top of page

SoulFlower

til Stjerneportalen

Stenbukken

Skovhejren ~ DNA ~ Type

sjælskaldet

Fra at søge til at finde

Arketype

Qeroerne i Peru

Mad

Mennesker født i Tvillingen og Stenbukkens stjernetegn

eller som bærer Tvillingens og Stenbukkens energi

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med at

flygte fra det ene til det andet og til det tredje,

sågår til det tyvende .... for at undgå

kedsomhed og opnå anerkendelse.

 

Barnet søger den manglende bekræftelse i ydre

omstændigheder, da forældre i opvæksten

har undladt at anerkende og se barnets

enestående talenter og muligheder.

Samtidig ligger der en vrede fra teenagetiden,

som ikke er blevet udviklet og dermed gør modet

og selvbestemmelsen svag. Et naivt ønske om

godhed og gøre alting godt. Der mangler en form

for sund egoisme, der er nødvendig for at kunne

realisere sig selv. 

Håbet er fjernet i opvæksten i en sådan grad at mennesket ikke længere ved, hvad der kan bringe det glæde.

Det kan ikke finde ud af hvad det vil gennem sit følelsesliv

eller sit tankeliv og det er derfor nødsaget til at afprøve

tingene en ad gangen for at genfinde det, som skaber

glæden ved fysisk aktivitet.

Øvelsen er her dagligt at udføre en fysisk gerning, som er glædesskabende under udførelsen, altså ikke glæde ved resultatet, hvorved man kan finde frem til sin oprindelige medfødte glæde, men kravet er at det gøres gennem

en fysisk gerning.

Den Gyldne Kundalini

Skovhejrens sjælspotentiale er at bevæge sig fra at

sprede sin energi til at samle energien med fokus

på det der skaber livsglæde i det daglige liv.

Skovhejre mennesker har svært ved at fastholde

en commitment og være helhjertet tilstede i livet.

De flagrer, ser mange muligheder og er nysgerrige

på livet. De giver deres energi væk til alle mulige

projekter, der aldrig helt gennemføres.

De lider af en skabende rastløshed, der umiddelbart

kan virke stimulerende, som dog i længden 

virker drænende og giver en følelse af at

livet glider forbi dem.

Skovhejre mennesker har ofte mange jobs.

De har mange evner, som de let anvender.

Det forbliver dog lidt overfladisk, da de aldrig

kommer helt i dybden med at mærke hvad

sjælen kalder på. Det guddommelige livsformål,

hvor menneske og det højere selv forenes

og LEVER livet!

Skovhejre mennesker vil opleve,

at de i ENHEDEN finder roen og mærker

deres vej til at manifestere deres højere

livsformål her på jorden.

De oplever mere fylde og lykke ved

at være til stede som menneske, da

sjæl og ånd er forankret i kroppen

og det mentale center har fået ro.

Skovhejre lederen

Er i balance rolig med et klart overblik.

De er centreret og fokuseret i deres tilgang 

til projekter og gennemfører dem med glæde.

De har en god jordforbindelse og er

bevidste om at der må sættes frø for at kunne høste.

I ubalance flyver de rundt mellem projekter,

er forvirrede og har svært ved at bevare overblikket.

De ser muligheder alle steder og har svært ved

at fokusere på at gennemføre ét projekt.

De er dog så priviligerede at de er dygtige

til mange ting, hvilket gør dem til firmaets 

blæksprutte. Det kan skabe stress og en 

følelse af aldrig at være god nok,

idet anerkendelsen udebliver.

Kanaliseret Visdom

Skovhejren bringer visdommen om at fuldende

foreningen af de 2 søjler vi har i Tvillingen.

At *skabe* 2 dybe forbindelser mellem

himmel og jord velvidende at både

mennesket og det højere selv må ses,

mærkes og forenes, for at livsopgaven

kan fuldendes.

Skovhejren forbinder os med det Guddommelige 

Sjælsformål forbundet til Causal Chakraet lidt uden for

baghovedet. Når vi bringer livskraften til det højere 

mentale (Causal og feminin) forenet med det

mentale plan (pande og maskulin) forenes energierne

i krone chakraet. Lotus blomsten åbner sine 1000

kronblade og vi forbinder os med vores sjælsstjerne, stjerneporten og vores højere selv.

Tvillingens energi manifesteres.

Trods delt er vi ét

Vi lover at værne denne ENHED.

Skovhejren er også forbundet til Stenbukken.

Den ambitiøse stenbuk spreder sin energi i alle mulige

projekter, hvor den Guddommelige Stenbuk samler energien

i ENHEDEN, altså kærlighedens vej i LYS Tjeneste.

De kommer ned fra Bjerget og manifesterer

deres LYS og støtter andre i det samme.

Affirmationer

Jeg er rolig

Jeg ser klart

Jeg mærker livsglæden

Jeg er ENHED

Skovhejre 

Er en græsart, der står ved skov og vejkant.

Nem at forveksle med andre græsarter, men kan genkendes

på dens hårfyldte akse og hængende hoved.

Tilberedt ved SOL metoden ved Sottwell 1934

Stenbukken i solen og Fuldmåne i krebsen

SoulFlower I stenbukken

Her en samlet kanalisering af de

SoulFlower der støtter vores healing og

harmonisering i Stjerneportalen

Jeg er et afsnit

SOLøje

SOL skiven

Fra Panik til Heltemod

Mennesker født i Stenbukkens stjernetegn

eller som bærer Stenbukkens energi

Alle forbundet til den indre Jord

inkarnation.

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er panik angst, altså en

frys respons hvor nervesystemet lukker ned

og Solar Plexus bliver en klump af uro.

 

En uro og frygt forbundet med et indre mareridt

af enhver art og typisk også i drømme ind i natten.

Samtidig er panikken et udtryk for et flosset

nervesystem, altså nerver der sitrer pga

en PTSD, der aktiveres.

Denne frys respons er et resultat af et dybt

traume, der sidder i Solar Plexus som en stagneret

energi, der forløses gennem det dybe

bevidste åndedræt til at løsne uroen,

sammen med indtagelse af SOLøje.

Det kræver en evne til at være iagttagende

og at kunne holde rum for sig selv og

ellers at en anden kan holde rummet

for at kunne gå igennem det traume

der er årsagen til at panik angsten

opstår og skaber en overlevelsstrategi.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale er at bevæge sig fra

panik til heltemod. At vi er så bevidste at

vi kender vores reaktionsmønstre og

dermed kan holde rum for os selv,

berolige nervesystemet og være

nærværende med det der er.

SOLøje giver en dyb indre RO 

Skaber et fundament af mod

til at være i livets kaos med

et roligt sind og tankeplan,

der kan sætte oplevelserne

ind i en rolig kontekst.

Anvendes i situationer hvor vi

har oplevet at vores bevidsthed, altså

sjæl har forladt kroppen for en stund

og dermed skaber et momentvis fravær

af åndedrættets funktion.

En følelse af at livet ophører for en stund.

Kanaliseret Visdom

SOLøje bærer visdommen om en dyb 

healing og transformation af en indre

Jord inkarnation. SOL øje levendegør

LYSet og Den Gyldne Kundalini.

Energien tilflyder Monaden og 

levendegør vores I AM Presence.

Vores Sjælskald.

Lyt til videoen, hvor jeg

kanaliserer SOL øjens Visdom.

Healing og forløsning af indre Jord

Forbindelsen til Atlantis / Lemurien

SOL og MÅNE skivens forening

Den Gyldne Tids Visdom

Affirmationer

Jeg er Rolig

Jeg er heltemodig

Jeg er LYS

SOLøje

Fra Kent i løbet af 1932

Tilberedt ved SOL metoden

 Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Jeg er et afsnit

ensian

tillid

Fra tvivl til tillid

Mennesker født i Stenbukkens stjernetegn

eller som bærer Stenbukkens energi

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er en frys respons, da

ensian tilstanden kan være af depressiv karakter.

Vi kan føle at vi for en tid bliver sat tilbage pga

vi føler at nogle processer, oplevelser i livet er

mislykkedes og nu føler en dyb tvivl lift at

kunne lykkes igen med noget nyt.

Som regel hænger det sammen med at vi

i barndommen har oplevet at blive mobbet,

adskillige gange har fået at vide at vi

ikke er gode nok, har lavet en fejl ifm

en præstation i skolen eller har oplevet

skilsmisse, overgreb eller fysisk, psykisk vold.

Dette skaber grundlag for at vi i voksenlivet

nemt kan blive skubbet ud på et spor hvor

vi tvivler på os selv og på at at verden er

et godt sted at være.

Ensian tilstanden kan opstå ifm

at der altid har været fokus på at

*mangle* eller *miste*

Det vil sige at tilliden til at vi er holdt af 

hele universet udebliver og dermed kan

påvirke vores evne til at modtage 

den Guddommelige overflod i livet.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale er at vi har fuld tillid

til at vi har alt det vi har brug for og mere til.

At tvivlen heales og tilliden til at alt er

såre godt er iboende.

Reptil hjernens overlevelsesstrategi

om at være angst for at mangle forløses

til at leve livet fuldt ud i tillid.

Kanaliseret Visdom

Ensian er en leverblomst og støtter vores

fordøjelse. En dyb vrede og frustration kan give

den her mistillid, som er funderet i en

overlevelsesstrategi.

 

Ensian er også som en engel, der trøster os,

holder os og klapper os blidt på

skulderen med ordene.

*Alt er godt, du er båret af hele universet*

Ensian kan støtte os i situationer, hvor

vi føler at vi bliver holdt tilbage i en

udviklingsproces eller tvivler på om

de indsigter, beskeder og visdom

vi modtager er til det højeste fælles bedste.

Her vil den give os tilliden tilbage og

levendegøre hele vores Monade

med sit smukke LYS og

forbinder os til vores

Sjælsstjerne og

Sjælskald

Den skaber rum til at vi igen har fuld forbindelse til INTUITIONEN

Affirmationer

Jeg er LYS

Jeg er tillid

Jeg eR

Ensian

Fundet i Kent i 1931 og tilberedt ved SOL metoden

 Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

bottom of page