top of page

Velkommen til

Inka Visdomsrejsen

Keeperens Vej

121488353_1203684889988784_1463853236879316399_n.jpg

Tak for at være her og velkommen til en spændende

visdomsrejse med Inka Visdommen og

din Keeper i hjertet

Munay-Ki betyder

​ Kærlighedens styrke 

​ Jeg elsker dig 

​ vær den du er 

Indvielserne er 10 energioverførsler, som på et energetisk niveau overfører de transformerende udviklingskoder

(DNA) direkte ind i dit lysende energifeldt. 

Disse koder bliver læst ind i dine 12 chakraer.

Forbindelsen til rygraden gør det muligt at overføre informationer ind i hver enkel modtagers nervesystem

og hjerne som lysfrø, der efterfølgende integreres ved en daglig praksis og ILD ceremonier.

 

Dette giver dig potentialet til, inden for

én livscyklus, at fuldføre en udviklingsproces,

som ellers vil tage mange generationer.

De 10 hellige Munay-Ki Riter

Healer, Bands of Power, Harmony, Seer, Daykeeper, Wisdomkeeper, Earthkeeper, Starkeeper, Creator og

The Womb // Sacral Chakra

Indvielserne kan med fordel anvendes flere gange, da det vil skabe en dybere integration af RE-aktiveringen af vores Chakra, DNA, Goldprint og Visdom, som levendegør den vi i virkeligheden eR. 

Ved at integrere indvielserne i vores daglige praksis skaber vi en dyb jordforbindelse, som er afgørende for at mærke hvorfor vi er her på jorden og huske hvem vi eR. 

Inkaernes visdom er redskaber til at rense vores energisystem og leve mere harmonisk i balance med alt. 

De fleste af Indvielserne er optaget i LIONS Gate Portalen 2021 og der vil komme nye indvielser, når energien kalder.

Her på siden finder du Inka Indvielserne og inspiration til at integrere indvielserne i en daglig praksis, der støtter din udviklingsrejse som menneske og sjæl.

Keeperens Visdomsrejse.

Tak for at rejse sammen i energierne og tage ansvar for dit sjælskald ~ at være den du eR

​ Munay 

Catharina

Ønsker du at støtte din rejse yderligere tilbyder jeg 

1:1 Session med Bachs Blomster

Visdomsrejsen i Jordpunktet

SoulFlower Visdomsrejsen

Vær den du eR og SKAB dit SJÆLSKALD

Keeperens Visdomsrejse

med Wisdomkeeper Catharina

 velkommen til inka Visdomsrejsen

Et kvantespring i din udviklingsrejse som menneske og sjæl.

 

Det glæder mig at du ønsker at anvende Inka

Visdommen i din daglige praksis.

En visdom der i sin essens er funderet i udveksling

af energi ~ Ayni

 Healing af ursåret

Dybest set bærer vi alle en længsel efter at heale URsåret, *komme hjem* til igen at VÆRE den vi eR, mærke forbundetheden til at SKABE det vi elsker aller mest.

 

Det SJÆLEN kalder på!

Kontakten til vores Jordpunkt er afgørende for at vi kan mærke hvem vi eR og hvorfor vi eR her på Jorden.

 

Det er nøglen til at REaktivere de visdomskoder

vi bærer i vores 12 chakra og DNA. 

Derfor vil jeg invitere dig til at tage på på Visdomsrejsen i Jordpunktet inden du fortsætter Keeperens Visdomsrejse.

Visdomsrejsen i Jordpunktet

Password ~ Jordpunktet33

aktivering af inka frøet

 Åbningsceremoni inka ægget

Healings meditation fra Cathedralen i Cusco samt den første Inka Indvielse med den Gyldne Munay-Ki Healing.

 

Slægten af Healere, der støtter vores egen Healing, 

Healing af andre og jorden.

 

 

 

inspiration til en daglig

praksis med vores

naturforældre

Vigtigt at arbejde med at føde dit Gyldne

Barn først via Trommerejsen fra Jons Kapel.

Herefter er du sat fri af dine biologiske forældre og kan nu have fokus på dine naturforældre

 tilgivelsens sande kraft

Healings meditation til at skabe et fundament for at arbejde dybt med de 5 tilgivelses dynamikker, der relaterer til at sætte os fri af vores historier, fortid og fremtid. 

Være i NU'et og ENHEDENS kraft.

 Fødsel af dit gyldne barn

Trommehealings Ceremoni forbundet til Slange og

måne templet i Peru fra Jons Kapel her på SOLøen. At føde dit Gyldne barn ved at sætte dine forældre og historier fri.

Slangens medicin i Syd ~ Tilgivelsens sande kraft

Vi mesterer det at sætte os fri af skyld og skam og hvad der ellers er af følelsesmæssige lag, der har brug for healing.

Vi lærer at være iagttagende og være i fred med alt.

Chakra:  ROD 

Elementet vand/Jord ~ vandånden Mama Yaku

og Pachamama

 yoga til integration

Her en lille Yoga praksis fra skoven til at komme ned i kroppen, mærke jordforbindelsen 

og integrere det alt sammen.

Spiring af inka frøet

2. inka indvielse 

Powerbands ~ 7 nawis


Du modtager indvielsen til de 4 elementer og

7 Nawis (øjne), der anvendes til at navigere i

energier og holde vores eget rum og Jordforbindelse.

Pumaens medicin i vest ~ Transformationens kraft

Noget må dø, for at nyt kan vokse frem. Pumaen ser frygten og døden i øjnene og vandrer frygtløs ind i junglen. Den genfødes ved at opleve, at der findes ingen rovdyr der jager Pumaen. Der er RO. Vi er i tillid.

Chakra:  Sacral

Elementet vand ~ vandånden   Mama Yaku

 

integration af de 7 nawi

Du inspireres til at opfylde din energiboble med let energi og give din tunge energi relateret til de 7 nawis og elementerne.

 

 Den daglige praksis efterfølgende er afhørende for at udvikle og nære forbindelsen til din energiboble, da det handler om at se med de 7 øjne på alt det du bærer rundt på og rense dit energifelt ligsom at gå i brusebad, hvor du anvender regnbueenergierne.

Du modtager her et fundament til at skabe din egen form

i din daglige praksis.

Modning af inka frøet

3. inka indvielse 

harmony

Denne indvielse overfører energetiske lysfrø til hvert enkelt chakra, som RE-aktiverer de lyskoder, den visdom og de potentialer vi eR og som ligger latent i vores Blueprint.

Vi modtager ganske enkelt lys healing til at RE-aktivere

vores lys krop og udfolde vores fulde potentiale og

sjælskald i det fysiske liv.

Den 3. Inka Rite er omfattende. Den er fundamentet for en bevidst healingsrejse og REaktivering af vores DNA.

En årsrejse med chakraerne er en dyb integration af en ny bevidsthed. Det er væsentligt at arbejde aktivt med alle elementerne og ILD cereomoni hver måned for

dybere integration.

Rejsen fra Jordpunktet til Creator ~ vores navlestreng

Forudsætningen for en balanceret kundalini er, at

vi starter med Jordpunktet.

Det er DNA'en der er relateret til hvad og hvem vi eR og hvorfor vi eR her. Den dybe forbindelse til Jorden ~ Pachamama

Vores navlestreng etableres ved at vi klipper navlestrengen

til vores historier, altså vores forfædre i en dyb taknemlighed for den læring og dermed visdom vi har modtaget til at bryde mønstre og begrænsende overbevisninger.

Når vores Jordpunkt levendegøres aktiveres kundalini energien fra Pachamama ~ skaberkraften. Den flyder til

ROD chakraet og aktiverer vores slange energi.

 

I ROD chakraet ligger en væsentlig opgave at sætte

alt fri gennem tilgivelsens sande kraft ved at favne alt i medfølelse og kærlighed.

4. inka indvielse seeren
Vi forbinder os med seerens evne til at se det usynlige via hjertets portal. En aktivering af vores Gudehjelm, der samarbejder med Starkeepers. Vi aktiverer en højere bevidsthed i anvendelsen af skaberkraften. 

Kolibriens medicin i nord ~ Visdommens kraft

Vi modtager vores forfædres læring og visdom ved at

træde ud af tid og rum med egoets død. Vi lever fra en opvågen tilstand, et tidløst nu uhindret af fortiden,

frygt og død. Vi drikker af livets nektar som kolibrien

stående i orkanens øje og tager fredfyldt imod lyset fra SOLens engle .... Kolibrien.

Chakra: Navle//Solar Plexus

Elementet luft ~ vindånden ~ Mama Wayra

102904461_2955945191193718_5522984842908115486_n.jpg

Skab din apacheta

Du skaber et fysisk alter i naturen eller i en potteplante, der forbinder dig med alle Paqoer (Qero shamaner i Peru og i verden). Vi skaber et lysgrid omkring jorden og ud i hele universet. Din Apacheta næres ved Ceremonier, hvor du giver den dine prayers, blomster, fjer, vand, røgelse og krystaller.

Det er godt hvis du skaber din Apacheta  inden de næste indvielser, da de indgår i energien.

integration af

3. inka indvielse

Dine 12 chakra RE-aktiveres og forbindes med Ærkeengle, Drage energier, farver og krystaller.

En dyb balancering og harmonisering af de lemuriske livsnøgler til hvert enkelt chakra.

En måde at integrere denne indvielse er at arbejde 1 måned med hvert chakra og dens energi med tilhørende livsområder, samt fuldende arbejdet med en ILD ceremoni og despacho.

At vælge kærlighedens vej

Vi bevæger os igennem alle chakra og DNA koder,

som indeholder læringer ind i forskellige livstemaer, som

er lagret i et antal *kamre* i vores chakra.

Det foregår over flere inkarnationer.

Altså ~ når vi bærer energien fra Jordpunktet til Creator ~

via vores Stjerneport til vores Stellar Gateway, er kunsten at bringe vores lys hele vejen ned igennem vores chakra og antænde vores Jordpunkt.

 

Ved denne antændelse RE-aktiveres vores

Gyldne Kundalini, som under Lemurien og Atlantis var levende i os alle. De lemuriske nøgler REaktiverer Visdommen i alle 12 SOLskiver forbundet til 

SOLskiven fra MU.

Vores 12 DNA er AKTIVE

Vi skaber udfra Munay i hjertet, vores ILD, passion,

vision og sjælskald i ubetinget kærlighed i service

til det højeste bedste af lys kærlighed for os alle og

tak for at det er sådan.

Integration

Dedikation 2022~ Visdomsrejse i de 12 chakra

Integration af seeren

Vi modtager en REaktivering af vores Gudehjelm, der "sidder" på toppen af hovedet og oplyses af Starkeepers.

Seerens indvielse levendegør evnen til at se det usynlige  med hjertet og forbinder pande, krone og Causal chakra

med hinanden i en portal til sjælsstjernen og videre op til Creator ~ i fuld kontakt med hjertet

Integrationen af Seerens Rite sammenkobler Gudehjelmen ved sacral med Gudehjelmen i causal. Altså bund og top der mødes i hjertet som 2 halvevalnødder der bliver til ét.

En manifestation af trancenderet seksuel ubetinget kærlighed.

Yanantin ~ balance i alt ~ feminin og maskulin energi.

Skab din Mesa

Du skaber 1 transportabelt alter, der forbinder dig med alle Paqoer (Qero shamaner i Peru og i verden) og som anvendes til energiarbejde og healing. Vi skaber et lysgrid omkring jorden og ud i hele universet.

Det er godt hvis du skaber din MESA  inden de næste indvielser, da de indgår i energien.

hjertets blomstring

5-7. Indvielse

Keepers i hjertet 
Meditationen og indvielsen tager os med til APU Machu Picchu til Ørnen og kondorens forening i hjertet.

Yanantin ~ balancen i alt.

Vi modtager indvielsen af de 3 Keepers og initiering af den keeper vi bærer primært i hjertet relateret til vores sjælsaftale.


Daykeeper ~ forvalteren af anvendelsen af jordens ressourcer 
Wisdomkeeper ~ Shamanen og forvalteren af medicinen
Earthkeeper ~ forvalteren af engleriget på jorden

Efter Keeper indvielsen kan du modtage en personlig kanalisering af din Keeper forbundet med den Bachs Blomst du bærer i hjertet og din personlige PI Stone.


 Kontakt mig og vi aftaler et tidspunkt.

Det er væsentligt at dette sker inden næste indvielse.

Kondorens medicin i øst ~ Kærlighedens kraft

Når Ørnen og Kondoren flyver side om side og forener sig

til en ny kraftfuld fugl vil fredens tid manifestere sig.

Det er naturfolkets profeti, som er levende nu. 

Her bliver Keeperen et med lysets kærlighed og ser med hjertet. Vi ser gennem illusionens mange slør og lader hjertet være ansigtet vi viser verden. Vi eR kærlighed og visdom.

Vi er har fundet vejen og går til cirklens midte med vores

JA til at leve vores sjælskald. Vi eR Ørnen og kondoren forenet, der flyver frit i himmelrummet og ser langt.

Chakra:  Hjerte 

Elementet ILD//SOLEN ~ ILD ånden ~ Tayta Inti //NiNa

💛 Yanantin  💛

Integration af Keeper

Indvielsen er forbundet med de 3 bevidstheder i Chakana korset, der bærer viljen til at være i service til det højeste bedste udfra kærlighed og visdom.

Llankay ~ Viljestyrke ~ Navle Chakra ~ Qosqo Nawi

Munay ~ Kærlighed ~ Hjerte Chakra ~ Sonqo Nawi

Yachay ~ Visdom ~ Pande Chakra ~ Qanchis Nawi

Daykeeper ~ feminin energi forbundet med Stone Henge og andre naturspots. Daykeeperen lever i harmoni med Moderjord og ærer alt levende. Daykeeperen trommer SOLen op og ned og er bevidst ind i anvendelsen af Pachamama's ressourcer.

Daykeepers arbejder som regel i sociale fag, som agerbruger, Jordemoder og daglige gøremål. Daykeeperen er forbundet med Pachamama i dybt samarbejde med naturånderne og påkalder kraften fra de gamle altre og kraftsteder til at bringe balance i verden. 

Se dig selv tromme solen op og ned sammen med alle

andre Daykeepers og vær med energien. Har du en

tromme, så lad det være en del af din praksis.

Wisdomkeeper ~ maskulin energi forbundet med de sneklædte bjerge i blandt andet Himalaya og Andes Bjergene. Wisdomkeeperen er Shamanen og vores indre healer. Medicin kvinden og manden der forvalter Pachamama's plantemedicin i dyb respekt og ydmyghed. De formidler den medicinske lære og deler den med andre, når det er passende. Wisdomkeeper fornemmer uendeligheden og arbejder med at navigere i de forskellige dimensioner af energi i de 3 virkeligheder.

Gå op af bjerget, se bålet hvor der sidder et menneske. Du ser et stenhus, hvor døren står på klem. Du banker på og bliver inviteret ind i cirklen af wisdomkeepers. Du lytter til deres visdom og deler af din egen, når du bliver inviteret. Du modtager en gave. Takker og går ud af cirklen.

Ved bålet er der ingen. Det er nu dig der sidder ved ILDen.

Earthkeeper ~ er ENhed .. foreningen af det feminine og maskuline. Earthkeepers er her for at bringe Himlen ned på Jorden gennem kontakten med Englene. De er Englemennesker og meget sensitive af natur.

Deres opgave er at skabe en dybere bevidsthed om englenes eksistens hos menneskeheden og vise hvordan kommunikationen kan støtte evolutionen på jorden.

De er forbundet med Slægten af Ærkeenglene og forvalter

alt liv på jorden med direkte beskyttelse af englene.

De påkalder englenes støtte til at bringe healing og Balance.

Earthkeeperen støtter Seerens vej ved at drømme og

visualisere den ny verdens tilblivelse.

Gå til bjerget og ræk hænderne ind i himlen. Flyv mod SOLen og kig mod Jorden. Favn alt i kærlighed og

mærk hvordan du forbinder Jord og himmel ved at

bringe engleenergien ned på Jorden.

Mærk at din skytsengel er med dig og ønsker at

støtte din rejse. Tak den.

Manifesteation af dit lys

Centeret ~ Enhedens kraft

Efter vores rejse fra Jordpunktet og rundt i chakanakorsets bevidstheder går vi fra øst ind til midten, hvor rejsen

forsætter op til halschakraet videre til de næste chakra op til 

Stjerneporten, hvor vi modtager SOL indvielsen. 

Centeret repræsenterer enheden, Den Gyldne Kundalini,

Det Guddommelige menneske, Guds SOL, Den fjerklædte slange (som er en sammensat energi af både det feminine og maskuline aspekt), hvor vi accepterer at vandre med den Gyldne Kundalini, Den Gyldne Kappe, som barn af stjernerne, en Guds SOL.

8. Indvielse ~ Starkeepers
Vi forbinder os til APU Ausangate og Plejaderne.

De 7 stjernesøstre.
Denne indvielse forbinder os med stjernerne og REaktiverer vores DNA ved modtagelsen af den Blå Rose i hvert chakra fra Plejaderne. Vores ældningsproces stopper og vores krop krystalliserer.

9. Indvielse ~ Creator
Wiraqosha Templet som er Inkaernes GUDS Tempel, hvor Sapa og Qoya blev udvalgt af Creator ved at lyse på dem.

I dag modtager alle indvielsen og REaktiverer alle 13 SOLskiver forenet med Måneskiven, som er iboende i Metatrons Cube, vores Chakra og DNA.

 

Lyset ~ Opstigningens kraft
Den gyldne Kundalini og vores Wiraqocha (Gudstempel

i hjertet) levendegøres, når alle vores chakra

harmoniseres og vi bærer vores fulde JA i hjertet. 

 

Ærkeenglen Metatron og Guds SOL manifesterer vores

lys på jorden ved at bære lyset hele vejen ned igennem

vores chakra og antænde vores Jordpunkt.

Nu er du på opstigningsvejen som kandidat til 5. niveau med et dybt JA i hjertet til at sætte dig fri af alle fysiske bindinger og gå med din sjælsaftale.

Du har modtaget Initiering af din PI Stone med den Gyldne

Munay-Ki Healingsenergi. Modtager du indvielserne

ON-LINE sendes din PI-Stone efterfølgende.

Indvielserne afsluttets med en ILD ceremoni, hvor du

ofrer en despacho (levende bøn) til Ilden i taknemlighed

for det du har modtaget.

Den 8. og 9. Inka Indvielse

Starkeeper og Creator

Starkeeper indvielsen forbinder os til vores krone chakra, sjælsstjerne og til den stjerne vi kommer fra.

  • Starkeepers forbinder os med stjernerne og giver os evnen til at se ind i fremtiden.

  • Vi forankres i vores lysende energifelt

  • Ældningsprocessen nedsættes

  • Vi er mere modstandsdygtige med et styrket immunsystem

  • Vi er forvalter af tiden der kommer ~ Den Gyldne Era

Cretor indvielsen forbinder os med vores LYS og Stellar Gateway ~ Stjerneporten.

 Kristusbevidstheden, Gudslyset, Shamballa, det Guddommelige og Buddha bevidstheden vækkes i os

Vi er forvaltere af alle skabelser fra de mindste sandkorn til de største klynger af Galakser i universet.

Denne Indvielse er tidligere givet direkte fra Creator ved at lyse på den udvalgte i Wiraqosha Templet i Peru. Førhen blev den nye *Hersker* i Inkaernes tid udvalgt mellem 12 kandidater. I 2006 blev Indvielsen frigivet af Shamanerne i Peru ~ Qero Indianerne til at overføres fra menneske til menneske af en Indviet, der har modtaget SOL indvielsen.

Den 9. Hellige Inka indvielse

Vores LYS manifesteres på Jorden

Monaden ~ Shamballa ~ Kristuslyset

I AM that I AM

The 13th Rite of the Womb and sacral chakra

10. Indvielse ~ Livmoderens og Sacral chakra
Vi forbinder os med Puma Cocha og Rubin Søens energi.

En smuk indvielse, der frisætter skyld, skam, smerte, vrede

og had, der ligger lagret i vores sacral center forbundet

med vores livskraft.

 

Det gælder både for mænd og kvinder, at vi nu sætter

os fri til at opleve frihed, glæde, medfølelse, kærlighed og fred, så vi kan mødes i en transcenderet kærlighed.

Riten er frigivet af Junglekvinderne i Peru til at gives til så mange som muligt, for at skabe en kollektiv healing og forløsning af tusinder af års undertrykkelse af kønnene.

Som mand modtagere du indvielsen på samme måde som kvinden, da vi alle har en livmoder energetisk til at skabe fra.

Manden integrerer ved at ære det feminine ved nymånen enten med sig selv eller sammen med en kvinde.

Gå til vandet og bed Mama Yaku om at støtte integrationen imens du fremsiger mantraet. Det er meget powerfuldt.

For yderligere information

www.theriteofthewomb.com

Womb Healings Ceremoni

Denne indvielse er givet videre af vores lineage women in the Jungle, for at skabe healing til alt den skyld, skam, vrede, smerte og sorg vi bærer med i gennem tusind vis af års misbrug og overgreb.

Det er en indvielse, der både støtter healing af det feminine og maskuline sacral chakra. Vi har alle brug for tilgivelsens sande kraft og transformation. Både mænd og kvinder har en kosmisk livmoder, der er forbundet med skaberkraften.

Når du modtager denne indvielse, healer vi i mange generationer og vi kan videregive den, så mange får

glæde af healingen.

Vi sætter et lysfrø i livmoderen, som næres ved at afholde

en ceremoni ved de 13 måner i et år.

Ved din månedag, hvor du giver blod til jorden

eller drikker det

Ved nymåne, hvis du er midwife, hvor du giver rød saft

eller vin til jorden

Du lægger hænderne på din livmoder og

fremsiger dette mantra:

Our Womb is letting go of guilt fear and shame

Our Womb is to create and give birth to life.

I release my fear, so I may embrace freedom

I release my pain, so I may embrace joy

I release my anger, som I may embrace compassion

I release my sadness, so I may embrace peace

Our Womb is letting go of guilt fear and shame

Our Womb is to create and give birth to life.

dedikation og INtegration

Energi arbejde

17997514693427486.jpg
bottom of page