top of page

SoulFlower

til Navle chakra og

tyren

EG'en ~ DNA ~ Type

anernes kraft

Fra pligt til livskraft

Arketype

Mads Skjern i Matador

Mad

Mennesker født i Tyrens stjernetegn

eller som bærer Tyrens energi

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med at

kæmpe og stivne i personligheden.

 

Barnets præstation i hverdagen ender

med at det bliver en statisk tilstand af at

kunne klare megen belastning, også

i nervesystemet, som  helt naturligt stivner

og giver en anspændthed og et indre pres.

Den Gyldne Kundalini

EG'ens sjælspotentiale er at bevæge sig fra at kæmpe

i en indre tilstand af pligt til at være en fredfyldt

kriger, der går vejen meditativt og sansende som Tyren.

En bevægelse fra præstation til at nyde vejen

smuk forenet og forbundet med anernes kraft og visdom.

Egen er en kæmper, der har stor udholdenhed og styrke.

De slider og slæber for at afklare forskellige situationer

og må erkende at nogle af de ting de kæmper for

løser sig selv, når de fralægger det sig deres

opmærksomhed og giver det tid.

Milten er på overarbejde og der udvikles en form

for fanatisme indtil det erkendes, at alt har en

mening uanset om det er af det gode eller det

mindre behagelige, så som ulykker.

I denne erkendelse findes entusiasmen til livet,

der udspringer af Milten og kontakten til

urkraften skabes direkte, så engagementet

sker fra et helt hjerte, der giver sig selv

pauser, fremfor et psykisk nedbrud

eller svær sygdom.

EGE typer er forbundet med TRÆ elementet

jvf. de 5 elementer i kinesiologien.

De stimuleres af at have opgaver konstant,

hvilket også  kan overføres til hunde (dyr) med en 

høj energi, der har brug for at anvende

energien til *noget*.

Ved indtagelse af EG skabes der kontakt

til det legende indre barn. Det indre pres

aftager og energien begynder at strømme frit.

Livskraften vender tilbage og livet opleves

lettere også under en tilbagevendelse fra sygsom.

Alt er mere overskueligt.

EG lederen

Er firmaets mand. Ham man kan forlade sig på!

De er arbejdsheste, der driver en forretning vidt.

De holder aldrig pauser eller tager på ferie og

ser en ære i at gå forrest. Deres oplevelse af

at sjælen er udødelig i sin storhed skaber en 

følelse af holde denne tilstand levende

ved at knokle en vis del ud af bukserne!

Kanaliseret Visdom

EG mennesker må lære at stille deres kraft

i tjeneste ved at vandre meditativt.

Sanse og nyde livet.

Skabe kontakt til kernen.

Den er blød (selvom egetræets midte er stenhårdt)

så bærer det et blødt indre forbundet til 

Cikoriens energi. Det feminine og den

store moders kraft, som de kan anvende

ved at stoppe op, slappe af og sætte sig

under træet som Ferdinand og blot

sanse og nyde livet fuldt ud.

En ubetinget kærlighed til sig selv og 

til alt der er. EG mennesker må lære

at sjælens kald overdøves ved knokleri

og at pauser både til krop, følelser, sind

og det spirituelle er nødvendigt for at LEVE

(fremfor overlevelse)

Egen danser med Bøgen, der repræsenterer det 

feminine med Kristorn i kernen (den store fader)

Affirmationer

Jeg er rolig

Jeg er stærk

Jeg er næret af kilden

EGE træet 

Er et fantastisk smukt og kraftfuldt træ

med et kæmpe RODnet der rækker langt ned i jorden

Tilberedt ved SOL metoden første gang ved

Cromer, Norfolk i 1933

Fre

Avnbøg ~ Stemning

livskraft og integration

Fra sjælelig slaphed til åndsfriskhed

Mennesker født i Tyrens og Scorpionens stjernetegn

eller som bærer Tyrens og Scorpionens energi

Avnbøg vedrører alle stjerntegn,

da den integrerer en ny bevidsthed og er med

til støtte integrationen af alle blomster

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med at kæmpe

i de uhensigtsmæssige adfærdsmønstre vi opholder os i,

hvilket skaber en form for freeze respons, som gør

at vi forbliver anspændte og fastholder os i en

uhensigtsmæssig situation i livet.

Derfor anses avnbøg for naturens magnesium.

Avnbøg giver en fornyet energi, så

vi kan forløse denne stivnethed og have

tillid til at livet griber os, når vi giver slip

på alt det gamle og lader os falde ind i det ukendte.

Når barnet er påvirket af forældre, der har været meget restriktive og dominerende, samt opdraget til at være på en bestemt måde er barnet ikke i samklang med den, det i virkeligheden er og taber forbindelsen til åndspotentialet.

En grundlæggende naivitet i barnet giver et billede

udadtil af sødme uden selvstændighed.

Håbet i barnet er fjernet og tangerer til depression,

hvilket kan udvikle sig til spontane lammelser i kroppen.

En mental udmattelse og træthed, også fysisk.

Ved dyb udmattelse anvendes

tusindgylden, oliven og avnbøg sammen.

Tusindgylden for sjælelig udmattelse,

oliven for fysisk udmattelse og avnbøg for

mental og følelsesmæssig udmattelse

Gyldne Kundalini

Avnbøgens sjælspotentiale er at bevæge sig fra en

sjælelig slaphed, hvor vi intet kan overskue til at

mærke det her åndelige brusebad af energi, der

skaber en fornyet friskhed og livsenergi.

Avnbøg er fantastisk. 

Den støtter os i at slappe af og giver fornyet energi

til Milten, der er strømfordeleren til hele kroppen.

Den beriger os med så meget kraft og saft.

Inviterer os til at tage springet.

Gå planken ud

Lade os falde

ind i en ny bevidsthed.

At slippe gamle tankermønstre,

udtjente adfærdsmønstre

afhængigheder og vaner,

der dræner os.

Avnbøg giver overskud og klarhed til

at vælge det der nærer os.

Kanaliseret Visdom

Avnbøg mennesket må lære bevidst

at give slip, lade sig falde og vågne op påny

i en ny bevidsthed.

På et tidspunkt når vi til et punkt, hvor den eneste

mulighed er at give slip i os selv og lade os falde ud

over kanten dybt dybt ind i so selv

At vågne op et nyt sted i vores indre verden. Et sted hvor

det sjælskald vi bærer i hjertet kalder påhandling.

Avnbøg er en midlertidig tilstand som skubber os

helt derud til kanten, hvor der ingen anden mulighed

er end at slippe, fordi vi allerede hænger med det

meste af kroppen ud over kanten. 

Det eneste der får os til stadig at hænge der, er vores

desperate klamren sig fast i det vi *plejer* at gøre.

Vaner der dræner vores kontakt til det åndspotentiale,

der ønsker at udfolde sig i vores hjerte.

En uoverskuelighed af dagens opgaver, som fører os

ind i en dovenskab af dyb indre sjælelig smerte, der

får os til at dvæle ved intetsigende tidsfordriv af

forskellige afhængigheder, der som en gave viser os,

at vi er på vej væk fra vores essens af kærlighed til os selv.

At bevæge os ud på legepladsen, deltage i fællesskaber,

forene os med ModerNatur og med de oplevelser der nærer sjælen, giver os energi og gør os åndsfriske. Det sted 

skaber en dyb indre glæde i hjertet og som får

sjælen til frit at danse i legen med livet.

Avnbøg giver os fornyet energi med evne til at gøre

dagen og livet mere overskueligt.

Fremfor at fastholde gamle mønstre, fordi det det

letteste og mest trygge skubber den os ud til kanten,

hvor vi må give slip i den del af os, en frygt og en kontrol,

der går os til at rulle de indre gardiner ned, fremfor at

træde ud i livet og bevæge os ind sårbarhedens livskraft.

Den får os til at se dybere ind i vores frygt og kontrol.

Hvad er det for en frygt vi bærer med os, som fastholder

os og forhindrer os i at udfolde hjertets kærlighed.

En frygt, der er styret af vores smertekrop og indre barn

bliver nu healet med Anvbøgens evne til at se klart. Det mentale center rengøres for tanker, så der igen åbnes til kontakten til intuitionen, hvor sjæl og ånd flyder frit.

Avnbøg viser os tilbage til hjertet og kærlighedens vej.

Den vej vi kender. Lysets vej, hvor vi erkender, at det

handler om at nyde rejsen fremfor præstation og

uopnåelige stive værdier.

At nyde de læringer og indsigter, der bringer os endnu

dybere i hjertet, ind til en glæde ved at være i nu'et

med det nærvær det giver os.

At give slip og lade os falde for med hjertet at kunne

favne det vi ønsker at slippe. Her sker transformationen med en kraftfuld åbning ind til vores iboende skabende livskraft. Slangens energi ~ vores Kundalini, der rejser sig i vores

indre og forener os med ENHEDEN.

Den fredfyldte LYS kriger på kærlighedens vej.

Affirmationer

Jeg er levende

Jeg vågner 

Jeg er bevidst

Avnbøg træet 

Er et fantastisk smukt træ, der kan blive

rimelig stort og gammelt.

Blomsterne er rakler der kommer sammen med bladene

 

Avnbøg er fremstillet ved koge metoden

og er fundet omkring Marlow Buckinghamshire  i 1935

Kirsebærblomme

slip kontrollen

Fra overanstrengelse til afslapning

Sjælefredens blomst

Mennesker født i tyrens stjernetegn

og relateret til navle Chakraet

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med en stivnehed.

En angst for at gøre noget skrækkeligt og frygteligt,

som  man ikke ønsker at gøre og ved er forkert.

Barnet kæmper for at bevare sin selvbeherskelse under 

frygt for at gøre noget forfærdeligt.

En dyb angst for at miste selvkontrollen, for at forstanden

eller temperamentet skal løbe af med en.

Dette er forstadiet til paranoia og OCD.

Der er brug for at putte alt i kasser da tankerne

har taget over på grund af den ydre verdens påvirkning.

Tilliden til egen dømmekraft udebliver og erstattes

af tvangstanker tangerende til sindssyge.

Barnet har i sin opvækst tilbageholdt sig selv.

Alle følelser er lukket ned i en kasse og 

hvis kontrollen slippes hopper trolden op af æsken.

Et ubehersket udadvendt temperament og vredesudbrud,

der vidner om at vi er ved at miste besindelsen og os selv.

Det kan også være en følelse af at eksplodere i 

tusind stykker og være angst for at skulle samle

sig selv igen for at blive hel, fremfor at have

tillid til at en del af noget gammelt er frisat.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale for sindsro og åbenhed

Bærer en styrke til at forvalte det kæmpe resevoir

af energi ~ livskraften ~ kundalini energien.

Kirsebærblomme mennesker

har ofte et kæmpe behov for at kontrolle alt omkring

dem og specielt alt i deres egen verden, hvilket blokerer

for spontanitet, leg og livsglæde.

Kanaliseret Visdom

Favn din kontrol og lad den være din støtte til dyb

sjælelig udvikling.

Kirsebærblomme indeholder et kæmpe reservoir

af livskraft. Den får os tilbage på sporet af den

sjælsaftale vi er her med.

 

Den giver os kraft til at stå stærke i det der eller ser uoverskueligt ud velvidende at den eksplosion af

kraft der flyder på de indre planer vil bringe

fornyet indsigter til den sjælsudvikling der kalder på,

for at manifere sig i det fysiske liv.

 

Vi erkender at vi er et sted, hvor denne kraft må sættes

fri på tankeplanet. At den sammen trækning og

ophobning af energi i kroppen kan anvendes med

åbenhed og sindsro, idet sjælen kalder fra mørkets dyb.

Fremfor at dvæle ved dyb indre angst for at skade sine omgivelser og dermed sig selv, hvor ønsket om at blive

sat fri kan give en dyb længsel for at tage herfra,

mobiliseres en styrke til at frisætte kraften ved at

springe ud i blomst som de små sarte hvide

blomster kirsebærblommen er.

Og hvad sker der. En enorm energi opstår i at være

bevidst ind i den sjælsaftale vi er med og det fulde

potentiale kan udfolde sig.

Vi er igen forbundet til den vi er.

Når vi føler os indespærret i gen krop neddrosler vi

sjælens fulde potentiale. Vores sjæl mister kontakten til

det åndspotentiale, der ligger i vores dybeste ønske

om at udtrykke det kald vi er her med.

Mennesker der oplever at være indespærret både fysisk e

ller følelsesmæssigt kan genvinde kontakten til en følelse

af være fri ved at forbinde sig med sit Jordpunkt og skaberkraften.

Det kræver et JA til være du eR fremfor at lade dig styre

af en følelse af at være ved at blive skør eller sindssyg.

Hav tillid til din kraft og lad åndedrættet integrere.

Vid at den kraft du bærer i dig kan skabe og manifestere

ALT

Det betyder at du må vælge med omhu, hvordan

du anvender din kraft.

Budskab

Du står overfor en ny bevidsthed i din måde at

være i livet på.

En kæmpe mulighed for at tage en afgørende beslutning

i dit liv og bringe det til handling.

Du kan vælge at favne din kontrol, spørg den

hvad den vil vise dig udfra kærlighed ....

og tillad den så at udfolde sig som de fineste stjerner

på himlen, der funkler og oplyser din vej.

Affirmationer

gJeg slipper kontrollen

Jeg er rolig og åben

Jeg slapper af

Jeg eR

Kirsebærblomme træet

blomstrer i maj med de fineste hvide blomster,

som markerer startetn på forårets komme.

Fremstillet ved kogemetoden

i Sotwell marts 1935

Fuldmåne i skorpionen

  dødskysset og opstandelsen

til en ny bevidsthed

Healing af indre barn

ABeblomsten ~ DNA ~ Type

Hjertemodet

Fra frygt til et dybt indre mod

Arketype

Maud i Matador

Mad

Mennesker født i Skorpionen stjernetegn

eller som bærer Skorpionens energi

Et dybt hjertemod til at se sin frygt i øjnene

og transformere den til et kæmpe hjertemod til

at træde ind i en ny bevidsthed.

At navigere i alle de energier vi er med

og stå i orkanens øje som en kolibri i en krageflok

Ære og nære nervesystemet i en bevidsthed om

vores sensitive natur, der beriger so med en

kraftfuld sansestærk måde at være i livet.

bottom of page