top of page

SoulFlower

til krone chakra

vægten

Knavel ~ DNA ~ Type

enheden

Vi vælger den vej der går imellem de 

2 store kraftlinier

At være i LYS Tjeneste

Arketype

Vægten i sin ENHED

Mennesker født i Vægtens stjernetegn

eller som bærer Vægtens energi

og relateret til Krone Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med en flugt

fra at tage ansvar i det fysiske liv, hvilket også kan

være en kamp følelsesmæssigt, en stivnet handling og 

en fawn respons, der viser sig i vægelsindethed og 

manglende evne til at træffe en beslutning.

Den Gyldne Kundalini

Knavels sjælspotentiale er at bevæge sig fra at være

handlingslammet til at træffe en sikker beslutning

udfra, hvad der er godt og ikke hvad der er mest

behageligt.

Knavel lederen

Er mennesket, der kan se tingene fra 2 sider og

dermed er firmaets diplomat og fredsmægler.

De forstår at skabe balance og harmoni,

hvor alle er hørt og set i en oplevelse af

at være en del af fællesskabet

Kanaliseret Visdom

Knavel bringer visdommen om balancen.

At ære enheden i mangfoldigheden.

Vælge den vej der går imellem de 2 store kraftlinier.

Kærlighedens vej, Enhedens vej

Lysets vej i LYS Tjeneste.

Knavel forener de 2 store kamre i ROD Chakraet,

så slangens kraft kan gennemstrømme alle chakraer til kronen,

hvor lotusblomsten åbner sig i regnbueenergier og

overstrømmer hele vores energiboble.

 

Der skabes kontakt til de transcenderede chakra'er til MONADEN

Affirmationer

Jeg træffer et valg

Jeg er i balance

Jeg er ENHED

Jeg er i LYS Tjeneste

Knavel

Knavel er en etårig busk med næsten usynlige blomster.

Den gror i sandede områder og fundet ved Cromer i 1930

Tilberedt ved SOL metoden 

fuldmåne i vædderen

balsamin

Tålmodige valg og kvantespring

Kaprifolie

fri af fortiden

SjælsFra over

At være i NU'ets kraft

Mennesker født i alle stjernetegn

og relateret til Krone Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med frys respons

relateret i fortiden og forankret i en hjemve følelse

og dermed nostalgisk oplevelse.

Vi tænker konstant tilbage på det der er sket

og fastholder dermed vores indre barn i

en form for hjemve.

Nostalgien overtager fremfor at belive NU'et

som bliver til minder og derfor på ingen måde

styrer os følelsesmæssigt.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale for kaprifolie er at

viske tavlen ren og være fuldt tilstede i NU'et

med en solid jordforbindelse.

At bringe fortiden ind i NU'et gennem

minder, der nærer hjertet og sjælen til at vandre på.

kærlighedens vej, fremfor vi forfalder til nostalgi.

Kanaliseret Visdom

Kaprifolie healer og harmoniserer alle vores

chakraer og sætter os fri af astralplanets

virkelighed og drømme, så vi lander

i en god solid Jordforbindelse.

Det der kan ske er også at vi kan 

opleve en hjemve, altså have lyst til at

tage hjem dertil hvor vi kommer fra i det

fysiske liv, da vi føler at vi kan gøre

noget anderledes, fremfor at opleve,

at alt er godt og vi er på en livsrejse.

Kaprifolie støtter os i at finde

hjem til den vi eR i NU'et

(sammen med Klematis)

Affirmationer

gJeg er FRI af fortiden

Jeg visker tavlen ren

Jeg er i NU'et

 

Kaprifolie busken

SStod i Dr. Bachs have, hvor

modertinkturen er

fremstillet ved KOGE metoden

Guldpil ~ klematis

Skovfyr ~ kaprifolie

balancen i ROD til KRONE

Vejen i mellem de 2 store kraftlinie

ENHEDEN

Kanalisering af

Kaprifolie og skovfyr

Klematis og Guldpil

Kaprifolie og Klematis vedrører krone chakraet og 

komplementerer skovfyr og guldpil i ROD chakraet.

En blancering af det feminine og maskuline 

relateret til vores liniage og vores historier,

offeret og martyren, der heales gennem

tilgivelsens visdom, så vi vælger den

vej der går gennem de 2 store kraftlinier

her i vægtens tegn.

Kaprifolie og Skovfyr ligner nærmest hinanden i energien

med deres arme. De rækker ud og er i fortiden, som

der tages alt for meget ansvar for, fremfor at trække 

kraften hjem i sig selv og være i selvkærlighed.

Tilgivelsen af os selv for alt.

Klematis og Guldpil ligner også hinanden i energien med

deres ønske om at række ud i at skabe projektioner ind

i fremtiden. Være offer for tiden, som skaber energien

for fremtiden, fremfor at levendegøre den skaberkraft

vi har iboende til at udtrykke vores kreative udtryk.

Tilgivelsen af andre og det at bede om tilgivelse.

Knavel balancerer det hele.

klematis

Fri af fortiden

SjælsFra over

At være i NU'ets kraft

Mennesker født i alle stjernetegn

og relateret til Krone Chakra

Det Gyldne Barn

Overlevelsesstrategien er forbundet med frys 

respons hvor vi fastholdes i en drømmeverden

omkring fremtiden. En oplevelse af at fjerne

os fra Jorden og svæve ud i galakserne,

Klematis både børn og voksne er fjerne i deres udtryk,

de falder nemt, tumler rundt, går ind i alt og slår sig ofte.

Den Gyldne Kundalini

Det Sjælelige potentiale for levendegørelsen af Klematis

energien er at mærke en blød landing  på jorden med et

JA i hjertet til at være her. Klematis er skaberkraften

forbundet til den Gyldne Kundalini til at udføre kreative projekter og vores Sjælskald. Det kræver at De 2 store

kamre forenes i Roden, healer fortid og fremtid gennem tilgivelsens visdom, så fokus er at lade

 

Den Gyldne Kundalini

rejse sig.

 

Klematis anvendes ofte, når vi oplever en stagneret energi

i vores kreative udfoldelse. Den løfter energien og

levendegør vores udtryk. 

Klematis er selvmordsblomsten ifølge Dr. Bach

og væsentlig til dem der ønsker at afslutte livet

før deres livsopgave er fuldendt på jorden.

Kanaliseret Visdom

Klematis healer og harmoniserer alle vores

chakraer og sætter os fri af fremtiden.

Vi kan have lyst til at drømme os herfra og helt fysisk have lyst til at tage herfra jorden, hvis livet opleves smerteligt og dermed gør det mega svært at lande helt på Jorden med

det JA vi har bragt med herned.

 

Det er som om fødderne flyver henover jorden fremfor

at vandre med ModerJord i lys Tjeneste.

Affirmationer

gJeg er nærværende

Jeg har jordforbindelse

Jeg drømnmer bevidst

Jeg er kreativ og skabende

17868765579003702.jpg
bachs blomster 007.JPG
19424021_1341400022648251_8169186113314488718_n.jpg
bottom of page