Mentorforløb til støtte på din rejse

 Mentorforløb kan give dig afklaring og indsigter

Med udgangspunkt i din nuværende situation fordyber vi os i den læring der ligger til dig som de næste skridt på din rejse.

Du ønsker at skabe et skift i dit liv eller du oplever personlige udfordringer, der skaber begrænsende overbevisninger fremfor fokus på at udleve dit personlige potentiale og sjælskald.

Du ønsker en dybere bevidsthed om de livsområder, der har brug for healing og harmonisering, for at du kan tage ansvar for din menneskelige og sjælelige udviklingsrejse.

Du vil med et forløb opleve en dybere indre ro med kontakt til din forbundethed og evne til at handle direkte på din intuition.

 Vi skræller løget ind til den du i virkeligheden eR

Min tilgang er shamanistisk funderet i naturfolkets visdom.  

Min uddannelse som Bach terapeut skaber fokus på at afklare de følelser og overbevisninger, der ligger til grund for at en given udvikling kan fortsætte sit forløb med fødderne dybt plantet i Pachamama og et nærvær af din sjæl ~ dit hjerte.

 

Desuden har jeg 6 års erfaring med mig som leder i IT branchen,

der set i bakspejlet har lært mig rigtig meget omkring mig selv

og menneskets natur.

Det er som at skrælle et løg, hvor vi bevæger os dybere ind i årsagen til en blokering eller udfordring, der har brug for en afklaring, for at skabe det skift og den forandring du ønsker i dit liv.

Min erfaring og oplevelse er, at vi består af mange lag indtil vi kommer helt ind til vores forbundethed og erkendelse af hvem vi i virkeligheden eR.

Herfra bliver rejsen mere smidig, idet vi håndterer udfordringer og følelser mere bevidst, som iagttager.

Forudsætningen er et bevidst valg om at lære sig selv at kende fra et nyt sted, i en accept af, hvor du er NU og hvad du ønsker at forandre. Det skaber mulighed for at kigge dybere i begrænsninger og potentialer.

Jeg har skrællet mange løg ~ herunder mine egne!

 

Intuitionen er mit værktøj, som jeg vil støtte dig i at skabe kontakt til og handle på, så du kan være den du eR

Bestil dit Mentorforløb