top of page

Golden Kundalini ~ SKABERkraften

Krystalarmbånd

og

meditation

til healing

og harmonisering af

de 12 Chakra og DNA,

der relaterer til alle

vores livsområder

Golden Kundalini Krystaller

og Chakra

(Pink) Tigerøje ~ Jordpunktet

~ Ærkeenglen Sandalphon

Healer ind i de 33 *kamre* forbundet med Jordpunktet og Pachamama og DNA'en ~ hvem og hvad er jeg. Hvorfor er jeg her? Praktisér et dybt åndedræt med naturen og forbind dig med dit Jordpunkt. Tænk det, se det og mærk det. Jordpunktet er nøglen til at opleve det livskald vi er her for at LEVE. Ærkeenglen Sandalphon styrker dit samarbejde med elementalerne og Pachamama. Tigerøje skaber balance i Yin//Yang og giver en stærk jordforbindelse i et nærvær af skaberkraften.

Serpentin ~ ROD

~ Ærkeenglen Gabriel

Vækker slangens energi i ROD chakraet og healer ind i

de 2 *kamre* relateret til det feminine og maskuline aspekt. 

Tilgivelsens sande kraft frisætter historier i taknemlighed

for læringer og visdom. Iagttag og praktisér tilgivelse. Ærkeenglen Gabriel renser og styrker din kreative udfoldelse. Serpentin eR slangen  og vækker Kundalini. 

Pink Jaspis // Quartz ~ Sacral

~ Ærkeenglen Gabriel

Vækker Pumaens energi i Sacral chakraet og healer de 16 *kamre* relateret til at balancere alle relationer i ubetinget kærlighed. Transformationens kraft. En ny bevidsthed ind i anvendelsen af den seksuelle kraft. Fra misbrug og afhængigheder til trancenderet seksualitet. Praktisér sansernes univers. Ærkeenglen Gabriel renser og styrker din kreative udfoldelse. Pink Jaspis skaber en soft pink healingsenergi, der renser og frisætter stress. Quartz er master healer og bringer dyb healing af traumer og chock.

Citrin og Gul Jaspis ~ Navlechakra

~ Ærkeenglen Gabriel

Vækker Kolibriens energi i Navle chakraet og healer de 16 *kamre* relateret til udveksling af energi. Visdommens kraft

i en taknemlighed til forfædre og formødrenes læringer. 

Evnen til at stå i orkanens øje som en kolibri der drikker af livets sødme og netktar. Vi oplever en bevidst udveksling af energi med ALT. Går fra at være eneboer til at række ud og navigere i fællesskaber. Praktisér bevidst energi udveksling.

 Ærkeenglen Gabriel bringer lys ind i de mørkeste kroge.

Citrin og Gul Jaspis manifesterer fred og overflod i ALT.

Pyrite ~ Solar Plexus

~ Ærkeenglen Uriel

Vækker Kolibriens energi i Solar Plexus chakraet og healer de 33 *kamre* relateret til at navigere i grænsesætning. At kende sit JA og NEJ. Visdommens kraft i en taknemlighed til den læring vi har fra vores lineage, der nu heales i alle generationer.

Praktisér bevidst grænsesætning. Ærkeenglen Uriel støtter balancen i selvværd og selvtillid. Pyrite giver fornyet energi og skaber en ILDbro til kundalini energiens rejse til hjertet.

Rosa Quartz, Tyrkis og Pink Opal ~ Hjerte chakra

~ Ærkeenglen Christiel og Chamuel

Vækker Ørnen og kondorens energi i hjerte chakraet og healer de 33 *kamre* relateret til at balancere alle relationer. Foreningen af det feminine og maskuline aspekt ~ Yanantin ~ Det Gyldne Bryllup. Kærlighedens Kraft ~ Munay. Praktisér ubetinget kærlighed i alt. Ærkeenglen Christiel og Chamuel støtter kristuslyset i at oplyse alle kamre i hjertet med kærlighed

Rosa Quartz er nænsom og kærlig ligesom Pink Opal. Turkis er ubetinget kærlighed. De 2 krystaller repræsenterer de 3 lag i hjertet. Fra Grøn til Soft Pink til lysende Rosa. Kristuslyset.

Lapis Lazuli og Sodalite ~ Hals chakra

~ Ærkeenglen Michael

Vækker Inka Spirit Hauscar Inca. Vogteren af underverdenen, der relaterer til healing af 22 følsomme *kamre* forbundet med integritet, visdom og sandhed udtrykt fra hjertet. Praktisér ærlighed kommunikation. Ærkeenglen Michael *cutter*

 bindinger og frisætter den unikke *tone* vi bærer i hjertet. Lapiz Lazuli er Inkaernes krystal forbundet til kommunikationen med de 7 søstre ~ Plejaderne.

 Sodalite støtter evnen til at stå i vores sandhed og kanalisere den i et balanceret udtryk.

Labradoite ~ Pande chakra ~ Ærkeenglen Raphael

Vækker Inka Spirit Quetzecoatle. Den fjerklædte slange, der er vogteren af mellemverdenen og relaterer til healing af 96 *kamre* forbundet med Intuition, Clairvoyance, Telepati, frihed og illusionens 7 slør. Praktisér bevidst at iagttage. Ærkeenglen Raphael støtter healing i det fysiske og mentale univers. Labradoite bringer lyset ind og skaber direkte kontakt til intuitionens portal af alle dimensioner. Skaber ro på tankerne

Rhodocrosite ~ Krone chakra ~ Ærkeenglen Jofiel

Vækker Inka Spirit Pacha Kutech, der er vogteren af oververdenen og relaterer til udfoldelsen af den 1000 bladede lotus blomst. Healing af *fader* energien og forbindelsen til de lette energier ~ regnbueenergierne. Praktisér et dybt åndedræt med universets lotus. Ærkeenglen Jofiel åbner kronen til kærlighed, intuition og visdom. Rhodocrosite bringer ubetinget kærlighed og medfølelse samt integration af dybere bevidsthed.

Moonstone ~ Causal chakra ~ Ærkeenglen Christiel

Vækker en højere feminin bevidsthed, der relaterer til måneenergien og 1 *kammer* ~ FRED i alt forbundet med en højere kreative udtryk af energierne fra Unicorns, svaner, delfiner og regnbuens gyldne lys. Praktisér Nåde og barmhjertighed. Ærkeenglen Christiel forener månens feminine udtryk med Kristuslyset og skaber en bevidsthed ind i vores måne cyklus. Moonstone balancerer feminin og maskulin energi. Fokuserer på intuitionens klare budskaber i drømme.

Amatyst ~ Sjælsstjernen ~ Ærkeenglen Zadkiel

Vækker Sjælsstjernens energi, der relaterer til at lytte til hjertets kald og healing af 33 *kamre* forbundet med at sætte os alle fri af hinanden velvidende at vi er forbundet i en balanceret symbiose på sjælsplanet. Praktisér ubetinget kærlighed og meditation. Ærkeenglen Zadkiel arbejder med den Violette Flamme. Modtag renselse på alle planer til at skabe klarhed. Amatyst transformerer tung energi til let energi og styrker forbindelsen til Intuitionen, Sjælsstjernen og Stjernefolket.

Quartz med sort Turmalin og Hvid Coral

~ Stjerneportalen ~ Ærkeenglen Metatron

Vækker Stjerneportalen ~ kontakten til Creator og Solens energi, der relaterer til Monaden og Akasha arkiverne. Sandheden og lyset, der bringes ned i gennem alle chakra og antænder Jordpunktet. Manifestation af LYSET på JORD. Praktisér at skabe lys i mørket. Ærkeenglen Metatron er lysets Mester. Han illuminerer alle chakra med LYS og støtter os i at manifestere vores LYS i det Jordiske liv. En RE-aktivering af vores Gyldne Kundalini ~ Yanantin ~ balancen i ALT.

Hvid Coral er renhed og lys. Quartz er mester healeren.

Sort Turmalin beskytter og holder space.

Golden Kundalini Krystalarmbånd

 

Fundamentet er harmonisering af vores

nervesystem, de 12 chakra og DNA, der alle

relaterer til vores livsområder.

Vores DNA er vores Goldprint, som kan være påvirket

af karmiske bindinger, historier og traumer, som vi har

med os fra tidligere inkarnationer og i dette liv.

Hvert chakra indeholder *kamre* der indeholder livslektier, visdom og kompetencer relateret til vores healingsrejse. 

Krystallerne støtter healingen af vores chakra og DNA,

altså de mange livslektier, der ligger i vores *kamre* og er med til at levendegøre vores fulde potentiale. 

SKABERkraften ~ Den Gyldne Kundalini

Siden 2012 har jeg bevidst anvendt krystallerne til

healing og harmonisering af de 12 chakra og DNA. Jeg inspireres og undervises af Lord Kuthumi, Ærkeenglene, Dragerne og specielt Ærkeenglen Metatron til at finde det rette match af krystaller til det enkelte chakra relateret til den Gyldne Kundalini, Atlantis og Lemurie Visdommen samt Kristuslyset.

 

Tak for tillidsfulde hjerter

Krystalarmbåndet støtter din Spirituelle, fysiske, mentale og emotionelle udviklingsrejse i et nærvær af Ærkeenglene og 5D energier til at RE-aktivere din DNA og Visdom, 

som medskaber af Den Gyldne Tids energi.

Vandbæreren

Krystalarmbåndet kan købes for kr. 455,-

incl. moms og fragt.

Send din bestilling til T: 22 15 86 10

med navn og adresse.

Overfør kr. 455,- incl. levering

til Reg: 8461 Konto: 1129275

bottom of page