top of page
17997514693427486.jpg

Modning af LYS frøet i

Sacral Chakraet & Jaguaren

(Uthurunku)

Integration af Kuya's

Jaguaren & mellemverdenen

Livsfrøet vandes

Vi velkommer Jaguarens kraft

Vi ærer & elsker den

Vi takker den for

Transformationens Visdom

Vores Jaguar Kuya

Vi lander trygt i kroppen og mærker

Jaguarens ynde, sårbarhed og kraft forener sig. 

Vi velkommer vores evne til at forny

os selv igen og igen gemmen 

Transformation.

Transformationens Visdom

En død og genfødsel i en ny bevidsthed.

Vi tager vores kraft hjem ved at lande i kroppen, fremfor at flygte fra det liv vi er med.

 

Vi tager ansvar for vores tanker og følelser ved at accepterer, at de er der, i en iagttagende tilgang.

 

Vi hengiver os til urkraften i en overgivelse

til at lade den røre vores hjerte og gennem-

strømme hele vores væsen med den

Gyldne kundalini

i en udveksling med livsglæden

og skaberkraften.

 

Vi genoplever kroppens skønhed, ynde, kraft, listighed, smidighed, sårbarhed og evne til at transformere ALT!

Vi er som Jaguaren fri af frygt. Intet rovdyr æder den.

Den bevæger sig frit omkring i bjergene og i junglen.

 

Visdommen er at stå i vores kraft som lyskriger på kærlighedens vej uanfægtet af tanker og følelser.

 

Vi bærer kraften og anvender den bevidst.

Vi ved at vores tanker og følelser påvirker

vores opfattelse af det vi er med i denne

virkelighed (mellemverdenen) og vi VED,

at det er en ILLUSION

 

Vi er medskaber af en dyb harmonisering af den seksuelle energi ved at være bevidste i anvendelsen af vores skaberkraft udefra

en transcenderet kærlighed.

Sammen healer vi det

maskuline feminine & feminine maskuline

til at LEVE og UDVEKSLE Munay AYNI

i REN kærlighed med hinanden og ALT.

Transcenderet kærlighed

& balance i alle vores

RELATIONER

17932384487717062.jpg
18083650021427432.jpg

Jaguar Kuya

*Mellemverdenen*

Kuya medicinstenen

*Jaguaren* i Sacral Chakraet

Jaguaren er forbundet med retningen vest i

Chakana medicin hjulet og relaterer til den

virkelighed vi bevæger os i (mellemverdenen)

og healing af alle vores relationer.

Dens energi repræsenterer det potentiale, der er til

os når vi kalder vores sjæl hjem i kroppen, hvor

vi oplever kroppen som et fredfyldt sted at

VÆRE

En dyb følelse af at være FRI til

at rejse i alle dimensioner.

 

Når Jaguaren i kroppen vågner

eR vi Jaguaren ved at kigge ud gennem dens øjne.

Vi genskaber kontakten til vores iboende visdom

og vores kundalini rejser sig i alle vores 12 chakra.

Vores flugt slipper og vi lander et trygt sted i vores krop, hvor vi er bevidste om de tanker og følelelser

vi tillader påvirke vores måde at være i livet på.

 

Vores reaktionsmønstre ændrer sig fra at være styret

af overlevelse til at være forbundet med kroppens beskeder og dermed en evne til at handle på

det der nærer og er godt for os.

 

Jaguaren er et rovdyr og den kalder os ned fra

grene og træer til at vandre som en fredfyldt LysKeeper med Pachamama i kærlighed.

 

Livet opleves udefra en bevidsthed om at kraften

bor i os alle til at klare enhver situation i livet.

Uanset hvad vi oplever er der ingen der kan *tage vores kraft* selvom den fysiske krop udsættes

for en smerte.

 

Vi er bevidst tilstede i kroppen med vores

sjæl, der holder rum for at vi *eR kraften*

Vi healer 10.000 års manipulation og

dominans af den feminine kraft ved

at forvalte den maskuline kraft 

fra en højrere bevidsthed.

Vi frisætter egoets begær og

forvalter den kraft vi eR fra hjertets

bevidsthed og visdom.

Tilintetgørelsens kraft forvaltes i

kærlighed til alle vores relationer.

Vi vandrer som fredfyldte LysKeeper med

Pachamama og en aktiv navlestreng

forbundet med Jordens Hjerte.

 

Vores Slange og Jaguar er vågne og vi er

forbundet med SKABERkraften.

Den Gyldne

Kundalini

Jaguar kuya &

Sacral chakra

Integration

bottom of page