top of page
17997514693427486.jpg

Spiring af LYS frøet i

Rod Chakraet & Kuya medicinen Slangen (Amaru)

Integration af Kuya's

Slangen & underverdenen

Livsfrøet vandes

Vi velkommer slanges medicin

Vi ærer og elsker den

Vi takker den for

 

Tilgivelsens Visdom

Vores Slange Kuya

Slangen viser os vejen til at skifte HAM i et

stykke og se ud gennem slangens øjne, for på

den måde at bære skaberkraften og

undlade at være bidt af livet.

Vi slipper 

frygten i et *hug*

og vandrer i kærlighed.

Vi eR slangen i en erkendelse

af vores *underverden* med sår på sjælen og

vælger nu at vandre på kærlighedens vej

ved at forløse overlevelsesstrategien

*kamp* gennem tilgivelsens visdom.

Tilgivelsens Visdom

Vi transmuterer vores historier i en æring af forfædrenes visdom og taknemlighed for den læring

vi modtager til at bryde mønstre i vores lineage,

som nu er klar til forløsning i den Gyldne tid.

 

Slangen skifter HAM i ét stykke og vi går i skønhed som den *Sårede Healer* der bærer en dyb og stor visdom til at Heale sig selv og andre, som 

*Den Gyldne Munay-Ki Healer*

*Jeg tilgiver mig*

*Jeg tilgiver mig,

for det jeg har tilladt mod mig*

*Jeg tilgiver dig og alle*

*Jeg beder om tilgivelse*

*Jeg VED og MÆRKER,

at jeg er tilgivet*

Tak fordi det er sådan.

Tilgivelsens Visdom er ren kærlighed

Vi sætter os selv fri og giver vores medrejsende en mulighed for også at være frie. En dyb healing i vores lineage mange geneationer tilbage og frem.

 

Tilgivelse handler ikke om at det skete er Okay!

Det handler om at vi sætter alt fri i kærlighed.

Vi tager dybt ansvar for vores sjælsaftale med os selv og dem vi møder i vores inkarnationer. Må vi huske på at vi alle er lysende sjæle og at vi har aftalt det hele inden vi kom herned på jorden, for at lære og rydde op i vores ROD, så vi igen kan leve i kærlighed.

Etablering af vores navlestreng

Den symbiose vi kom herned med kan være afbrudt

af oplevede traumer både i livmoderen og efter

fødsel. Det der sker er at vi oplever kærligheden forsvinder, idet MOR repræsenterer kærlighed

for os når vi er små.

 

Der opstår en dysbiose og vi fortaber

os i afhængigheder og et fravær af livsglæden tager bolig i os. Vi glemmer at vi eR kærlighed og søger efter kærligheden uden for os selv, indtil vi RE-etablerer kontakten til Pachamama,

den store MODER's ubetingede kærlighed

og vores naturforældre.

 

En healing af vores historier og en frisættelse

af traumer kan genetablere forbindelsen til igen at mærke, at vi er forbundet med alt og i symbiose

med alt i en balanceret form, hvor vi

er frie sjæle i en fysisk krop.

Vi forbinder os med vores

NATURFORÆLDRE

18220251445274710.jpg
18038796013736047.jpg

Slange Kuya

*Underverdenen*

Kuya medicinstenen

*Slangen* i ROD Chakraet

Slangen er forbundet med retningen syd i

Chakana medicin hjulet og de 2 store kamre

i ROD Chakraet. Det liggende 8 tal.

Dens energi repræsenterer det potentiale, der ligger

og slumrer i slangens kraft. Når slangen vågner og

vi eR slangen ved at kigge ud gennem dens øjne, genskaber vi kontakten til vores iboende visdom

og vores kundalini rejser sig i alle 12 Chakra.

 

Vores frygt slipper og vi er på ingen måde *bange*

for at blive bidt af livet mere. Vi har tæmmet vores kundalini og kan anvende tilintetgørelsens kraft

skabt af en højere bevidsthed til at skabe vores

SJÆLSKALD

Vi er bevidste iagttagere af livets læringer og nærer vores indre barn ved at være nærværende forældre funderet i selvrespekt, selvkærlighed og selvaccept.

 

Vi går med ModerJord og en aktiv navlestreng forbundet med Jordens Hjerte. Vores slange er vågen og vi er forbundet med SKABERkraften ~ vores Gyldne Kundalini energi.

slange kuya &

ROD chakra

Integration

bottom of page