top of page
17884485258040211.jpg

SoulFlower

Solar Plexus Chakra'et

Livskraftens Visdom

Tvillingen & Skytten

Skovhejren ~ DNA ~ Type

Sjælskaldet

Fra at søge til at finde

Arketype

Bjørn Borg

Mennesker født i Tvillingens stjernetegn

eller som bærer Tvillingens energi

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med at

flygte fra det ene til det andet og til det tredje,

sågår til det tyvende .... for at undgå

kedsomhed og opnå anerkendelse.

 

Barnet søger den manglende bekræftelse i ydre

omstændigheder, da forældre i opvæksten

har undladt at anerkende og se barnets

enestående talenter og muligheder.

Samtidig ligger der en vrede fra teenagetiden,

som ikke er blevet udviklet og dermed gør modet

og selvbestemmelsen svag. Et naivt ønske om

godhed og gøre alting godt. Der mangler en form

for sund egoisme, der er nødvendig for at kunne

realisere sig selv. 

Håbet er fjernet i opvæksten i en sådan grad at mennesket ikke længere ved, hvad der kan

bringe det glæde.

Det kan ikke finde ud af hvad det vil gennem sit følelsesliv eller sit tankeliv og det er derfor nødsaget til at afprøve tingene en ad gangen for at genfinde det, som skaber glæden ved fysisk aktivitet.

Øvelsen er her dagligt at udføre en fysisk gerning, som er glædesskabende under udførelsen, altså ikke glæde ved resultatet, hvorved man kan finde frem til sin oprindelige medfødte glæde, men kravet er at det gøres gennem en fysisk gerning.

Den Gyldne Kundalini

Skovhejrens sjælspotentiale er at bevæge sig fra at

sprede sin energi til at samle energien med fokus

på det der skaber livsglæde i det daglige liv.

Skovhejre mennesker har svært ved at fastholde

en commitment og være helhjertet tilstede i livet.

De flagrer, ser mange muligheder og er nysgerrige

på livet. De giver deres energi væk til alle mulige

projekter, der aldrig helt gennemføres.

De lider af en skabende rastløshed, der umiddelbart

kan virke stimulerende, som dog i længden 

virker drænende og giver en følelse af at

livet glider forbi dem.

Skovhejre mennesker har ofte mange jobs.

De har mange evner, som de let anvender.

Det forbliver dog lidt overfladisk, da de aldrig

kommer helt i dybden med at mærke hvad

sjælen kalder på. Det guddommelige livsformål,

hvor menneske og det højere selv forenes

og LEVER livet!

Skovhejre mennesker vil som Tvillingen opleve,

at de i ENHEDEN finder roen og mærker

deres vej til at manifestere deres højere

livsformål her på jorden.

De oplever mere fylde og lykke ved

at være til stede som menneske, da

sjæl og ånd er forankret i kroppen

og det mentale center har fået ro.

Skovhejre lederen

Er i balance rolig med et klart overblik.

De er centreret og fokuseret i deres tilgang 

til projekter og gennemfører dem med glæde.

De har en god jordforbindelse og er

bevidste om at der må sættes frø for at kunne høste.

I ubalance flyver de rundt mellem projekter,

er forvirrede og har svært ved at bevare overblikket.

De ser muligheder alle steder og har svært ved

at fokusere på at gennemføre ét projekt.

De er dog så priviligerede at de er dygtige

til mange ting, hvilket gør dem til firmaets 

blæksprutte. Det kan skabe stress og en 

følelse af aldrig at være god nok,

idet anerkendelsen udebliver.

Kanaliseret Visdom

Skovhejren bringer visdommen om at fuldende

foreningen af de 2 søjler vi har i Tvillingen.

At *skabe* 2 dybe forbindelser mellem

himmel og jord velvidende at både

mennesket og det højere selv må ses,

mærkes og forenes, for at livsopgaven

kan fuldendes.

Skovhejren forbinder os med det Guddommelige 

Sjælsformål forbundet til Causal Chakraet lidt uden for baghovedet. Når vi bringer livskraften til det højere mentale (Causal og feminin) forenet med det

mentale plan (pande og maskulin) forenes energierne

i krone chakraet. Lotus blomsten åbner sine 1000

kronblade og vi forbinder os med vores sjælsstjerne, stjerneporten og vores højere selv.

Tvillingens energi manifesteres.

Trods delt er vi ét

Vi lover at værne denne ENHED.

Affirmationer

Jeg er rolig

Jeg ser klart

Jeg mærker livsglæden

Jeg er ENHED

Skovhejre 

Er en græsart, der står ved skov og vejkant.

Nem at forveksle med andre græsarter, men kan genkendes på dens hårfyldte akse og hængende hoved.

Tilberedt ved SOL metoden ved Sottwell 1934

Skovhejre.JPG
Tusindgylden.JPG

Tusindgylden ~ dna - type

Viljestyrke og Livskald

Fra at være i service til at være i LYS tjeneste

Arketype

Moder Teresa

Mennesker født i Tvillingens stjernetegn

eller som bærer Tvillingens energi

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med FAWN responsog dermed offerrollen. Der sker en tilpasning og et ønske om at alt falder på plads af sig selv.

Barnet lærer at *gøre som der bliver sagt* 

eller tilpasse sig efter den energi der mærkes

i omgivelserne. Pleaseren er levende og

dermed opstår en dyb konfliktskyhed.

Gyldne Kundalini

Tusindgyldens sjælspotentiale er at bevæge sig fra

anerkendelse til genkendelse.

Så fremfor at være ude i andre mennesker og mærke

ind i deres behov er Tusindgylden menneskets sværeste

læring at mærke hvad de selv har brug for.

At vælge sig selv til.

Kende sit JA til sig selv og mærke

sit JA til andre.

Mindreværdet er udpræget i Tusindgylden

mennesket, hvor det handler om at finde ind til midten

hvor ligeværdigheden LEVER i os alle.

Det sted hvor Tvillingen oplever sig selv og

både mærker mennesket og sjælen,

hvor de smelter sammen i ENHEDSFELTET.

Tusindgylden mennesket har brug for at styrke

sin JEG oplevelse, som er udeblevet i opvæksten pga

dominerende forældre, så det igen oplever at være

ligeværdig med alle. Derfor vil Tusindgylden

mennesker søge mod små forsamlinger,

fremfor at træde ind i Communities

med stærke personligheder, der også

ønsker at være i LYS Tjeneste

Tusindgylden støtter os i at gå med vores

livskald og lærer os at vi kun kan tage

ansvar for vores eget Sjælskald.

Kanaliseret Visdom

Tusindgylden mennesket må lære at undlade

at påtage sig alle mulige opgaver uden at

mærke ind om det er godt for sig selv og helhden.

Det der kan ske er, at Tusindgylden i sit ønske om

at servicere fortaber sig i alle andres behov, for at opnå

anerkendelse, fremfor at mærke forskellen på service og tjeneste, for virkelig at træde ind på sin livsvej.

Ellers mister de fuldstændig sig selv og

forbindelsen til deres Sjælskald.

De bliver taget for givet og anerkendelsen 

udebliver fuldstændig, idet de andre oplever det

er en naturlig del af det menneske.

Tusindgylden mennesket står tilbage med en

følelse af at være overset og misbrugt,

fremfor at kende sine grænser, der også 

er en del af Solar Plexus.

Det kan være en støtte opgave for Tusindgylden mennesket at finde vejen tilbage til sig selv, da

det ligger så dybt i overlevelsen, at det må

være til rådighed for alle.

Kunsten er at opgive behovet for hvad andre 

tænker og komme hjem til at være helt bevidst om

hvad det har brug for. Ære sensitiviteten og

nervesystemet, som er rimelig væsentlig,

fremfor at fylde mere og mere på i en

FAWN respons og offerrolle energi, 

så træde ind i ligeværdigheden.

Trække energien hjem, energitråde og 

projektioner, så det kan mærkes i hjertet,

hvad der nærer det Gyldne barn og Tusindgylden

mennesket. Være bevidst om hvordan føles det

og hvad skaber glæde og hvad er mit kald.

Tusindgylden støtter os i at komme tilbage på sporet

og i viljestyrken til at genneføre projekter og være

i LYS tjeneste til det højeste fælles bedste af 

LYS og KÆRLIGHED

Tusindgylden er en feminin energi og arbejder

sammen med Agermåne energien i at være

tro og ærlig mod sig selv.

At bære viljestyrken til at træde i karakter, stå ved

sine værdier og være autentisk i sin integritet.

Ærlig over for sig selv og andre, hvilket

skaber en dybere relation til sig selv 

og alle andre relationer.

Tusindgylden er også den feminine energi

der danser med den maskuline energi i Vinranken.

Ofte ses det at et menneske bærer begge kvaliteter,

hvor den ene udspiller sig *ude i verden* og den

anden på *hjemmefronten*

Her oplever vi foreningen af de 2

søjler i ENHEDSFELTET.

De komplementerer hinanden.

Tusindgylden lederen

Som nævnt ovenover ser vi ofte en Tusindgylden

og en Vinranke danse sammen.

Jeg har oplevet ledere, der er Vinranke på jobbet 

og Tusindgylden type så snart *konen* træder ind

på kontoret. En lidt sjov oplevelse af de 2 typer i

ubalance. 

Tusindgylden lederen skal være opmærksom

på Vinranke lederen og i særdeleshed autoriteter,

der er dominerende i deres adfærd og kan manipulere

de sensitive Tusindgylden mennesker.

De har oplevet autoriteter og hiraki være dominerende i

deres opvækst, hvilket gør, at de kommer til at trække

sig tilbage og overruler nervesystemets besked:

Stop op og giv plads til dig selv!

Når både Tusindgylden og Vinranke er i balance

vil de være ledere udfra et højere formål med

klogskab og kærlighed, hvor ligeværdigheden

giver sig til udtryk i et samarbejde med 

gruppen, hvor alle er lige.

De ser hinanden, møder og lytter.

De udveksler til stor inspiration for

gruppens trivsel og dermed 

muligheden for at give 

verden det bedste de har.

Affirmationer

Jeg er i LYS tjeneste

Jeg kender mit JA

Jeg træffer bevidste valg

Tusindgylden blomsten

Smukkeste feminine lyserøde blomst.

Den gror i fattig jord og sandet varme områder 

omkring afffalds steder.

Tusindgylden er fremstillet ved SOL metoden

og er fundet omkring Cromer, Norfolk i 1930

Hvid hestekastanje

lys i *hatten*

Fra tankemylder til ro på første sal

Mental forvirring til indre ro

Mennesker født i Tvillingens stjernetegn

og relateret til Pande, Causal og Krone Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med en flugt

ind i tankestrømmen eller en forbindelse til at kunne

se alt hvad der sker i alle dimensioner fra en

højere bevidsthed.

'

Barnet oplever forældre, der har en bevidsthed, hvor

de hverken ser, møder eller favner barnets behov.

Barnet kan også mærke og se, når forældre eller

voksne ikke kan være sammen i kærlighed.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale for dyb indre ro og skelneevne, der skaber muligheden for at anvende tankeplanet konstruktivt til fredfuldt at lade

intuitionen få plads til at formidle indsigter

og budskaber fra sjælen.

I ubalance kører tankerne i ring og kværner

så meget, at de forstyrrer enhver form for koncentration og fokus.

Alt vendes og drejes. Det er svært at slippe historier

og fortid. Alt gennemtænkes og vurderes påny.

Med tiden opstår en overvældethed, der lukker

ned for at kapere flere indtryk, hvilket er et

udtryk for indre stress.

Tvangstankerne kan udløse OCD som

den Hvide Hestekastanje sammen med

en solid Jordforbindelse kan balancere.

I samme øjeblik mennesket stiller sig ind på sit

højere selvs energi, kommer der frit flow i et tankecenter, der er forbundet til det højere

mentale, Causal planet og dermed det

Guddommelige Sjælsformål.

Kanaliseret Visdom

Hvid Hestekastanje forener i samarbejde med Skovhejre pande, causal og kronechakra, så toppen

af hovedet oplyses som et LYS fyr til gavn og

glæde for en selv og andre.

Der skabes dyb kontakt med INTUITIONEN

og muligheden for at skabe sit Sjælskald.

Budskab

Du inviteres til at stoppe op,

sætte fødderne i jorden.

Trække vejret dybt og

iagttage dine tanker

uden at dømme.

Blot vær iagttageren.

Mærk at du stilner sindet

og du lander i kroppen.

Helt ned i fødderne og

mærker ModerJord.

Fornem nu at du har tillid 

til at din INTUITION

er talerør til dig fra din

SJÆL

Affirmationer

Jeg mærker dyb indre stilhed

Jeg er rolig og åben

Jeg føler mig klar

Jeg er vågen

Hvid Hestekastanje træet

blomstrer i maj med de fineste hvide blomster

med gule og røde *prikker*, der fortæller bien

hvor den skal befrugte. De står som lysende

fyrtårne og stråler.

Fremstillet ved SOL metoden

i Brightwell-cum-Sotwell 1935

SoulFlower I Skytten

Agersennep

lys blomsten

Fra sjælelig smerte til sjælelig storhed

Mennesker født i Tvillingens stjernetegn

og relateret til Pande, Causal og Krone Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet

med en flugt ind i et indre mørke af depressionslignende tilstand

'

Barnet oplever forældre, der har en bevidsthed, hvor

de hverken ser, møder eller favner barnets behov.

Barnet kan også mærke og se, når forældre eller

voksne ikke kan være sammen i kærlighed.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale for dyb munterhed og livsglæde, nysgerrighed og lysten til at være i livet.

Den kommer med en let og levende energi.

Agersennep er energien med en sjælelig storhed,

der understøtter forbindelsen til vores sjælskald.

Den løfter derfor energien i alle de andre blomster

vi er med her i tvillingens energi.

Ubalancen kan opstår ved at vi mærker ind i en

kollektiv sorg, fremfor kun at mærke vores egen sorg.

Melankolien tager over og lukker af for 

solens kraft ved følelsen af at en stor sort

sky fylder hele rummet og kan være forstadiet 

til en depression ligesom håbløsheden kan

dominere vores tilstand.

Depressionen er relateret til lungerne ligesom

den hvide hestekastanje. En forbindelse med

vores åndedræt og dermed udvekslingen med

livet. (Tvillingerne er forbundet med lungerne)

Derfor er åndedrætsøvelser vigtige med

et dybt åndedræt.

Invitationen er en praksis i hvad der skaber

glæde ved processen helt ned i de små ting.

Så ikke så meget fokus på resultatet.

Hvad nærer os og hvad bringer livsglæde og livslyst.

Vi sætter lys i lampen sammen med den hvide

hestekastanje.

 

Træde ind i at være den her intergalaktiske 

mester og shine vores LYS

Lærken samarbejder med Solar Plexus

i forhold til at heale selvværd, selvtillid og

dermed LIGEVÆRDIGHEDEN

Kanaliseret Visdom

Agersennep vidner om et kæmpe

lysende potentiale af livskraft og livglæde.

Den er forbundet med Kolibriens energi,

der står i orkanens øje og drikker af livets 

guddommelige nektar fra livskraften.

Den bærer livskraften op til hjertet 

og forbinder vores hjerte via en lysende energitråd

til den Gylden SOL og hjertets blomstring.

Det Gyldne Hjerte velsignes af LYSET

og giver os GAVEN at SE med hjertet og

gøre os klar til at bære faklen ved at 

træde ind til Cirklens midte.

Agersennep antænder Jernurten

Vores FAKKEL, så vi kan gå ud

i verden med vores LYS

Affirmationer

Jeg mærker livsglæden

Jeg oplever livslysten

Jeg LYSER

Agersennep blomsten

blomstrer i maj / juni med de fineste gyldne blomster

ikke at forveksle med Agersennep på markerne

Fremstillet ved koge metoden

i Sotwell 1935

Jernurt ~ DNA ~ Type

Fakkelbærer

Fra verdensreformator til fakkelbærer

Arketype

Nelson Mandela

Mennesker født i Skyttens stjernetegn

eller som bærer Skyttens energi

Et dybt hjertemod til at bære FAKLEN

ved at vise vejen gennem handling.

bottom of page