manipulation

og en overbevisende adfærd om at vide hvad der er bedst.

Vinranke lederen i ubalance er styret fra hovedet og har ingen kontakt til hjertet. Alt er jernhårdt mentalt styret.

En Vinranke type er typisk en Tusindgylden type

derhjemme, hvor det er partneren, der har styr på det

hele og omvendt hvis det er Tusindgylden der er dominerende på arbejdet er vinranken dominerende 

på hjemmefronten.

 

Her kan udspilles

Narcissisten, Sociopaten og Psykopaten

der på udefronten er vellidt og konfliktsky 

eller omvendt.

En balanceret Vinranke leder kender og mærker

værdien i at kommunikere ligeværdigt fra hjertet, hvor

 klogskab og kærlighed er fundamentet.

 

De er værdsatte ledere, der inspirerer andre gennem EMPOWERMENT.

hvor der er en forståelse og accept af at vi alle

har en vej at gå her på Jorden med det der kalder i

Hjertet.

Her forbindes Vinranken med den Guddommelige

Løve, der erkender, at den kraft de bærer som 

leder er her for at være i LYS Tjeneste til

et højere formål, der gavner alle.

Blødheden finder vej, Der skabes balance

Kanaliseret Visdom

Vinranken er den maskuline energi, der arbejder sammen 

med Tusindgylden, den feminine energi. De danser 

sammen og komplementerer hinanden.

Det Gyldne Par

Tusindgylden er med til at levendegøre den feminine

maskuline mand/kvinde og vinranken er med til at

levendegøre den handlekraftige tusindgylden.

Affirmationer

Jeg leder med klogskab og kærlighed

Jeg er ligeværdig med alle

Jeg tager lederskab i eget liv

Vinranke blomsten

Tilberedt ved KOGE metoden ved

nær Sotwell i 1935

Vandrøllike & agermåne

Et kærligt løft til en ny bevidsthed

Mennesker født i Løvens og Vandbærerens stjernetegn

og relateret til Hals Chakra

lions gate

bottom of page