top of page

SoulFlower

til causal chakra

skorpionen

Abeblomst ~ DNA ~ Type

Hjertemod

Vi vælger ENHEDEN og kærlighedens vej

ved at bære hjertemodet.

Arketype

Kolibrien i en krageflok

Mennesker født i Skorpionens stjernetegn

eller som bærer Skorpionens energi

og relateret til ROD Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med en flugt

og frys respons. En flugt fra den *frygt eller angst* vi oplever 

og mærker eller en frys respons, hvor nervesystemet lukker ned

på grund af overstimulering eller en overlevelses strategi

vi har lært som børn og bærer med os.

Denne *angst* kan forfølge os og tages med

ind i det daglige liv, som kan skabe følsomhed

overfor lyde, dufte, bevægelser, indtryk,

larm, musik, oa, samt følelsen af at

være *lukket inde* 

Vores nervesystem går i alarmberedskab

og vælger overlevelsesstrategier

der aktiveres af stress situationer,

herunder PTSD.

Den Gyldne Kundalini

Abeblomst sjælspotentiale er at bevæge sig fra at være

frygtsom til et dybt hjertemod, der får os til at se frygten

i øjnene og transformere den til at træde ind i en ny bevidsthed.

At navigere i alle de energier vi er med

og stå i orkanens øje som en kolibri i en krageflok.

Vi ærer og nærer nervesystemet i en bevidsthed om

vores sensitive natur, der beriger os med en

kraftfuld sansestærk måde at være i livet på.

Abeblomst lederen

Er mennesket, der kan navigere i kaos.

De evner at anvende energien til at være i flere

dimensioner og mærke hvad der er brug for.

De står stærkt i deres Navle og Solar Plexus,

hvilket skaber en viljestyrke relateret til

at handle på det der nærer fællesskabet.

De evner at holde rum for deres egen

energi og undlade at lade sig påvirke 

af andres energier og projektioner.

Kanaliseret Visdom

Abeblomst bringer visdommen at modtage

vores sensitive natur som en sansestærk skaberkraft.

Abeblomsten forbinder os med den skabende kraft

gennem en dyb jordforbindelse, altså en forbindelse

til vores Jordpunkt og ROD, hvilket vi oplever

gennem aktiveringen af de 2 Gudehjelme,

halve valnødder, der forener sig i hjertet og

støtter os i at holde rum for vores

egen base og energi.

Affirmationer

Jeg er rolig

Jeg er fred

Jeg har hjertemod

Jeg er i LYS Tjeneste

Abeblomst

Var en af de 3 første blomster Dr. Bach 

mødte på sin vandring i naturen, sammen 

med Klematis og Balsamin

Wales 1928 som homøpatisk nosode.

I 1930 opdagede Dr. Bach den helt unikke

SOL metode, som efterfølgende anvendes

i tilberedelsen af Abeblomst og andre

Bach Blomster

Tilberedt ved SOL metoden 

Agermåne ~ DNA ~ type

ærlighed & sandhed

Fra løgne til ærlighed & integritet

At være tro mod sig selv

Arketype

Skuespillere

Klovnen ~ Pjerrot

*Alkolikeren*

Offeret (Pleaseren)

Martyren (Den Frelste)

Kritikeren

Mennesker født i fiskens stjernetegn

eller som bærer fiskens energi

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien forbundet med Agermånens DNA er *FAWN*, hvilket udgør en MASKE bestående af 

3 hovedroller i det store skuespil i verden,

der dækker over en indre kamp for at

overleve den smerte, der konstant presser sig på.

Martyren (Den Frelste)

Agermåne barnet vil for alt i verden sørge for at der

hersker fred og er villig til at tage ansvar for alt,

for at opleve den ro og fred

Offeret (Pleaseren)

Smerten projiceres ud på andre via tankeplanet

og kommer til udtryk ved at være pleaser i alle

sammenhænge for at få husfred!

Kritikeren

Den indre kritiker er hård og projiceres

ud på verden og alle omkring sig.

Disse 3 roller må overvindes for at kunne blive

sig selv ved at erkende menneskets sande

åndelige natur og accept af karma.

I Agermåne tilstanden vælger man pleaser rollen

og man går derfor rundt med konstant offerfølelse,

der danner grundlag for en dyb ulykkelighed.

Agermåne barnet vil derfor udvise en facade af

munterhed og glæde, der dækker over en dyb

indre sjælelig smerte og uforløste følelser.

De vil påtage sig ansvaret for at alle føler sig

set trods en ung alder, hvilket forfølger dem

indtil de bliver mødt på følelsesplanet.

Gyldne Kundalini

Agermånes sjælspotentiale er at bevæge sig fra 

løgne til ærlighed og integritet, der udspringer

af en dyb kontakt til den indre sandhed.

De fremstår som mennesker med en god 

portion humor, der udspringer af et

hjerte, der er ægte og tro mod sig selv

og sin sande natur og sjæl.

Agermåne typer mestrer skuespillets kunst.

De spiller alle rollerne for at skabe fred og harmoni

omkring sig. De undlader at vise hvem der bor bag

ved maskerne i en dyb angst for at blive afvist

som den de i virkeligheden er i alt det kaos de mærker.

Agermåne mennesker gemmer en dyb indre smerte

bag en facade af falsk munterhed. Den ægte livsglæde

er afløst af en forpint livsglæde holdt af mangeartede stimulanser fra alkohol og piller til misbrug af

sex, chokolade, tv, spil og manipulation.

De undlader hvis muligt at kigge dybere i 

deres skyggesider og håber på at der ikke

er nogen der opdager hvem de er.

De har svært ved at være alene i stilheden og

vil derfor sørge for at der hele tiden sker noget,

så de undgår at mærke smerten. På den måde

dulmer de med stimulanser og bliver følelsesløse.

Agermåne typer har svært ved at være konsekvente.

De er konfliktsky med pinefulde tanker og uro.

Det værste der findes er at blive konfronteret

med det der rører sig bagved det hele, som

kan være bekymringer omkring penge, job,

sygdom og materielle ting.

Alt gemmes og skjules for at holde *god mine til slet spil*

indtil de en dag oplever at være mødt i sårbarheden og

deres overfølsomme og sensitive natur.

Det vil åbne portalen til ærlighed, som vil skabe harmoni 

på alle planer og udløse en integritet, der baner vej

for en dybere relation til en selv og til alle

relationer. Der skabes rum til at alt må 

ses og at vi er elsket for den vi eR.

Agermåne mennesket lærer gennem selverkendelse at mestre sine følelser og tale åbent om dem i en accept af, at der

findes behagelige og mindre behagelige følelser.

Livsglæden levendegøres gennem ærlig optimisme

Agermåne lederen

Er den fødte leder til at skabe en god stemning

med sin munterhed, humor og glade facade.

De er vellidte, da de umiddelbart er meget

nærværende i forhold til at få det hele til 

at glide smertefrit i fred og ro.

De sørger for at der er styr på at alle føler

sig godt tilpas på trods af over tænkning

og bekymringer for hvordan det hele

nu skal gå i forhold til alt det praktiske.

Følelserne gemmes væk og maskeballet

er godt i gang. Kaffen og cigaretterne holder

stressen af vejen og i ekstreme tilfælde vil nogle 

forfalde til at drikke vand fortyndet med alkohol.

Agermåne ledere kan miste overblikket for

en stund men er hurtigt tilbage ved at bruge

humoren til at lande i en forståelse af hvad

der foregår og er brug for lige nu.

Agermåne lederen kan være hudløs ærlig

og forankret i sine værdier og integritet.

De er i kontakt med deres sandhed og

taler med dybde og forståelse for egne

og andres følelser. De er i fuld kontakt

med deres skygger og erkender hvor

de har brug for at udvikle sig.

Dette medvirker også til at Agermåne

ledere værdsætter deres medarbejdere

og støtter dem i at udvikle deres

fulde potentiale som menneske og sjæl.

Kanaliseret Visdom

Agermåne mennesket må lære, at de er elsket

for den de er af hele universet. At de bærer en stor

gave i at erkende deres afhængigheder og misbrug,

da den vil åbne portalen til at et langt dybere nærvær

med alt og skabe en dyb relation til dem selv og

alle andre relationer. 

De vil opleve en sårbarhed, der healer ursåret 

og følelsen af at være elsket, idet kærligheden

vil møde dem indefra og levendegøre livsglæden

Agermåne arbejder sammen med Tusindgylden, 

idet begge energier er relateret til det at være tro

mod sig selv. Kende sine grænser og stå i sin

kraft og integritet. De danser sammen som en

feminin og maskulin energi, der skaber balance

i det at lytte og handle på det der føles sandt.

Agermåne er forbundet til Halschakraet og

Tusindgylden til Solar Plexus. 

De 2 chakra korresponderer med hinanden og 

støtter os i at være ligeværdige i lys tjeneste

til det højeste fælles bedste af lys og kærlighed.

Affirmationer

Jeg er den jeg ee

Jeg er ærlig og sand

Jeg viser hvem jeg er

Jeg bærer min integritet

Jeg føler en indre fred og ro

Agermåne planten

Er en smuk gul blomst der sidder på en ranke.

Den er flerårig og står i vejkanter.

Agermåne er fremstillet ved SOL metoden

og fundet første i Cromer i 1930

fuldmåne i Tyren

EGEN

Forbindelsen til vores krop

Anernes kraft

Meditativ LYS Tjeneste

EG'en ~ DNA ~ Type

anernes kraft

Fra pligt og knokleri til livskraft

Arketype

Mads Skjern i Matador

Mad

Mennesker født i Tyrens stjernetegn

eller som bærer Tyrens energi

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med at

kæmpe og stivne i personligheden.

 

Barnets præstation i hverdagen ender

med at det bliver en statisk tilstand af at

kunne klare megen belastning, også

i nervesystemet, som  helt naturligt stivner

og giver en anspændthed og et indre pres.

Den Gyldne Kundalini

EG'ens sjælspotentiale er at bevæge sig fra at kæmpe

i en indre tilstand af pligt til at være en fredfyldt

kriger, der går vejen meditativt og sansende som Tyren.

En bevægelse fra præstation til at nyde vejen

smuk forenet og forbundet med anernes kraft og visdom.

Egen er en kæmper, der har stor udholdenhed og styrke.

De slider og slæber for at afklare forskellige situationer

og må erkende at nogle af de ting de kæmper for

løser sig selv, når de fralægger det sig deres

opmærksomhed og giver det tid.

Milten er på overarbejde og der udvikles en form

for fanatisme indtil det erkendes, at alt har en

mening uanset om det er af det gode eller det

mindre behagelige, så som ulykker.

I denne erkendelse findes entusiasmen til livet,

der udspringer af Milten og kontakten til

urkraften skabes direkte, så engagementet

sker fra et helt hjerte, der giver sig selv

pauser, fremfor et psykisk nedbrud

eller svær sygdom.

EGE typer er forbundet med TRÆ elementet

jvf. de 5 elementer i kinesiologien.

De stimuleres af at have opgaver konstant,

hvilket også  kan overføres til hunde (dyr) med en 

høj energi, der har brug for at anvende

energien til *noget*.

Ved indtagelse af EG skabes der kontakt

til det legende indre barn. Det indre pres

aftager og energien begynder at strømme frit.

Livskraften vender tilbage og livet opleves

lettere også under en tilbagevendelse fra sygsom.

Alt er mere overskueligt.

EG lederen

Er firmaets mand. Ham man kan forlade sig på!

De er arbejdsheste, der driver en forretning vidt.

De holder aldrig pauser eller tager på ferie og

ser en ære i at gå forrest. Deres oplevelse af

at sjælen er udødelig i sin storhed skaber en 

følelse af holde denne tilstand levende

ved at knokle en vis del ud af bukserne!

Kanaliseret Visdom

EG mennesker må lære at stille deres kraft

i tjeneste ved at vandre meditativt.

Sanse og nyde livet.

Skabe kontakt til kernen.

Den er blød (selvom egetræets midte er stenhårdt)

så bærer det et blødt indre forbundet til 

Cikoriens energi. Det feminine og den

store moders kraft, som de kan anvende

ved at stoppe op, slappe af og sætte sig

under træet som Ferdinand og blot

sanse og nyde livet fuldt ud.

En ubetinget kærlighed til sig selv og 

til alt der er. EG mennesker må lære

at sjælens kald overdøves ved knokleri

og at pauser både til krop, følelser, sind

og det spirituelle er nødvendigt for at LEVE

(fremfor overlevelse)

Egen danser med Bøgen, der repræsenterer det 

feminine med Kristorn i kernen (den store fader)

Affirmationer

Jeg er rolig

Jeg er stærk

Jeg er næret af kilden

EGE træet 

Er et fantastisk smukt og kraftfuldt træ

med et kæmpe RODnet der rækker langt ned i jorden

Tilberedt ved SOL metoden første gang ved

Cromer, Norfolk i 1933

Fre

Kristorn

Kristuslyset

Tillid til at ALT er såre godt

Mennesker født i Krebsens stjernetegn

eller som bærer Krebsens og skorpionens energi og

relateret til Hjerte og Causal Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forskellig.

Ved vrede og had kan den være kamp

Ved mistillid frys

Ved jalousi flugt

Ved hårdhjertethed fawn

Alle ubalancer er angstformer udpræget

forbundet med hjertet.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale er at bevæge sig fra

mistillid, vrede, jalousi, mistænksomhed og misundelse

til en dyb tillid og et hjertemod, der åbner hjertet for

den altfavnende Guddommelige kærlighed

og skaber dyb indre FRED via

Causal Chakraet.

Vores personlige MÅNE,

der lyser med Kristuslyset

ind alle hjerter

Kristorn skaber en oplevelse af at 

tænke med hjertet. Altså tankerne er

ikke så kolde, at de nedkøler hjertet

og hjertet er ikke overophedet, så det

opvarmer tankerne.

Der er balance i minus og plus polerne

til at kærligheden er alle steds nærværende.

Kanaliseret Visdom

Kristorn bærer visdommen om at elske sin karma,

så den kan gennemstrømmes af den altfavnende

Guddommelige kærlighed i tillid til at alt er såre godt.

Alle situationer er læringer og visdom til 

vores udvikling som menneske og sjæl.

Cikorien bringer visdommen om at være elsket

af den Store Moders ubetingede kærlighed balanceret

med den Store Faders altfavnende Guddommelige 

kærlighed, Kristorn, Kristuslyset.

Det er Hjertets blomstring.

Det feminine og maskulines forening,

hvor Tornblad og Fuglemælk støtter op omkring

den forening.

Affirmationer

Jeg er kærlighed

Jeg er tillid

Jeg er lys

Kristorn træet

De røde bær stråler i vintertiden,

hvor fuglene nyder dem og spreder bærerene.

Han træerne blomstrer i enkelt blomster og

hun træerne i klynger.

 

Fremstillet ved koge metoden

i Sotwell 1935

 Link til Hunderose

Skaberkraften

SjælsFra over

Fra apati til livslyst

Mennesker født i alle stjernetegn

og relateret til Causal og Sacral Chakra

 Link til Ægte Katstanje

lyset

SjælsFra over

Fra sjælens mørke nat til opstandelsen

Mennesker født i alle stjernetegn

og relateret til Causal og Hals Chakra

bottom of page