top of page
270231629_4623310951123792_7655353705264580672_n.jpg

SoulFlower Rod Chakra'et

Tilgivelsens Visdom

Fiskene

Cerato DNA

Intuitionens Visdom

Fra manglende tillid til egen dømmekraft

til at handle på INTUITIONEN

Arketype

Dr. Edward Bach

SEER'en fra Andalusien

SEER'en  Catharina

Helbrederen ~ Shaman ~ Wisdomkeeper

Daykeeper og Earthkeeper

Mennesker født i fiskens stjernetegn

eller som bærer af fiskens energi

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien forbundet med Cerato's DNA

er ofte en indre flugt ind i misbrug og martyrium, når de

ikke bliver mødt i deres intuitive verdensbillede.

De har en skarp intuition og kontakt med

deres åndefæller, som ofte latterliggøres af deres

nærmeste og derfor skaber en spirende 

mistillid til egen dømmekraft.

De fortaber sig i deres egen drømmende

eventyragtige verden og tror på at drømme kan

virkeliggøres ved at tænke nok på dem.

 

Den indre verden er levende og Cerato typer 

ser alle virkeligheder og deres væsener.

 

De kommunikerer

ofte med usynlige væsener og har en tæt

relation til deres skytsengel og åndefæller

Deres evne til at se alt bliver den energi der styrer

dem og gør dem ansvarlige for alt. Det bliver en

overlevelse og helliger deres eventyrverden.

En anden flugt form er at forsvinde fra de 

følelser der mærkes på grund af dominerende og

manipulerende forældre. Det skaber afstand til følelserne 

og specielt vreden, der i teenageårene er med til at 

danne barnets JEG opfattelse. Opgøret med forældrene.

Er dette udeblevet giver det en oplevelse af ikke

at kunne have tillid til egne følelser og dermed

dømmekraft og intuition.

Den Gyldne Kundalini

Cerato's sjælspotentiale er at bevæge sig fra svag

dømmekraft til indre vished, der udspringer af

en dyb forbindelse til INTUITIONEN

 

De fremstår som mennesker med en personlighed,

der udstråler, at de træffer bevidste valg

De er den fødte SEER og healer og

vil derfor tiltrække situationer, hvor mennesker

deler deres sjælelige lidelses historier og indre smerte.

De er meget sensitive væsener, hvor alle sanser er

vækket og de bærer en stor klarhed og indre vished.

Deres vildfarelse ligger i at miste tilliden til

egen dømmekraft ved at lade sig påvirke af andres

meninger og samfundets påvirkninger.

De kan lade sig manipulere med af egne og andres

tanker og overbevisninger, som skaber en følelse af ikke

at være gode nok til at kende det rette svar, da deres egne

følelser bliver nedgjorte og uinteressante.

 

De skaber dermed en afstand

til at mærke, hvad der føles sandt i hjertet

og vurdere en sund mavefornemmelse.

Cerato typer kan derfor forfalde til at lade

sig vildlede af at sprøge andre mennesker til råds,

selvom de dybest set selv kender svaret velvidende

at de ved det de har brug for at vide.

Cerato typer har en stærk indre stemme og

lytter til dennes vejledning. De er dybt

forbundet med deres sjæl og er i 

fuld tillid til sjælens anvisning.

De er deres egen indre MESTER

Cerato støtter vores arbejde med drømme

og kan give en mulighed for bevidst at ændre på 

vores drømme og dermed manifestere den 

virkelighed vi ønsker. (kaldes lucid dreams)

Oplevelsen er, at vi i vores drømme er bevidste om

at vi drømmer og ser drømmen udefra for på den

måde at kunne påvirke den udfra hvad vores

sjæl ønsker at manifestere.

Cerato lederen

Er intuitiv i sin tilgang til både medarbejdere og

samarbejdspartnere. Dette giver en indføling og empati,

der styrker nærværet og dermed tilliden i relationer.

Cerato lederen har en styrke i at kombinere det intuitive og mentale, hvilket vil give en tillidsfuld overbevisende måde at inspirere og motivere til at løfte i et samarbejde, der

trækker på samme hammel. 

De er de perfekte ledere til at SE de kompetencer

og den visdom det enkelte menneske indeholder

og hvordan det kan udfolde sig. 

De er derfor fantastiske til at løfte mennesker

gennem empowerment og et ønske om at

se og mærke mennesker udvikle sig på alle planer.

Cerato lederen kan være flydende i sin energi

og derfor vil det være en fordel at denne

ledertype er en del af en lederstab,

hvor der er en bevidsthed omkring

struktur, retning og mål.

I ubalance kan de sprede deres energi på alt for mange

områder med risiko for overanstrengelse eller frustration. 

Kan have en tendens til at skubbe visse gøremål foran sig og

trække ting i langdrag. Fuldfører ikke det de har påbegyndt,

men hopper videre og snubler i vigtige detaljer.

Cerato ledere er ofte strategiske og taktiske,

hvilket skaber en fremsynet innovativ og

 bevidst projektlederform, der både

har kant, klarhed og hjerte

Kanaliseret Visdom

Cerato mennesker må lære at skelne mellem intuitiv

overlevelsesstrategier, der er påvirket af tanker og martyrium ~

altså et overansvar for andres velvære til at være fuldt åndeligt

og sjæleligt tilstede i hjertet, så intuitionen flyder frit med den

visdom, der ønsker at komme igennem i det pågældende øjeblik.

Cerato arbejder godt sammen med den Hvide Hestekastanje,

der skaber ro på 1. sal og dermed støtter processen med at undlade

egne tanker at manipulere med den indre visdom og sandhed

intuitionen formidler gennem synkronicitet,

indsigter og mirakler.

Cerato (og den hvide hestekastanje)

er energien for opløsning af illusionens slør

og er også forbundet med Pande Chakraet

Clairvoyance og kanalisering

Klarsyn ~ billeder, tekster og farver

Klarhørelse ~ modtager lyd og tale beskeder 

Klarføling ~ mærker energier og vibrationer

Klarviden ~ visdommen i at vide

Affirmationer

Jeg er stille og lytter

Jeg har tillid til mig selv

Jeg handler på min intuition

Jeg er åben for at modtage indsigter

Jeg træffer beslutninger, der nærer min sjæl

Cerato planten

Er en smuk sensitiv blå blomst, der lever i Himalaya

tæt på de forfinede energier i bjergene

Den er importeret til England og 

dyrkes nu i Europa.

Cerato er fremstillet ved

SOL-metoden i Cromer 1930

18052408738510545.jpg

Agermåne DNA

Ærlighedens Visdom

Fra løgne til ærlighed, sandhed & integritet

At være tro mod sig selv

Arketype

Skuespillere

Klovnen ~ Pjerrot

*Alkolikeren*

Offeret (Pleaseren)

Martyren (Den Frelste)

Kritikeren

Mennesker født i fiskens stjernetegn

eller som bærer fiskens energi

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien forbundet med Agermånens DNA

er *FAWN*, hvilket udgør en MASKE bestående af 

3 hovedroller i det store skuespil i verden,

der dækker over en indre kamp for at

overleve den smerte, der konstant presser sig på.

Martyren (Den Frelste)

Agermåne barnet vil for alt i verden sørge for at der

hersker fred og er villig til at tage ansvar for alt,

for at opleve den ro og fred

Offeret (Pleaseren)

Smerten projiceres ud på andre via tankeplanet

og kommer til udtryk ved at være pleaser i alle

sammenhænge for at få husfred!

Kritikeren

Den indre kritiker er hård og projiceres

ud på verden og alle omkring sig.

Disse 3 roller må overvindes for at kunne blive

sig selv ved at erkende menneskets sande

åndelige natur og accept af karma.

I Agermåne tilstanden vælger man pleaser rollen

og man går derfor rundt med konstant offerfølelse,

der danner grundlag for en dyb ulykkelighed.

Agermåne barnet vil derfor udvise en facade af

munterhed og glæde, der dækker over en dyb

indre sjælelig smerte og uforløste følelser.

De vil påtage sig ansvaret for at alle føler sig

set trods en ung alder, hvilket forfølger dem

indtil de bliver mødt på følelsesplanet.

Gyldne Kundalini

Agermånes sjælspotentiale er at bevæge sig fra 

løgne til ærlighed og integritet, der udspringer

af en dyb kontakt til den indre sandhed.

De fremstår som mennesker med en god 

portion humor, der udspringer af et

hjerte, der er ægte og tro mod sig selv

og sin sande natur og sjæl.

Agermåne typer mestrer skuespillets kunst.

De spiller alle rollerne for at skabe fred og harmoni

omkring sig. De undlader at vise hvem der bor bag

ved maskerne i en dyb angst for at blive afvist

som den de i virkeligheden er i alt det kaos de mærker.

Agermåne mennesker gemmer en dyb indre smerte

bag en facade af falsk munterhed. Den ægte livsglæde

er afløst af en forpint livsglæde holdt af mangeartede

stimulanser fra alkohol og piller til misbrug af

sex, chokolade, tv, spil og manipulation.

De undlader hvis muligt at kigge dybere i 

deres skyggesider og håber på at der ikke

er nogen der opdager hvem de er.

De har svært ved at være alene i stilheden og

vil derfor sørge for at der hele tiden sker noget,

så de undgår at mærke smerten. På den måde

dulmer de med stimulanser og bliver følelsesløse.

Agermåne typer har svært ved at være konsekvente.

De er konfliktsky med pinefulde tanker og uro.

Det værste der findes er at blive konfronteret

med det der rører sig bagved det hele, som

kan være bekymringer omkring penge, job,

sygdom og materielle ting.

Alt gemmes og skjules for at holde *god mine til slet spil*

indtil de en dag oplever at være mødt i sårbarheden og

deres overfølsomme og sensitive natur.

Det vil åbne portalen til ærlighed, som vil skabe harmoni 

på alle planer og udløse en integritet, der baner vej

for en dybere relation til en selv og til alle

relationer. Der skabes rum til at alt må 

ses og at vi er elsket for den vi eR.

Agermåne mennesket lærer gennem selverkendelse at

mestre sine følelser og tale åbent om dem i en accept af,

at der findes behagelige og mindre behagelige følelser.

Livsglæden levendegøres gennem ærlig optimisme

Agermåne lederen

Er den fødte leder til at skabe en god stemning

med sin munterhed, humor og glade facade.

De er vellidte, da de umiddelbart er meget

nærværende i forhold til at få det hele til 

at glide smertefrit i fred og ro.

De sørger for at der er styr på at alle føler

sig godt tilpas på trods af over tænkning

og bekymringer for hvordan det hele

nu skal gå i forhold til alt det praktiske.

Følelserne gemmes væk og maskeballet

er godt i gang. Kaffen og cigaretterne holder

stressen af vejen og i ekstreme tilfælde vil nogle 

forfalde til at drikke vand fortyndet med alkohol.

Agermåne ledere kan miste overblikket for

en stund men er hurtigt tilbage ved at bruge

humoren til at lande i en forståelse af hvad

der foregår og er brug for lige nu.

Agermåne lederen kan være hudløs ærlig

og forankret i sine værdier og integritet.

De er i kontakt med deres sandhed og

taler med dybde og forståelse for egne

og andres følelser. De er i fuld kontakt

med deres skygger og erkender hvor

de har brug for at udvikle sig.

Dette medvirker også til at Agermåne

ledere værdsætter deres medarbejdere

og støtter dem i at udvikle deres

fulde potentiale som menneske og sjæl.

Kanaliseret Visdom

Agermåne mennesket må lære, at de er elsket

for den de er af hele universet. At de bærer en stor

gave i at erkende deres afhængigheder og misbrug,

da den vil åbne portalen til at et langt dybere nærvær

med alt og skabe en dyb relation til dem selv og

alle andre relationer. 

De vil opleve en sårbarhed, der healer ursåret 

og følelsen af at være elsket, idet kærligheden

vil møde dem indefra og levendegøre livsglæden

Agermåne arbejder sammen med Tusindgylden, 

idet begge energier er relateret til det at være tro

mod sig selv. Kende sine grænser og stå i sin

kraft og integritet. De danser sammen som en

feminin og maskulin energi, der skaber balance

i det at lytte og handle på det der føles sandt.

Agermåne er forbundet til Halschakraet og

Tusindgylden til Solar Plexus. 

De 2 chakra korresponderer med hinanden og 

støtter os i at være ligeværdige i lys tjeneste

til det højeste fælles bedste af lys og kærlighed.

Affirmationer

Jeg er den jeg ee

Jeg er ærlig og sand

Jeg viser hvem jeg er

Jeg bærer min integritet

Jeg føler en indre fred og ro

Agermåne planten

Er en smuk gul blomst der sidder på en ranke.

Den er flerårig og står i vejkanter.

Agermåne er fremstillet ved SOL metoden

og fundet første i Cromer i 1930

18255353548237365.jpg

Guldpil

  Offer rollen  

Fra at projicere alt ansvar ud i det ydre til

selvansvarligehedens sjælelige styrke.

Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med 

fawn respons, hvor pleaseren og offeret

gennemsyrer alt med negative tanker og e

jammeri over at skæbnen er grusom.

Følelsen af at være et forsømt barn

er altoverskyggende og fortærer enhver indsigt

om årsag og virkning i livets udfoldelse.

Guldpil tilstanden skabes i barnets første år,

hvor det i sin oprindelse har fuld tillid til at

verden er god, som fratages det gennem den 

almene opdragelse eller traumatiserende oplevelser.

Samme tilstand kan opstå, hvis barnet gøres 

ansvarlig for forældrenes sindstilstand eller

opdrages til at sørge for deres velbefindende.

(Far er ikke vred, far er skuffet)

Den Gyldne Kundalini

Guldpil er sjælspotentialet for selvansvarlighed,

der forstår at tage ansvar for sin egen skæbne.

Denne tilstand udstråles ved tro, ro og vished,

da fundamentet dybest set er tilliden til at

lykken skabes indefra og at vi er en del

af karmaloven.

Guldpil i ubalance kan være negativ og fyldt

med projektioner og indeklemte frustrationer.

Guldpil mennesker er voldsomt krævende og

giver meget lidt kærlighed til andre.

Bitterheden fylder og de trækker sig

mere og mere tilbage i ensomheden

med alle mulige negative

undskyldninger for at deltage aktivt i livet.

Offeret fylder ALT

Vildfarelsen ligger i at undlade at acceptere

sin egen sjæls ledelse og lader sig forføre

af materielle standarder skabt af samfundet.

Dette påvirker Guldpil mennesket så meget at

personligheden blokerer for dets højere selv,

hvilket også forgifter opgivelserne.

Transformationen ligger i en dyb erkendelse

af årsag og virkning. At således i det indre

også i det ydre. Vi skaber vores liv

gennem tanker og ved at handle på intuitionen.

Guldpil repræsenterer det feminine aspekt i os og

vores forfædre som ofte er forbundet med

depressionens tunge dans i livet.

Når vi lærer at vi er skaber af eget liv og at

ingen andre er ansvarlige for vores måde at

være tilstede i livet på kan vi

tilgive alle andre og bede om tilgivelse.

Cirklen sluttes og vi ved, at vi er tilgivet for ALT

og vi mestrer at trække alle vores projektioner hjem

til egen banehalvdel og leve vores liv i lyset.

Kanaliseret Visdom

Åndslivet vækkes gennem troen til den

højere sjælelige plan og vores sjælskald

 

Tavlen viskes ren

for selvmedlidenhed og kontrol, der

udspringer af følelsen uretfærdighed (EGO)

Guldpil er derfor hovedmidlet til 

*kontrolfreak* tendenser

Guldpil rummer dybe lag af visdom,

når vi kigger ind i alle de områder hvor

vi kontrollerer og projicerer vores smerte ud

på alt og alle andre.

Når Guldpil tilstanden lander et blødt sted vil

det med stor visdom stille spørgsmålene til sig selv:

*Hvad er årsagen til at dette sker for mig og

hvori ligger erfaringen til min healing?*

Healingen finder sin form og 

forbindelsen til ånd og sjæl forfines.

Guldpil er forbundet med MILT energien,

der relaterer til immunsystemet og

er strømfordeleren til hele kroppen.

Har vi inflammation i kroppen er

Guldpil væsentlig til at forløse

kroniske tilstande af vrede på livet.

Affirmationer

Jeg tager ansvar for mit liv

Jeg erkender en højere ledelse og åndelig skaber

Guldpil træet

De gyldne piletræer er Golden Osier og 

lever i fugtige og våde områder.

Berkshire og Sotwell i 1935

ved kogemetoden

Guldpil.JPG

Skovfyr

Martyr rollen

Fra mistet selvværd på grund af skyldfølelse til

selvacceptens sjælelige potentiale

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med en flugt

fra sig selv ind i en fawn respons, hvor medmisbrug, skyld

og selvhad er dominerende følelser i et

håb om at det hele forsvinder af sig selv. 

Skovfyr barnet har *øjne* på alle fyrre nålene til at

navigere i alle energierne og sørge for at der er

fred og at alle har det godt.

Disse børn tager ansvar for alt, også

selvom ansvaret helt åbenlyst er en andens.

Det ligger så dybt i den kollektive opdragelse, at påtage 

sig skylden for alt og alle, også det der ligger i det ydre.

Skovfyr barnet bliver nemt medmisbruger ved at

påtage sig skylden for alt. De er i en kæmpe PINE

(skovfyr på engelsk er PINE, som på dansk er

smerte eller en *pine*)

Når vi oplever smerte i vores krop er det et udtryk for

en stagneret energi af skyld og medmisbrug.

Derfor gives skovfyr i alle sammenhænge hvor

der er misbrug af en enhver art og gerne sammen

med Sødæble, som er *elsk dig selv*blomsten,

der renser for alle følelser på alle planer

Skovfyr barnet lider af opofrelse og

misbruger sine følelser med negativ narcissisme.

Skovfyr er også forbundet med eksistensberettigelse,

der gives sammen med Klematis.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale for skovfyr mennesker er evnen

til at tage det fulde ansvar for sig selv og sit liv.

At forblive på egen banehalvdel og varetage

egne følelser fremfor at flygte fra egne skygger.

De arbejder hårdt og pines meget af de fejl de 

tilskriver sig selv og lever med selvbebrejdelser,

skyldfølelse og modløshed.

Samtidig bærer skovfyr energien fra

det kollektive om at straf er opdragelses midlet

fremfor kærlighed.

Der opstår derfor meget nemt et indadrettet HAD,

som selvstraf og vi tror det bevirker en udvikling.

En væsentlig erfaring er en egoistisk forfængelighed,

der opstår ud af en overdreven vildfarelse i andres

meninger om den vi er.

Her er det væsentligt at erkende at alle mennesker er gode nok som de er og vide at vi alle er her for at lære og erfare, for

at skabe udviklingsmuligheder.

Tilgivelsen af sig selv og tilgivelsen af sig selv for det

vi har tilladt andre at gøre mod sig er 

selvaccept

selvrespekt og

selvkærlighed

Skovfyr repræsenterer det maskuline aspekt

i os og vores forfædre, som ofte er

forbundet med misbrug og overgreb

relateret til begær, dominans og manipulation

Kanaliseret Visdom

Kig en gang på Skovfyr træet.

Det står med strittende nåle.

Skovfyr mennesket må lære kunsten

at at trække energien hjem, som en snegl,

der trækker følehornene tilbage og

ind i sit sneglehus.

Forestil dig at skovfyr koglen er dit sneglehus

og at din energi er afrundet og blød som koglen.

Nogle gange lukker den sig og

andre gang er den åben.

Når vi lærer at holde os hjemme på vores egen

banehalvdel er vi fri af skyld og tager det fulde

ansvar for os selv og den vej vi har sagt JA til.

Affirmationer

Jeg elsker ærer og respekterer mig selv

Jeg tilgiver mig selv for alt

Skovfyr træet

Er både store og mindre træer, der vokser i 

skovområder og ofte ved havet.

Sotwell i 1935 fremstillet

ved kogemetoden

18225755161161293.jpg

Rød Hestekastanje

Navlestrengen

Fra dysbiose til symbiose

 

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med frys respons, idet
navlestrengen til vores biologiske mor er kappet uden en bevidsthed
om, at der kan opstå en afbrudt symbiose i en alt for hurtig handling.

Der sker ganske enkelt et chock idet overgangen fra at være
næret af mor sker for hurtigt til selv at skulle klar
e det hele.

Det aller bedste er, at navlestrengen er intakt indtil barnet viser
tydelig tegn på at være landet og fundet vej til moderens bryst.
 

En anden væsentlig indflydelse på en sund symbiose er at barnet
undlader at komme i kuvøse, hvilket er en direkte afbrudt symbiose.

Disse 2 parametre er afgørende, som der heldigvis er mere
bevidsthed omkring i dag end førhen.

Der kan også opstå en afbrudt symbiose i livmoderen, hvis moderen
er fraværende i graviditeten af en eller anden årsag. Det er ofte
manglende følelsesmæssig tilknytning der kan være årsagen
til at barnet oplever en afbrudt symbiose allerede inden fødslen.

I opvæksten kan denne afbrudte symbiose opstå gennem forskellige traumatiske oplevelser og specielt ved manglende tilknytning til mor,

 

Dysbiotiske familie dynamikker skaber  et fundament af utryghed
og et behov for at finde kærligheden uden for sig selv, som

ofte viser sig i forskellige afhængigheder og

misbrugsadfærd i ekstreme tilstande.

Dette kan også være tilfældet hvis barnet i sin tidlige  opvækst
oplever at verden er et mindre godt sted, hvilket skyldes en
opdragelse i at der findet godt og ondt.

Den Gyldne Kundalini

Den røde Hestekastanje bærer Sjælspotentialet  fra dysbiose til
symbiose. En overbekymrethed til selvstændighed. Når vi oplever
en afbrudt symbiose vil der opstå en overbekymrethed, der kan tage 

overhånd, idet vi tager os mere af andre end af os selv.

Denne bekymring kan sætte sig i vores adfærd som et ønske om kontrol. En manglede tillid til at alt er som det skal være, fremfor at lade NU'et opsluges af en overdreven  tankevirksomhed om alt det værste 

der kan ske og som aldrig sker.

Det er en balancering af overdreven bekymring til en naturlig
omsorg og næstekærlighed uden personlig indblandig.

Der kan ske kraftige projektioner fra det menneske der er i en
ubalanceret tilstand, da de er stærke energisendere og nemt kan
leve sig ind i andre. De er ofte på andres banehalvdel fremfor at
være hjemme i sig selv. Igen et stort behov for kontrol.

Det synes også at være et ønske om at påtage sig andre smerte, som
bliver en kristus lidelses korsfæstelse af sig selv. Så fremfor at leve

gennem smerte healer den Røde H og skaber balance, evt sammen
med den Ægte Kastanje, der bringer opstandelses 
energien til stede
og frisætter behovet for at påtage sig alt.

Kanaliseret Visdom

Det væsentligt at få etableret sin egen navlestreng til ModerJord og
tilgive vores biologiske forældre. Være opmærksomme på egne
behov, amme og nære os selv med masser af kærlighed og omsorg.

Derfor er Rød Hestekastanje også amme energien, der kan benyttes
ved manglende amning og ved en naturlig udfasning af amning.

Den anvendes også hvis vi har brug for at amme os selv ekstra i en
periode og heale ind i vores bryst og hjertechakra. Moderskabet.

Den Røde Hestekastanje lærer os at være selvstændige.

Du er dig og jeg er mig

Vi er to og stadig forbundet på Sjælsplanet,

hvilket er en afgørende erkendelse.

Derfor kan den røde Hestekastanje støtte relationer i at finde
balancen og virkelig opleve en dyb samhørighed af

kærlighed og nærvær uden at være besidderisk.

Navlestrengen er afgørende at etablere fra  Jordpunktet til
ROD chakra, hvor den Gyldne Kundalini fra Det indre Gyldne

kammer tilflyder Navlestrengen.

Når vi oplever, at vi altid er forbundne på

Sjælsplanet opstår tilliden til at vi er ET

og altid kan finde hinanden i Ånden.

Rød Hestekastanje

Brightwell-cum-Sotwell i 1935

ved kogemetoden
 

Guldpil ~ Klematis

Skovfyr ~ Kaprifolie

Balancen i ROD til KRONE

Vejen i mellem de 2 store kraftlinierne

ENHEDEN

Kanalisering af

Kaprifolie og skovfyr

Klematis og Guldpil

Kaprifolie og Klematis vedrører krone chakraet og 

komplementerer skovfyr og guldpil i ROD chakraet.

En blancering af det feminine og maskuline 

relateret til vores liniage og vores historier,

offeret og martyren, der heales gennem

tilgivelsens visdom, så vi vælger den

vej der går gennem de 2 store kraftlinier

her i vægtens tegn.

Kaprifolie og Skovfyr ligner nærmest hinanden i energien

med deres arme. De rækker ud og er i fortiden, som

der tages alt for meget ansvar for, fremfor at trække 

kraften hjem i sig selv og være i selvkærlighed.

Tilgivelsen af os selv for alt

Klematis og Guldpil ligner også hinanden i energien med

deres ønske om at række ud i at skabe projektioner ind

i fremtiden. Være offer for tiden, som skaber energien

for fremtiden, fremfor at levendegøre den skaberkraft

vi har iboende til at udtrykke vores kreative udtryk.

Tilgivelsen af andre og det at bede om tilgivelse.

Knavel balancerer det hele

Link til Krone Chakra

med Klematis & Kaprifolie

samt Knavel

17954415188631963.jpg
bachs blomster 007.JPG
bottom of page