top of page

Inspiration til integration af Sacral Chakra

1. Intro til Sacral chakra

Her modtager du en Intro til Sacral chakra med indblik i de 16 kamre, der er forbundet med at skabe livsglæde ind i din seksualitet og skaberkraft. En dyb healing af "overgreb" til transcenderet seksualitet og balance i dine relationer.

 

Lad os danse, tegne, male, skabe og være kreative i vores  udfoldelse af livskraften. Forårets kraft og saft er alle steds nærværende. Gudinden er befrugtet. Vi har sat et lysfrø i vores livmoder. Lad os nære det i kærlighed.

2. Healingsmeditation til

Sacral chakra

Her modtager du en Healing til dit Sacral chakra, hvor vi healer ind i de 16 kamre, der er forbundet med at skabe livsglæde ind i din seksualitet og skaberkraft.

 

En dyb healing af "overgreb" til transcenderet seksualitet og balance i relationer.

Denne meditation kan anvendes dagligt til integration.

2. Healings Meditation Sacral

1. De første 5 kamre

2. Healings Meditation Sacral

2. De næste 3 kamre (6,7,8)

2. Healings Meditation Sacral

3. De næste 8 kamre (9,10,11,12,13,14,15,16)

3. Seerens Rite - 4. Inka indvielsen

Den øverste og nederste *Gudehjelm* 

3. Intro til Womb Indvielse

Denne indvielse er givet videre af vores lineage women in the Jungle, for at skabe healing til alt den skyld, skam, vrede, smerte og sorg vi bærer med i gennem tusind vis af års misbrug og overgreb.

Det er den 13. Munay-Ki Inka indvielse, der både støtter healing af det feminine og maskuline sacral chakra. Vi har alle brug for tilgivelsens sande kraft og transformation. Både mænd og kvinder har en kosmisk livmoder, der er forbundet med skaberkraften.

Når du modtager denne indvielse, healer vi i mange generationer og vi kan videregive den, når vi selv har arbejdet med den i 13 måner, så mange får glæde af healingen

Vi sætter et lysfrø i livmoderen, som næres ved at afholde en ceremoni ved de 13 måner i et år.

Ved din månedag giver du blod til jorden

Ved nymåne giver du rød saft eller vin til jorden (midwife)

Vælger du at fremsige dette mantra hver dag i et år og ved hver måne modtages en dyb healing.

3. Womb Ceremoni

Ceremonien forstærkes ved at arbejde sammen med Vandånden og ModerJord.

 

Du lægger hænderne på din livmoder og

fremsiger dette mantra:

Our Womb is letting go of guilt fear and shame

Our Womb is to create and give birth to life.

I release my fear, so I may embrace freedom

I release my pain, so I may embrace joy

I release my anger, som I may embrace compassion

I release my sadness, so I may embrace peace

Our Womb is letting go of guilt fear and shame

Our Womb is to create and give birth to life.

Mantra på DANSK

Vores livmoder giver slip på skyld, frygt og skam.

Vores livmoder skaber og giver liv til livet

Jeg frisætter min frygt og favner frihed

Jeg frisætter min smerte og favner glæde

Jeg friætter min vrede og favner medfølelse

Jeg frisætter min sorg og favner fred

4. Yoga til Sacral chakra

Vi arbejder i dybden med Psoas og Iskias, der er relateret til nyre/blære energien og hele vores bækkenbund. Psoas er en kernemuskel, der styrer hele vores bevægeapperat og påvirket af alle de gange vi har oplevet "freeze response".

Psoas er sjælens muskel og fortæller os lidt om

hvordan vi lever vores SJÆLSkald.

5. Energibaner og Psoas

Vi fordyber os i de 12 store energibaner, der alle relaterer til muskler og følelser, som relaterer til vores 12 chakra.

Du modtager inspiration til hvordan du kan arbejde bevidst sammen med kroppen og nænsomt vække den ved at

forløse stagneret energi. 

6. Tayta Nina • ILD ånden

Når vi skaber en ILD ceremoni inviterer vi til en dyb transformation og integration af det vi arbejder med.

Ilden er forbundet med hjertet og SOLens kraft, som inviterer os ind i at mærke vores indre ILD, vores Passion og det vi brænder for at give til verden.

ILD ceremonien renser og transformerer det der på ingen måde tjener os mere og er kraftfuld til integration af ny bevidsthed relateret til de enkelte chakra.

Det er en manifestation af

den 3. Inka Rite • Harmoni Riten • en Healing og harmonisering af vores 12 chakra og DNA,

hvor hvert enkelt lysfrø antændes og dermed levendegør vores celler og lyskrop. Den Gyldne Kundalini.

Skab et bål eller tænd et lys. Hav din intention med dig i hjertet og hvis du føler der er brug for at afbrænde noget gammelt, så lad Ilden transformere det.

7.  Bevidst Yoga på Stol

En Yoga praksis til at forløse stagneret energi, vække kroppen og skabe et roligt nervesystem via åndedrættet.

Healing af bækken og psoas til integration

af livskraften i de nederste chakra.

Her finder du tilbage til intro af de enkelte chakra, som har link til inspiration med videoer.

Jordpunktet

ROD

Sacral ~ Hara

Navle

Solar Plexus

Hjerte

Hals

Pande

Krone

Causal

Sjælsstjerne

Creator

bottom of page