top of page

SoulFlower

til Jordpunktet og

Vandbæreren

Vandrøllikens magiske visdom

(blev desværre smidt af)

Vandrøllike ~ DNA

Kommunikation og visdom

Fra tilbagetrækning til udveksling

Det sjælelige potentiale er ydmyghed og visdom, 

Shamanens energi

Arketype

Elizabeth Friis fra Matador

Dr. Edward Bach

Helbrederen ~ Shaman ~ Wisdomkeeper

Daykeeper og Earthkeeper

Mennesker født i Vandbærerens stjernetegn

*Autister*

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien forbundet med Vandrøllike DNA'en

er ofte forbundet med en indre flugt ind i ensomheden.

 

En isoleret og reserveret tilbagetrækning, som i et skildpaddeskjold, der bevæger sig lydløst omkring.

Barnet opleves som enspænder og særegen, der lever i sin

egen energiboble med en utilnærmelig udstråling og en form

for høflig overlegenhed og stærk individualitet.

Kunsten er at transformere denne indre flugt til en 

styrke, der ærer det introverte behov for at genoplade og

nære nervesystemet ved at være alene i stilhed.

Dette kan forekomme som værende en mindre

eller stærk autisme tilstand

Den Gyldne Kundalini

Vandrøllikens sjælspotentiale er et opgør med rollen

som sjælelig skraldespand, da vandrøllike mennesker ønsker

at mennesker generelt har det godt.

 

De fremstår som mennesker med en personlighed,

der udstråler, at de er en rolig og objektiv klippe, der er

åndeligt tilstede og dermed et inspirerende forbillede

for andre gennem sin særlige begavelse og visdom.

 

De er den fødte healer og

vil derfor tiltrække situationer, hvor mennesker

deler deres sjælelige lidelses historier.

De forholder sig åbne, er tolerante og ved hvornår der er brug

for dem. De erkender deres nærvær gennem en levende energiudveksling med alt.

De elsker at være alene, hviler i sig selv og nyder deres eget selskab. Er selvstændige mennesker og opleves ofte som

bemærkelsesværdige personligheder.

Deres visdom er at kommunikere i alle dimensioner.

De udveksler energier med alt og dybt forbundet

til den åndelige verden og deres åndefæller.

Vandrøllike mennesker har (når de er landet helt på jorden) en særlig jordforbindelse gennem det enorme rodnet de er forankret med i vandet, Den Gyldne Kundalini, skaberkraften

De bærer fundamentet af visdom og sjælskaldet er manifesteret

i det jordiske liv, hvor udvekslingen er ligeværdig.

Alle står på Pidestaden i ydmyghed for den opgave

der er sagt JA til inden de kom herned.

Vandrøllike lederen

vil forsøge at skabe de bedste betingelser for sine

medarbejdere, hvis de kommes i møde.

Modsat en vinranke leder, der kan være dominerende

og have et ønske om at overbevise andre om at deres

holdninger, vil Vandrøllike ledere trække sig tilbage,

medmindre de bliver mødt af deres kollegaer.

Det kan skabe afstand og være årsag til en

miskommunikation, der kan skabe usikkerhed

og en følelse af ikke at være set.

Vandrøllike lederen i balance

har sans for kommunikation og er bevidst om

hvornår der er brug for dem og i hvilke situationer

de skal møde op med deres vise nærvær.

Kanaliseret Visdom

Vandrøllike mennesker bevæger sig frit i en kommunikation

med alt omkring sig i det stille nærvær af energierne.

 

En dyb indre ro og tillid til at den visdom de bærer i hjertet formidles energetisk i samklang med helheden.

 

De er forbundet til alle planer og lytter ind i stilheden, hvor de modtager inspiration og visdom til at heale på alle planer

i alle dimensioner af tid og sted.

De accepterer at vejen primært betrædes alene som menneske forbundet med deres åndefæller og hjælpere.

 

Hvilket styrker forbindelsen til Shamanens visdomskraft, der stiller sig i lys tjeneste til det højeste fælles bedste af lys og kærlighed som medskaber af vandbærerens Gyldne Tid. 

Affirmationer

Jeg er nærværende

Jeg mestrer kommunikation

Jeg erkender visdommen

Jeg nyder at være alene

Vandrøllike planten

Er en sumpplante med et kæmpe rodnet, der danner fundamentet og kernen, hvor alt liv udspringer fra og gennemstrømmes af den Gyldne Kundalini vandet, hvor den står rank med sine små lilla blomster, der ligner anemoner. Den er dybt forankret i lyset og den Gyldne energi, der repræsenteres af Kildevand og den indre jord. Det Gyldne kammer. 

 

Altså forbundet med Den Gyldne Kundalini

Vandrølliken er fremstillet ved

SOL-metoden i Sussex 1931

og blomstrer i maj måned

Fre

Kastanjeknop

læringsvejen

Fra gentagelser til fokuseret læring

og erfaring fra livets lektier

Det sjælelige potentiale erfaringen til at følge sjælskaldet.

Det JA vi har med herned på jorden.

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien forbundet med Kastanjeknop er ofte forbundet med en frys respons, hvor sjælens kald gennem livets erfaringer gentagne gange er overhørt.

 

Læringen er udeblevet og de samme handlinger har gentaget sig, for så at skabe stagnation i både sind, følelser og sjæl.

Denne stagnation kan vise sig som *kroniske* tilstande i den fysiske krop eller mønstre, der ubevidst gentager sig selv.

En væsentlig observering er, at kastanjeknop giver koncentration, fokus og støtter indlæring.

Den kan derfor være en vigtig støtte til børn med svære indlæringsvanskeligheder specielt funderet i et uroligt sind.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale for kastanjeknop er at lære af sine erfaringer og integrere dem som en del af sjælens valg,

som skaber fundamentet for din udvikling som

menneske og sjæl.

Kastanjeknop er til mennesker som har svært ved at lære af fortidens oplevelser og derfor gennemlever det samme *drama* igen og igen ved at overhøre sjælens direktiver.

Kastanjeknop støtter mennesket i at bevidstgøre de

valg sjælen kalder på, der er dybt forankret i det JA

vi har med os herned på jorden.

 

Vejen der fører til det Gyldne Hjertes

udlevelse af kærligheden

Kastanjeknop inviterer os til at være i verden med en energi, der matcher kaldet. En klargørelse til at tage det fulde ansvar for at levendegøre livskraften. Den Gyldne Kundalini.

En dyb kontakt til kernen. Hvem vi eR og

hvorfor vi er her på jorden.

Kanaliseret Visdom

Lad livets erfaring og lektier samle din visdom i 

sjælens dybe JA til at leve fra dit Gyldne Hjerte af

evig kærlighed til alt og i lys tjeneste med dit sjælskald.

Stil skarpt og synk ind i det kosmiske hjertes dyb.

Se og mærk det gyldne lys nære din kerne, dit frø.

Ær dit ansvar, tag imod din visdom

og giv din gave til verden skabt af

Gyldent flow i lyset af din Sjælsstjerne.

Vær beredt ~ spring ud

holdt af urkraften

den gyldne kundalini

og hele universet

Affirmationer

Jeg lærer af mine erfaringer

Jeg følger mit JA

Jeg springer ud

Jeg er den jeg er

Kastanjeknop træet

Er store træer som kan bliver omkring 30 meter høje og hasr en smuk krone.

 

Kastanjeknop er den hvide Hestekastanje

inden den springer ud i fuld flow.

 

Knoppen plukkes lige inden den springer ud primo maj

og tilberedes ved koge-metoden.

Brightwell-cum-Sotwell i 1935

Fuldmåne i løven

solen i vandbæreren

Valnød ~ StøtteBlomst

realisering af livsvej

Fra ydre påvirkning til stabil indre kald

og centreret energi

Det sjælelige potentiale er at realisere sjælen's kald

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien forbundet med Valnød er ofte en indre flugt af usikkerhed og vægelsindethed. Lever i en *skal* som skildpadden eller som valnødden så fint illustrerer med dens *skaller*, da det sensitive barn nemt kan påvirkes af omstændighederne og trigge en vildfarelse i personligheden og dermed skabe mistillid til omgivelserne og sig selv.

Barnet kan derfor opleves som indesluttet og særegen

uden opmærksomhed på at omgivelserne kan være

alt for voldsomme og stærke for barnet.

VaValnød støtter frisættelsen af gamle mønstre, familiære traditioner og forældede konventioner. Valnød er en fantastisk støtte til livets biologiske forvandlingsfaser og overgange.

 

Vær med dit barn og hold et rum af kærligt nærvær. Bed om styrken til at være forbundet med din grundenergi til at træffe valg, der healer barnet og nærer Sjælen

Gyldne Kundalini

Valnøden's sjælspotentiale er at bringe fornyet opmærksomhed ind i hvor vi har vores energi. Står vi i vores eget felt eller er vi påvirket af ydre omstændigheder og energier, der forvirrer den klarhed vi har for vores Sjælskald. 

 

Vi står stærkt i kernen, er indre styret i tillid og

handler på intuitionen.

 

Valnød støtter os i at være fuldt tilstede i NU'et og

lytte til hjertets kalden 

En åndelig frihed til at være den vi eR og være

forbundet med hvorfor vi er her på jorden.

 

Valnød får os til at gå den vej vi mærker dybt i Sjælen.

Vi vandrer med Jorden holdt af vores energiboble, der omslutter og tydeliggør vores grundenergi.

 

Vi oplever en usynlig navlestreng der forbinder sig til roden, 

fundamentet, hvorfra den Gyldne Kundalini

gennemstrømmer hele vores væsen.

Valnød støtter os i livets overgange uden at gå på

kompromis med vores værdier.

 

Vi er tro mod den vi eR, klar til det nye og vandrer med Jordpunktet som pejlemærke forbundet med hjerte og Sjæl.

Kanaliseret Visdom

Stop lige op og mærk efter. Er vi på rette vej?

Er der mennesker eller omstændigheder, der får os til at vælge den praktiske vej udfra frygt, mangel og dermed overlevelse, fremfor at gå med det der kalder i hjertet!!

Måske oplever vi at gamle mønstre sniger sig ind i vores liv lige nu, for at skabe en bevidsthed om, at det er nu der må træffes nye valg i samklang med intuition og sjæl.

Er vores JA levende eller går vi med en energi, der sender tvetydige uklare budskaber til universet og vores åndefæller, så det er svært at modtage den hjælp vi har brug for.

Lad Valnød bringe os tilbage på sporet, som allerede lever i os. Det tydelige JA til det vi har sagt JA til inden vi kom herned.

Lad din kerne dannes helt og fuldt.

Affirmationer

Jeg er forankret i min energi

Jeg realiserer min livsvej

Jeg er båret af universet

Jeg er forbundet

Valnødde træet

Har en feminin og maskulin blomst. Den maskuline er en stor hængende rakle og den feminine en ensom eller pæreformet blomst i klynger. Efter bestøvning udvikler de sig til grønne frugter, der senere falder til jorden, bliver sorte og jo længere de ligger, des nemmere er det at få valnødden ud som den vi kender med skal til nydelse for både mennesker og dyr.

Valnød er fremstillet ved kogemetoden og

fundet første gang i Sotwell i 1935

Kildevand

Den Gyldne Kundalini

Fra streng diciplin til nydelse og glæde

Det sjælelige potentiale er at lade livets

skaberkraft gennemstrømme hele vores væsen

Den Gyldne Kundalini

Arketyper

Maud fra Matador

IS Dronningen

Mennesker født i Jomfruens stjernetegn

Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien for Kildevand DNA er ofte forbundet med en kamp eller en frys respons.

Det indre flow fryser til is på grund af en voldsom følelse af at skulle leve op til forældres og samfundets forventninger om præstation.

 

Denne tilstand skaber stagnation i livets

bevægelse og blødhed og barnet overudvikler et

behov for stor selvdiciplin og perfektion

I overlevelse vil barnet være i en evig kamp

for at være perfekt og til tider frossen som is, 

Følelserne er nedlukket og forseglet,

fremfor at være mødt og elsket.

Kildevand skaber flow til at det indre nysgerrige barn kan lege frit, fremfor at være bundet af et regelsæt, der nedlukker enhver form for kreativ, spontan, nysgerrig og nydelsesfuld udfoldelse af skaberkraften og livsglæden

Den Gyldne Kundalini

Kildevand er sjælspotentialet fra streng diciplin til 

nydelse, flow og frihed.

Kildevand mennesker må lære at nyde livet fremfor at have alt for mange regler for hvordan de bør være og hvad de SKAL gøre for at være gode nok.

Livet er her til at nydes fuldt ud og der er intet vi SKAL. Vi kan vælge til ved at være stille og lytte efter hvad vores krop og sjæl kalder på.

 

Have tillid til det flow vi oplever omkring og i os. 

Strenge regler er en form for kontrol over vores krop og vores sjæls lys, der tilbageholder vores skaberkraft og Sjælskald.

Kildevand blødgør vores rejse og Jorden skaber retning.

 

Jord og vand forenes med Kildevand, idet Jomfruens DNA

er forbundet med Kildevandet's DNA

Kildevand smidiggør perfektionismen, der ligger latent i begge DNA. De må lære at lade mere glæde og nydelse være en del af livets mangfoldige udfoldelse.

Kildevand lederen

vil have store forventninger til sig selv og

vil derfor ubevidst projicere egne høje krav over på andre

ved selv at være ekstrem perfektionistisk.

Det er lederen, der knap nok holder ferie på

grund af et krav om at gennemføre en eller anden form

for diæt, trænings plan eller har valgt at være fri

af alkohol i et år og derfor holder sig væk fra alt

hvad der kan tænkes at minde om nydelse og 

afslapning.

En kildevand leder i balance skaber rum til

nydelse, humor, afslapning, selvironi og et godt grin

 midt i en travl og diciplineret hverdag.

Kanaliseret Visdom

Mener vi virkelig at være et bedre menneske ved at

skabe et regelsæt for vores udfoldelse?

For streng en diciplin lukker sig omkring os

og livets udfoldelse stagnerer!

 

Vi må lade os flyde som vandet, det finder vej uanset

hvad det møder. Det er tilintetgørelsens kraft.

 

Den største kraft forbundet med den seksuelle

energi og skaberkraft.

Vi inviteres til at kigge dybt i vores indre univers. Lade blodet bruse i hele vores kredsløb som en flod, der flyder frit.

Kildevand er healende medicin, der opløser enhver form for stagnation og giver os energien til at mærke hvem vi er påny.

Vi renser alt overflødigt, så vi igen tillader livets nydelse at gennemstrømme hele vores væsen.

Kildevand levendegør det vand der er iboende i os.

Værn om det. Giv det opmærksomhed og mærk glæden

ved være forbundet til vandets healende kraft, der skaber flow og forandring på alle planer ~ også vores følelser.

Affirmationer

Jeg er spontan

Jeg er i flow

Jeg er blød

Jeg nyder livet

bottom of page